Uprizoritvena pisava

Na strani, okoli nje in zunaj nje

Avtorji

  • Branislav Jakovljevic Oddelek za gledališke in uprizoritvene študije, Univerza Stanford

DOI:

https://doi.org/10.51937/Amfiteater-2023-1/18-34

Ključne besede:

Performance writing, Postdramatic theater, bodywriting, conceptual art, Rastko Močnik, Dreja Rotar

Povzetek

Pojav novih oblik uprizoritvenih pisav v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega sto- letja sicer ni odpravil tradicionalnih dramskih oblik, je pa korenito spremenil vlogo besedil- nosti v gledališču. V članku zagovarjamo tezo, da je uprizoritvena pisava, osvobojena pravil dramske pisave in celo sintakse ter gramatike, v besedilno produkcijo vnesla ilokacijsko logiko. Članek zaključimo s preliminarnim razmislekom o razlikah med eksperimentalnimi strategijami pisave in najnovejšimi oblikami umetne inteligence za generiranje besedil.

Literatura

Acconci, Vito. Language to Cover a Page: The Early Writings of Vito Acconci, ur. Craig Dworkin, The MIT Press, 2006.

Baudry, Jean-Louis. »Écriture, fiction, idéologie.« Tel Quel, št. 31 (jesen), 1967, str. 15–30.

Ćosić, Bora. Mixed media. Samozaložba, 1970.

Greimas, A. J., in F. Rastier. »The Interaction of Semiotic Constraints.« Yale French Stu- dies, št. 41, 1968, str. 86–105. DOI: https://doi.org/10.2307/2929667

Higgins, Dick. Jefferson’s Birthday. Something Else Press, 1964.

Kirby, Michael. A Formalist Theatre. University of Pennsylvania Press, 1987. Kotz, Liz. Words to be Looked At: Language in 1960s Art. The MIT Press, 2007.

Lehmann, Hans-Thies. Postdramsko gledališče. Prev. Krištof Jacek Kozak, Maska, 2003.

Lukan, Blaž, ur. Generator:: za proizvodnjo poljubnega števila dramskih kompleksov. SLOGI in AGRFT, 2021. Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, 103.

Mitkovski, Rista. Titova omladina. Neobjavljen rokopis. Arhiv Jugoslavije, fond št. 114/II, fascikel št. 21, 1972.

Močnik, Rastko, in Sezgin Boynik. »Breaking Point of Structures: From Concrete Poe- try to Partisan Print. Interview with Rastko Močnik by Sezgin Boynik.« OEI, št. 90–

Sickle of Syntax & Hammer of Tautology: Concrete and Visual Poetry in Yugoslavia, 1968–1983, ur. Sezgin Boynik, 2021, str. 19–25, 30–32.

Pavis, Patrice. Languages of the Stage: Essays in the Semiology of Theatre. Performing Arts Journal Publications, 1982. DOI: https://doi.org/10.2307/1772339

—. Gledališki slovar. Mestno gledališče ljubljansko, 1997.

Rotar, Dreja. [brez naslova]. Rok: časopis za književnost, umetnost i estetičko ispitivanje stvarnosti, Beograd, 1969, n. p.

Schechner, Richard. Performance Theory. Routledge, 1988.

Objavljeno

25.08.2023

Kako citirati

Branislav Jakovljevic. (2023). Uprizoritvena pisava: Na strani, okoli nje in zunaj nje. Amfiteater, 11(1), 18–34. https://doi.org/10.51937/Amfiteater-2023-1/18-34

Številka

Rubrike

Articles