Dolar, A., Ogorevc, J., & Jemec Kokalj, A. (2023). Vpliv simptomatske bakterijske okužbe na izražanje genov, povezanih z imunostjo v hemocitih kopenskega raka Porcellio scaber. Acta Biologica Slovenica, 66(2). https://doi.org/10.14720/abs.66.2.14428