Dekonstrukcije nasprotja med reprezentacijo in prezentacijo od neoavantgarde do pomilenija: od Pupilije, Jesiha in Jovanovića do Zupančiča, Živadinova, Frljića, Semenič in Divjaka

Avtorji

Ključne besede:

sodobna slovenska drama in gledališče, Dušan Jovanović, Milan Jesih, Matjaž Zupančič, redramatizacija, postmimetična umetnost

Povzetek

Razprava se ukvarja z izbranimi primeri dekonstrukcij nasprotja med reprezentacijo in
prezentacijo, značilnimi za postmimetično, od neoavantgarde do postmilenija. Sledi
avtorjem, ki od šestdesetih let prejšnjega stoletja do danes dekonstruirajo dramsko ter
izumljajo nove oblike redramatizacij in postdramskega medmedijskega prepleta. Avtorji,
kot so Peter Handke v Zmerjanju občinstva, skupina Pupilija Ferkeverk v Pupilija, papa
Pupilo pa Pupilčki, Dušan Jovanović v Spomeniku G in Igrajte tumor v glavi, Milan Jesih
v Limitah in Grenkih sadežih pravice, Matjaž Zupančič v Hodniku in drugih igrah, Dragan
Živadinov in njegove ekipe v Obredih poslavljanja, Oliver Frljić v Preklet naj bo izdajalec svoje
domovine!, Simona Semenič v 1981 ter Žiga Divjak in Katarina Morano v različnih projektih
– čeprav vztrajno ustvarjajo motnje v fikcijskem besedilnem kozmosu – v gledaliških tekstih
in predstavah - performansih vzpostavljajo močan proces redramatizacije, intenzivnih
zapletov in razpletov. Kot da bi hkrati z dekonstrukcijo dramskega vbrizgali v postdramski
proces uprizarjanja in pisave dramsko in dramatično. Postmimetično tako soobstaja
s predmimetičnim, »slečenje« reprezentacije drame privede do vzpostavljanja fikcije.

Literatura

Artaud, Antonin. Gledališče in njegov dvojnik. MGL, 1994. Knjižnica MGL, 119.

Auslander, Philip. Liveness. Performance in a Mediatized Culture, 2. izdaja. Routledge, 2008.

—. V živo: uprizarjanje v mediatizirani kulturi. Prevedla Aleksandra Rekar, MGL, 2007.

Knjižnica MGL, 146.

Autant-Mathieu, Marie-Christine. »Auteurs, écritures dramatiques.« Écrire pour le

théâtre, Les enjeux de l‘écriture dramatique, CNRS, 1995, str. 13–28.

Badiou, Alain. Eloge du théâtre. (Avec Nicolas Truong). Flammarion, 2013.

—. Rapsodija za gledališče. Prevedla Katja Zakrajšek, MGL, 2020. Knjižnica MGL, 176.

Božič, Peter. »Razvoj gledališke literature in gledaliških sredstev v slovenskem

gledališču.« Maske, št. 1, 1986, str. 37–42.

Debord, Guy. Družba spektakla. Prevedla Meta Štular, Študentska založba, 1999.

Divjak, Žiga, in Katarina Morano. »Med obupom in upom s pogumom za spremembe,

intervju z Žigo Divjakom in Katarino Morano.« Intervjuval Igor Kavčič. Gledališki list

PG Kranj, Kons: Novi dobi, 2021, str. 13–15.

Dolar, Mladen. »Gledališče ideje.« Rapsodija za gledališče, Alain Badiou, prevedla Katja

Zakrajšek, MGL, 2020, str. 109–123.

Fischer-Lichte, Erika. Ästhetik des Performativen. Suhrkamp, 2004.

—. Estetika performativnega. Prevedel Jaša Drnovšek, Študentska založba, Koda, 2008.

—. Theatre, Sacrifice, Ritual. Exploring Forms of Political Theatre. Routledge, 2005.

Gómez-Peña, Guillermo. »Navigating the Minefields of Utopia – A conversation with

Lisa Wolford.« The Drama Review, letn. 46, št. 2 (T 174), New York, 2002, str. 66–96.

Haas, Birgit. Plädoyer für ein dramatisches Drama. Passagen Verlag, 2007.

Hammond, Will, in Dan Steward, ur. Verbatim, Verbatim: Contemporary Documentary

Theatre. Oberon, 2008.

Inkret, Andrej. »Drama in teater med igro in usodo.« Osvoboditev Skopja in druge

gledališke igre, Dušan Jovanović, Mladinska knjiga, 1981, str. 391–412.

—. »Igra z jezikom.« Delo, št. 13, 17. jan. 1974, str. 8.

Jelinek, Elfriede. »Brecht aus der Mode.« Berliner Tagesspiegel, 10. febr. 1998,

http://ourworld.compuserve.com/homepages/elfriede/brecht.htm. Dostop 25.

mar. 2006.

—. In den Alpen. Berlin Verlag, 2002.

Jesih, Milan. Grenki sadeži pravice, interpelacija v enem nonšalantnem zamahu.

Založba Obzorja, 1978.

Jovanović, Dušan. »Muke z vojno: pogovor z avtorjem Dušanom Jovanovićem.« Uganka 77

Korajže, Gledališki list SNG Drama Ljubljana, T. Toporišič, D. Dominkuš in D. Koloini,

december 1994, str. 4–6.

Klaić, Dragan. »Utopianism and Terror in Contemporary Drama: The Plays of Dušan

Jovanović.« Terrorism and Modern Drama, uredila Dragan Klaić in John Orr,

Edinburgh UP, 1999, str. 123–137.

—. »The Crisis of Theatre? Theatre of Crisis?« Theatre in crisis?: performance

manifestos for a new century, uredila Maria M. Delgado in Caridad Svich, Manchester

UP, 2002. str. 144–160.

Kralj, Lado. »Goli otok literature.« History of the literary cultures of East-Central Europe,

uredila Marcel Cornis-Pope in John Neubauer, J. Benjamins, 2004–2010, str. 478–483.

—. »Slovenia. Artistic profile, Directors, directing and productional styles.« The world

encyclopedia of contemporary theatre, uredil Don Rubin, Routledge, 1994, str. 773–775.

—. »Sodobna slovenska dramatika: 1945–2000.« Slavistična revija, letn. 53, št. 2

(apr.–jun.), 2005, str. 101–117.

Monfort, Anne. »Après le postdramatique: narration et fiction entre écriture

de plateau et théâtre néo-dramatique.« Trajectoires, št. 3, 2009. Na spletu.

http://trajectoires.revues.org/392.

Pogorevc, Petra, in Tomaž Toporišič, ur. Drama, tekst, pisava 2. MGL, 2021. Knjižnica

MGL, 178.

Pograjc, Darja. »Intervju: režiser Žiga Divjak.« Radio Slovenija 1, 30. okt. 2018,

https://radioprvi.rtvslo.si/2018/10/reziser-ziga-divjak/. Dostop 14. avg. 2020.

Poschmann, Gerda. Der nicht mehr dramatische Theatertext: Aktülle Bühnenstücke und

ihre dramaturgische Analyse. Niemeyer, 1997.

Reiter, Wolfgang. Wiener Theatergespräche. Über den Umgang mit Dramatik und

Theater. Falter Verlag, 1993.

Szondi, Peter. Teorija sodobne drame. Prevedel Jacek Kozak, MGL, 2000. Knjižnica

MGL, 130.

Tackels, Bruno. Les Écritures de plateau. État des lieux. Les Solitaires Intempestifs,

Taufer, Veno. Odrom ob rob. DZS, 1977.

Toporišič, Tomaž. Ranljivo telo teksta in odra. MGL, 2007. Knjižnica MGL, 145.

—. »Strategije (politične) subverzije v sodobnih uprizoritvenih umetnostih: Pograjc,

Zupančič, Hrvatin: trije primeri v Sloveniji.« Maska, letn. 20, št. 3–4 (poletje 2005),

str. 64–70.

Weiss, Peter. »Notizen zum dokumentarischen Theater.« Theater im 20. Jahrhundert,

uredil Manfred Brauneck, Rowohlt, 1989, str. 293–30

Prenosi

Objavljeno

30.06.2023

Kako citirati

Toporišič, T. (2023). Dekonstrukcije nasprotja med reprezentacijo in prezentacijo od neoavantgarde do pomilenija: od Pupilije, Jesiha in Jovanovića do Zupančiča, Živadinova, Frljića, Semenič in Divjaka. Amfiteater, 11(1), 54–77. Pridobljeno od https://journals.uni-lj.si/amfiteater/article/view/16354

Številka

Rubrike

Articles