[1]
A. Dolar, J. Ogorevc, and A. Jemec Kokalj, “Vpliv simptomatske bakterijske okužbe na izražanje genov, povezanih z imunostjo v hemocitih kopenskega raka Porcellio scaber”, ABS, vol. 66, no. 2, Oct. 2023, doi: 10.14720/abs.66.2.14428.