Dolar, Andraž, Jernej Ogorevc, and Anita Jemec Kokalj. 2023. “Vpliv Simptomatske Bakterijske okužbe Na izražanje Genov, Povezanih Z Imunostjo V Hemocitih Kopenskega Raka Porcellio Scaber”. Acta Biologica Slovenica 66 (2). https://doi.org/10.14720/abs.66.2.14428.