O reviji

AMFITEATER je znanstvena revija, ki objavlja izvirne članke s področja scenskih umetnosti v širokem razponu od dramskega gledališča, dramatike, plesa, performansa do hibridnih umetnosti. Avtorji in avtorice lahko analizirajo oblike in vsebine umetnin ter umetnostnih pojavov s področja scenskih umetnosti, njihovo zgodovino, sedanjost in prihodnost ter razmerje do drugih umetnostnih področij in širšega (družbenega, kulturnega, političnega …) konteksta.

Trenutna številka

Letn. 11 Št. 2 (2023)
					Poglej Letn. 11 Št. 2 (2023)

Tokratni zvezek Amfiteatra prinaša pester konglomerat besedil, tako po tematikah kot zvrsteh.

Zvezek uvajajo štiri razprave. Tomaž Toporišič se v prvi loteva premisleka o avantgardah. Obravnava jih skozi prizmo razmerij med središčem in obrobjem Srednje in Vzhodne Evrope, pri čemer izhaja iz predpostavke, da srednje- in vzhodnoevropskih avantgard ne smemo razumeti kot nepopolne derivate gibanj iz velikih zahodnih središč, temveč kot samostojne, avtentične izraze. Razprava seže od zgodovinskih avantgard v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja (predvsem zenitizem in konstruktivizem) prek neoavantgard k (slovenski) retroavantgardi proti koncu dvajsetega stoletja, ki ni le oživila nekaterih prvotnih idej, temveč je hotela tudi eksplicitno ustvariti alternativne zemljevide evropske umetnosti.

Objavljeno: 28.12.2023

Celotna številka

Poglej vse številke