Prispevki

Za oddajo prispevkov online je potrebna Prijava in Pojdi na vstop.

Pogoji za oddajo prispevka

Avtorji morajo med postopkom oddaje preveriti, če njihovi prispevki ustrezajo spodnjim zahtevam. V primeru, da ne ustrezajo, so prispevki lahko zavrnjeni.
 • Prispevek še ni bil nikjer objavljen, niti ni v procesu objavljanja v kakšni drugi reviji (oziroma je razlaga podana v polju Komentarji uredniku).
 • Datoteka oddanega prispevka je v formatu OpenOffice, Microsoft Word, RTF ali WordPerfect dokumenta.
 • Kjer je možno, so objavljene URL povezave do literature.
 • Besedilo ima enojni razmak; uporabljena pisava je velikosti 12 točk; za poudarjene besede uporabite stil poševno, podčrtano le za URL povezave; in vse ilustracije, slike in tabele so na pravih mestih v besedilu, namesto na kupu na koncu besedila.
 • Besedilo ustreza stilskim in bibliotehničnim zahtevam navodilih za avtorje.

Smernice za avtorje

Navodila za avtorice_je

Amfiteater je znanstvena revija, ki objavlja izvirne članke s področja scenskih umetnosti v širo- kem razponu od dramskega gledališča, dramatike, plesa, performansa do hibridnih umetnosti. Uredništvo sprejema prispevke v slovenskem in angleškem jeziku ter pričakuje, da oddana be- sedila še niso bila objavljena in da istočasno niso bila poslana v objavo drugam. Vsi članki so recenzirani.

Priporočena dolžina razprav je približno 30.000 znakov s presledki (5000 besed). Na prvi stra- ni naj bodo navedeni podatki o avtorstvu (ime in priimek, elektronski naslov) in objavi namen- jena biografija v obsegu do 550 znakov s presledki. Razprave naj vsebujejo izvleček (do 1500 znakov s presledki) in ključne besede (5–8), oboje v slovenskem in angleškem jeziku. Morebit- ne zahvale in podatki o financiranju naj sledijo ključnim besedam.

Članek je lahko tudi daljši, a naj ne presega 45.000 znakov s presledki (vključno z opombami). Zapisan naj bo v programu Microsoft Word ali Open Office, v pisavi Times New Roman z veli- kostjo črk 12 ter medvrstičnim razmikom 1,5. Vsak novi odstavek naj bo označen z vrinjeno prazno vrstico. Daljši citati (nad pet vrstic) naj bodo samostojni odstavki z velikostjo pisave 10, od preostalega besedila pa naj bodo ločeni z izpustom vrstice in zamaknjeni v desno. Okrajša- ve in prilagoditve citatov naj bodo označene z oglatimi oklepaji [...]. Opombe niso namenjene sklicevanju na literaturo in vire. Natisnjene so kot sprotne opombe in zaporedno oštevilčene.

Kadar navajamo avtorja in citirano delo med besedilom, v oklepaju označimo samo strani, npr. (161–66). Kadar avtor citata v stavku ni omenjen, zapišemo njegovo ime in številko strani v oklepaju, med njima pa ne postavimo ločila, npr. (Reinelt 161–66). Različne bibliografske enote istega avtorja poimenujemo z okrajšanimi naslovi, npr. (Reinelt, Javno 161–66).

 • Naslove knjig in umetniških del (dramskih besedil, uprizoritev, raznovrstnih umetniških dogodkov, slik itd.) zapisujemo ležeče: Cankarjeva Lepa Vida.
 • Naslovi člankov naj bodo zapisani pokončno in v narekovajih kot na seznamu literature: Draga Ahačič je v članku »Blišč in beda teatralnosti: gledališče Tomaža Pandurja« zapisala, da ...
 • Besedilo v citatu naj bo navedeno z vsemi posebnostmi (arhaizmi, velikimi črkami, kurzi- vami ), npr.: ... sta dognala, da »če reče sodnik: ‘dovolim’, noče ‘govoriti o veršitvi’ dovol- jevanja, temuč dovoljenje v resnici dati, s to besedo dejanje zveršiti« (Škrabec 81).
 • Pri zaporednem citiranju iste bibliografske enote (članka, knjige) v besedilu uporabljamo besedno zvezo: (prav tam 20).
 • Pri posrednem navajanju uporabimo: (nav. po Reinelt 10).

 

Seznam literature in virov sestavimo po standardih MLA (8. izdaja).

 • Za zbornik z več uredniki:

Sušec Michieli, Barbara, Blaž Lukan in Maja Šorli, ur. Dinamika sprememb v slovenskem gle- dališču 20. stoletja. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo/Maska, 2010.

 • Za knjigo:

Reinellt, Janelle. Javno uprizarjanje. Eseji o gledališču našega časa. Mestno gledališče ljubl- jansko, 2006. Knjižnica MGL, 143.

 • Za del knjige:

Auslander, Philip. »‘Just Be Your Self’: Logocentrism and difference in performance theory.« Acting (Re)Considered: Theories and Practices, ur. Phillip B. Zarrilli, Routledge, 1995, str. 59–67.

 • Za članek v reviji:

Bank, Rosemarie. »Recurrence, Duration, and Ceremonies of Naming.« Amfiteater, letn. 1,

št. 2, 2008, str. 13–30.

 • Za članek v gledališkem listu:

Kermauner, Taras. »Nova Sizifova viža.« Gledališki list SNG Drama Ljubljana, letn. 76, št. 5, 1996/97, str. 10–15.

 • Za članek v časopisu:

Ahačič, Draga. »Blišč in beda teatralnosti: gledališče Tomaža Pandurja.« Delo, 6. jul. 1996, str. 37.

 • Za članek na internetu:

Čičigoj, Katja. »Zakaj še vedno kar oponirati s kladivom?« SiGledal, 17. maj 2011, veza.sigle- dal.org/prispevki/zakaj-se-vedno-kar-oponirati-s-kladivom. Dostop 23. jul. 2013.

 • Za ustne vire intervju:

Korda, Neven. »Intervju.« Intervjuvala Tereza Gregorič. Ljubljana, 28. apr. 2011. Zvočni za- pis pri T. Gregorič.

 

Zahvale

Lahko navedete ljudi ali organizacije, ki so finančno podprle razpravo, ter tiste, ki so bili po- sredno vpleteni v raziskavo (npr. tehnično pomoč, izposojo tehnične opreme, posnetkov ipd., nasvete, ki ste jih dobili med pisanjem razprave). Pomembno je, da vsakogar, ki ga imenujete, tudi predhodno obvestite o omembi njegovega prispevka. Ne vključujte posvetil.

Articles

Section default policy

Izjava o zasebnosti

Zbiranje osebnih podatkov registriranih ali neregistriranih uporabnikov te spletne strani je del standardiziranega postopka. Vključuje informacije, ki omogočajo uredniško komunikacijo; uporablja se za obveščanje bralcev o avtorstvu in urejanju vsebin; omogoča zbiranje zgoščenih podatkov o vedenju bralcev in sledenje geopolitičnim in družbenim elementom znanstvene komunikacije.

Uredništvo te podatke uporablja za izboljšanje objavljanja znanstvenih monografij na tem portalu in pri nadgradnji spletne strani. Do podatkov, pomembnih za nadaljnji razvoj platforme, lahko v anonimizirani in zgoščeni obliki dostopa razvijalec softvera Public Knowledge Project, z nekaterimi izjemami, kot so statistične meritve števila prenosov posameznega članka. Vaši podatki bodo uporabljeni v namene, ki so v skladu z veljavno zakonodajo. Avtorji posameznih člankov oz. monografij odgovorjajo za točnost navedenih osebnih podatkov.

Uredništvo zasleduje uveljavljene standarde glede varstva osebnih podatkov, ki temeljijo na Splošni uredbi EU o varstvu podatkov (GDPR). To vključuje: (a) obvestilo o zlorabi podatkov; (b) pravico do dostopa; (c) pravico do izbrisa podatkov; (d) prenosljivost podatkov; (e) t. i. koncept vgrajene zasebnosti. GDPR omogoča tudi priznanje "javnega interesa za dostopnost podatkov", kar je pomembno za vse deležnike znotraj akademskega založništva.

Piškotki

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, ki običajno vsebujejo zaporedje črk in številk, ki se naložijo na uporabnikov računalnik ali mobilno napravo (v nadaljevanju naprava), ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem ogledu bo spletna stran pridobila podatek o naloženih piškotkih in uporabnika prepoznala.

Katere piškotke uporabljamo?

Pričujoče spletišče gostuje na strežniški infrastrukturi Filozofske fakultete.

Seznam piškotkov
Ime piškotka Namen in opis piškotka Osebni podatki Veljavnost Soglasje uporabnika
OJSSID Uporablja se za shranjevanje podatka o seji. Ne shranjuje osebnih podatkov uporabnika. Do konca seje. Ni potrebno soglasje uporabnika.
cookieconsent_status Uporablja se za shranjevanje podatka o uporabnikovi potrditvi. Ne shranjuje osebnih podatkov uporabnika. 1 leto Potrebno soglasje uporabnika.

Upravljanje piškotkov

Uporabnik ima vselej možnost, da piškotke sprejme ali zavrne. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko spremenite v nastavitvah, tako da naprava piškotke zavrne ali prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko tudi izbrišete.

Osebni podatki, ki jih lahko zbiramo samodejno

Ob vašem obisku spletnih strani ali aplikacij lahko avtomatsko zbiramo določene podatke z namenom, da zagotavljamo ustrezno tehnično delovanje in izboljšano uporabniško izkušnjo. Ti podatki lahko vključujejo vaš IP-naslov, datum in čas dostopa do storitev, strojno in programsko opremo ali brskalnik, ki ga uporabljate, in podatke o operacijskem sistemu vašega računalnika, različici aplikacije in jezikovne nastavitve. Lahko se zbirajo tudi podatki o klikih in prikazanih straneh. Pri dostopanju do spletnih strani uporabljamo piškotke.