Dolar, Andraž, et al. “Vpliv Simptomatske Bakterijske okužbe Na izražanje Genov, Povezanih Z Imunostjo V Hemocitih Kopenskega Raka Porcellio Scaber”. Acta Biologica Slovenica, vol. 66, no. 2, Oct. 2023, https://doi.org/10.14720/abs.66.2.14428.