Sivi dren (Cornus sericea L.) - nova invazivna vrsta v flori Slovenije

Authors

  • Tinka Bačič
  • Simona Strgulc Krajšek
  • Nejc Jogan

DOI:

https://doi.org/10.14720/abs.58.2.15608

Keywords:

Cornus sericea, The Red osier dogwood, invasive alien species, wetlands, Slovenia

Abstract

Sivi dren (Cornus sericea L.) je priljubljen severnoameriški okrasni grm, ki ga pogosto sadijo tudi v Sloveniji. Subspontano pojavljanje vrste v naših krajih je znano že dve desetletji, a šele v zadnjih letih opažamo, da je vrsta invazivna. Sivi dren uspeva na številnih nahajališčih v Ljubljanski kotlini, znano pa je tudi uspevanje na dveh lokalitetah na Gorenjskem. Pojavlja se v mokriščnih habitatih, posebej v bližini naselij, kjer ga gojijo kot okrasni grm. Da bi omejili njegovo širjenje, predlagamo pravočasne ukrepe. Objavljamo tudi posodobljeni ključ za določanje drenov v Sloveniji.

References

Charles-Dominique, T., Edelin, C., Bouchard, A., 2010. Architectural strategies of Cornus sericea, a native but invasive shrub of southern Quebec, Canada, under an open or a closed canopy. Annals of Botany, 105 (2), 205–220. DOI: https://doi.org/10.1093/aob/mcp273

Fischer, M.A., Oswald, K., Adler, W., 2008. Exkursionsflora. Österreich, Liechtenstein, Suedtirol, 3. Aufl. Biologiezentrum der Oberoesterreichischen Landesmuseen, Linz, 1391 pp.

Fitschen, J., 2002. Gehölzflora, 11. Aufl. Quelle Meyer Verlag, Wiebelsheim, 902 pp.

Holub, J., 1997. Cornaceae Dumort. - drinovite. In: B. Slavik (ed.): Kvetena Česke Republiky 5. Academia, Praha, pp. 252-265

Jogan, N., Bačič, M., Strgulc Krajšek, S. (eds.), 2012. Neobiota Slovenije, končno poročilo projekta. Oddelek za biologijo BF UL, Ljubljana, 272 pp.

Jogan, N., Bačič, T., Frajman, B., Leskovar, I., Naglič, D., Podobnik, A., Rozman, B., Strgulc Krajšek, S., Trčak, B., 2001. Gradivo za Atlas flore Slovenije. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 443 pp.

Kelly, D.L., 1990. Cornus sericea L. in Ireland: an incipient weed of wetlands. Watsonia, 18, 33-36.

Lauber, K., Wagner, G. 2007. Flora Helvetica. Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart-Wien, pp. 686 - 687.

Martinčič, A., 2007. Cornaceae - Drenovke. In: Martinčič, A., Wraber, T., Jogan, N. et al.: Mala flora Slovenije, ključ za določanje praprotnic in semenk 4., dopolnjena in spremenjena izd. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, pp. 482 - 483.

Stace, C.A., 1991. New Flora of the British Isles. CUP, Cambridge, 1226 pp.

Tison, J.-M., de Foucault, B. (eds.), 2014: Flora Gallica. Biotope Editions, Meze, 1196 pp.

USDA, NRCS., 2006. Plant Guide. Redosier dogwood Cornus sericea L. (http://plants.usda.gov/plantguide/pdf/cs_cose16.pdf, datum dostopa: 2. 10. 2015)

Bačič al.: Sivi dren - nova invazivna vrsta v flori Slovenije USDA, NRCS., 2015. The PLANTS Database. National Plant Data Team, Greensboro, NC 27401-4901 USA. (http://plants.usda.gov, datum dostopa: 2. 10. 2015)

Walsh D., 2012. Bloomingdale council funds PRC work on Bailey Brook. (http://www.northjersey.com/news/boro-decides-to-fund-prc-bank-stabilization-project-1.844353, datum dostopa: 2. 10. 2015)

Walter, J., Essl, F., Niklfeld, H. Fischer, M.A., 2002. Pflanzen und Pilze. In: F. Essl, W. Rabitsch (eds.): Neobiota in Oesterreich. Umveltbundesamt, Wien, pp. 46-195.

Weber, E. Gut, D., 2004. Assessing the risk of potentially invasive plant species in central Europe. Journal for Nature Conservation, 12 (3), 171–179. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnc.2004.04.002

Wittenberg, R., Kenis, M., Blick, Th., Haenggi, A., Gassmann, A., Weber, E., 2006. Invasive alien species in Switzerland Federal Office for the Environment FOEN, 155 pp.

Downloads

Published

01.12.2015

Issue

Section

Original Research Paper

How to Cite

Bačič, T., Strgulc Krajšek, S., & Jogan, N. (2015). Sivi dren (Cornus sericea L.) - nova invazivna vrsta v flori Slovenije. Acta Biologica Slovenica, 58(2), 13-21. https://doi.org/10.14720/abs.58.2.15608

Similar Articles

1-10 of 160

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)