(1)
Dolar, A.; Ogorevc, J.; Jemec Kokalj, A. Vpliv Simptomatske Bakterijske okužbe Na izražanje Genov, Povezanih Z Imunostjo V Hemocitih Kopenskega Raka Porcellio Scaber. ABS 2023, 66 (2). https://doi.org/10.14720/abs.66.2.14428.