1.
Dolar A, Ogorevc J, Jemec Kokalj A. Vpliv simptomatske bakterijske okužbe na izražanje genov, povezanih z imunostjo v hemocitih kopenskega raka Porcellio scaber. ABS. 2023;66(2). doi:10.14720/abs.66.2.14428