1.
Dolar A, Ogorevc J, Jemec Kokalj A. Vpliv simptomatske bakterijske okužbe na izražanje genov, povezanih z imunostjo v hemocitih kopenskega raka Porcellio scaber. ABS [Internet]. 2023 Oct. 5 [cited 2024 Apr. 22];66(2). Available from: https://journals.uni-lj.si/abs/article/view/14428