O reviji

Področje in obseg

Amfiteater je znanstvena revija, ki objavlja izvirne članke s področja scenskih umetnosti v širokem razponu od dramskega gledališča, dramatike, plesa, performansa do hibridnih umetnosti. Avtorji in avtorice lahko analizirajo oblike in vsebine umetnin ter umetnostnih pojavov s področja scenskih umetnosti, njihovo zgodovino, sedanjost in prihodnost ter razmerje do drugih umetnostnih področij in širšega (družbenega, kulturnega, političnega …) konteksta.

Revijo Amfiteater je leta 2008 ustanovila Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Leta 2015 je revija začela izhajati v soizdajateljstvu s SLOGI. Ob tem pa ostaja univerzitetna znanstvena revija z dvema številkama v letniku.

 

Recenzijski postopek

Vsi članki, objavljeni v reviji Amfiteater, so recenzirani. Vse v objavo prejete prispevke najprej pregleda urednik. Če so odkrite pomanjkljivosti, se avtorje zaprosi za popravke. Po tem je prispevek poslan v recenzijo, ki jo opravita dva anonimna recenzenta (double blind review). Če recenzent zahteva popravke ali dopolnitve, uredništvo avtorju prispevek vrne, da odpravi pomanjkljivosti. Prispevki, kjer so predlagani večji popravki, gredo v ponovno recenzijo. Glavni in odgovorni urednik imata pravico do predlogov vsebinskih dopolnitev in tehničnih izboljšav. Uredniški odbor lahko na predlog urednika ali recenzenta zavrne objavo prispevka. 

 

Pogostost izhajanja

Prispevke sprejemamo vse dni v letu. Revija Amfitater izhaja dvakrat letno.

 

Odprti dostop

Revija Amfitater temelji na diamantnem modelu odprtega dostopa in s tem s prostim dostopm do raziskav spodbuja in podpira večjo globalno izmenjavo znanja. Revija ne zaračunava stroškov obdelave in objave člankov, kakor tudi ne bralcem za dostop do člankov. Viri prihodka za revijo predstavljajo prodaja tiskane različice revije in prejem subvencije od Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Objavljeni članki niso upravičeni do plačila.

 

Bibliografske baze

Revija Amfitater je indeksirana v: 

  • Scopus (h)
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
  • MLA International Bibliography
  • COBISS.si
  • dLib.si
  • Google Scholar
  • CABI

 

Naročilo tiskane verzije

Revija Amfitater je na spletu odprto dostopna (brezplačna) znanstvena revija. Možno je naročilo tiskane verzije.


Sofinancerji publikacije:

  • Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
  • Slovenski gledališki inštitut
  • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

 

Založnik in izdajatelj: 
Založnika: Založba Univerze v Ljubljani, Slovenski gledališki inštitut
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo


Glavni kontakt: amfiteater@slogi.si