(1)
BEKE҆, A. Foreword. ALA 2012, 1 (3), 5-6. https://doi.org/10.4312/ala.1.3.5-6.