SHEN, David Ta-Chun. 2011. “PF Merger Would Do, Too: A Reply to Zhang (1997)”. Acta Linguistica Asiatica 1 (2): 9-24. https://doi.org/10.4312/ala.1.2.9-24.