A New Perspective on the Creation of Neologisms

Authors

  • Ming-chang LIN Fo Guang University, Taiwan

DOI:

https://doi.org/10.4312/ala.3.1.47-60

Keywords:

Chinese, neologisms, emotions and interests, psychological factors

Abstract

This article proposes a new research perspective towards the reasons for devising neologisms.

Instead of reflecting upon this topic from the perspective of "a word", the language user's psychological requirements for devising neologisms are being used. This methodology introduces us to some distinct observations, especially regarding the user's inner motivations for devising and using neologisms. Although "functional" and/or "denotative" descriptions of neologisms are mentioned, much regard is paid to distinct psychological needs of the ones devising neologisms. In sum it can be said that some neologisms are not devised for the purpose of describing new objects, but are set up in accordance to user's descriptive tastes and his sense of language.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chen, B. [陳波] (2011). Luojixue de diyi tang ke [邏輯學的第一堂課]. Taipei: Wunan chubanshe [五南出版社].

Chen, D. [陳獨秀] (1919). Xinqingnian zui’an zhi dabianshu [新青年罪案之答辯]. Xinqiangnian [新青年] 6(1).

Chen, Y. [陳原] (1998). Chen Yuan yuyanxue lunzhu [陳原語言學論著]. Liaoning jiaoyu chubanshe [遼寧教育出版社].

Duan, C. [段曹林], & Zeng, C. [曾翠媚] (2010). “171 tiao xinciyu” gouci, yongci de dingliang fenxi [「171條新詞語」構詞、用詞的定量分析]. Journal of Hainan Normal University (Social Sciences) [海南師範大學學報(社會科學版)] 23, 137-144.

Fang, Y. [方逸珮] (2010). Taiwan Riyu wailai liuxingxinci zhi yanbian yu rongru [台灣日語外來流行新詞之演變與融入]. Furen daxue fanyi yanjiuso shuoshi lunwen [輔仁大學翻譯研究所碩士論文].

Jiang, Y. [蔣英豪] (2007). Huang Zunxian “Jihai zashi” zhong de xinyuci [黃遵憲《己亥雜
詩》中的新語詞]. Huang Zunxian yanjiu xinlun [黃遵憲研究新論], 496-505.

Jin, H. [金惠蘭] (2007). Xiandai hanyu xinci yanjiu [現代漢語新詞研究]. Guoli zhengzhi daxue zhongwenxi shuoshilunwen [國立政治大學中文系碩士論文].

Jin, G., [金觀濤]&Liu, Q.[ 劉青峰] (1999). “Xinqingnian” minzhu guannian de yanbian[新青年民主觀念的演變]. The Twenty-First Century Review [二十一世紀]. Hongkong: Zhongwen dawue chubanshe [中文大學出版社].

Lin, M. [林明昌] (2006). Xingling yu beimin: Lin Yutang zaoqi youmo shuxie yanjiu [性靈與悲憫——林語堂早期幽默書寫研究]. A Stride Over/Forward — Cultural Fusion/Function in the Study of Lin Yu-tang [跨越與前進——從林語堂研究看文化的相融/相涵國際學術研討會].

Lin, Y. [林語堂] (1924). Youmo zahua [幽默雜話]. Chenbao fulu [晨報副錄].

Lin, Y. [林語堂] (1934). Lun youmo [論幽默]. Lunyu [論語], 33.

Liu, S. [劉叔新] (1990). Hanyu miaoxie cihuixue [漢語描寫詞彙學]. Beijing: Shangwu yinshuguan [商務印書館].

Lu, X. [魯迅] (1927). Shuo youmo yizhi fuji [說幽默譯者附記]. Mangyuan [莽原] 2(1).

Lü, S. [呂叔湘] (1984). Dajia lai guanxin xinci xinyi [大家來關心新詞新義]. Cishu yanjiu
[辭書研究], 1.

Tang, Y. [唐詠裳] (1918). Xinmingci xunzuan xu [新名詞訓纂序]. Shanghai saoyeshanfang
[上海掃葉山房].

Wang, L. [王力] (1958). Hanyu shigao [漢語史稿]. Beijing: Zhonghua shuju [中華書局].

Wang, D. [王德春] (1997). Yuyanxue gailun [語言學概論]. Shanghai waiyu jiaoyu chubanshe
[上海外語教育出版社].

Wang, T. [王鐵昆] (1991). 10 nianlai de Hanyu xinciyu de yanjiu [10年來的漢語新詞語的研究]. Yuwen jianshe [語文建設], 4.

Yang, H. [楊華] (2002). Hanyu xinciyu yanjiu [漢語新詞語研究]. Harbin: Heilongjiang jiaoyu chubanshe [黑龍江教育出版社].

Zhang, M. [張明輝] (2010). Lun shixia liuxing goushi/bei XXO [論時下流行構式/被XXO.] Journal Of Guangdong Polytechnic Normal University [廣東技術師範學院學報(社會科學)》].

Zhongguo shehui kexueyuan yuyan yanjiusuo cidan bianji shi [中國社會科學院語言研究所詞典編輯室] (2010). Xiandai Hanyu cidian (di 6 ban) [現代漢語詞典第六版]. Beijing: Shangwu yinshuguan [商務印書館].

Zhou, C., [周程] & Ji, X. [紀秀芳] (2009). Jiujing shei zai Zhongguo zuixian shiyongle “kexue” yici? [究竟誰在中國最先使用了“科學”一詞?]. Journal of Dialectics of Nature [自然辯證法通訊], 4.

Zhou, Q. [周起予] (1918). Xinmingci xunzuan [新名詞訓纂]. Shanghai saoyeshanfang [上海掃葉山房].

Downloads

Published

11.04.2013

How to Cite

LIN, M.- chang. (2013). A New Perspective on the Creation of Neologisms. Acta Linguistica Asiatica, 3(1), 47–60. https://doi.org/10.4312/ala.3.1.47-60

Issue

Section

Research articles