[1]
Dolar, A. et al. 2023. Vpliv simptomatske bakterijske okužbe na izražanje genov, povezanih z imunostjo v hemocitih kopenskega raka Porcellio scaber. Acta Biologica Slovenica. 66, 2 (Oct. 2023). DOI:https://doi.org/10.14720/abs.66.2.14428.