(1)
BEKE҆, A. Foreword. ALA 2012, 2 (1), 5-6. https://doi.org/10.4312/ala.2.1.5-6.