Uprizarjanje literature in bralne uprizoritve

Avtorji

  • Barbara Orel

Ključne besede:

literatura, poezija, drama, uprizoritev, bralna uprizoritev, uprizoritveno pisanje

Povzetek

Leta 2005 je skupina dramatikov in dramaturgov na pobudo dramatičarke Simone Semenič
in v tesnem sodelovanju s teoretikom uprizoritvenih umetnosti Rokom Vevarjem v okviru
Gledališča Glej osnovala PreGlej. Skupina se je ukvarjala s problematiko dramskega pisanja
in v nekaj letih vzpostavila platformo za ustvarjanje, razvoj in mednarodno izmenjavo
dramskih pisav. Njihovo delo je bilo zavezano vzpostavitvi samih pogojev za ustvarjanje
dramskih besedil. S tem namenom so uporabili formo bralne uprizoritve – ne le kot javno
predstavitev drame, temveč kot metodo za razvijanje drame, ki prinaša dramo kot delo v
nastajanju. Članek pokaže, da ima tovrstna praksa dramskega pisanja na slovenskih odrih
svoje predhodnike v eksperimentalnih gledaliških praksah šestdesetih in sedemdesetih
let 20. stoletja (v izvedbi neoavantgardnih skupin pesnikov 441/442/443, Nomenklatura in
LKB – Literarni klub Branik ter v nastopih pisateljev, ki so predstavljali svoja literarna dela
v Pekarni). Pesniki in pisatelji so uprizarjali svoja dela, ki prvenstveno niso bila namenjena
uprizarjanju, pri tem pa ustvarili teatralne oblike pisanja za oder, s katerimi so izstopali
tako iz konvencij dramskega ustvarjanja kakor tudi iz tradicije gledališča. Uprizarjanje
literature in bralne uprizoritve so obravnavane v kontekstu uprizoritvenega pisanja, ki
označuje raznovrstna razmerja med pisavo in uprizoritvijo, pri tem pa se osredotoča na
proces pisanja kot uprizoritvenega dejanja.

Biografija avtorja

Barbara Orel

Dr. Barbara Orel je profesorica za področje dramaturgije in študijev scenskih umetnosti ter
vodja raziskovalne skupine na UL AGRFT. Osrednja področja njenih raziskav so eksperimentalne
gledališke prakse, avantgardna gibanja in sodobne scenske umetnosti. Napisala je knjigo
Igra v igri in uredila več znanstvenih monografij, med njimi Uprizoritvene umetnosti, migracije,
politika: slovensko gledališče kot sooblikovalec medkulturnih izmenjav. Redno sodeluje pri
mednarodnih raziskovalnih projektih, med njimi v delovni skupini Theatrical Event (v okviru
International Federation for Theatre Research). Bila je tudi selektorica nacionalnih gledaliških
festivalov Teden slovenske drame (2006–2007) in Festival Borštnikovo srečanje (2008–2009).

Literatura

Allsopp, Ric. »Performance Writing.« PAJ – A Journal of Performance and Art, letn. 21,

št. 1, 1999, str. 76–80.

Barthes, Roland. Užitek v tekstu. Variacije o pisavi. Prev. Š. Žakelj. Beletrina, 2013.

Knjižna zbirka Koda.

Bergvall, Caroline. »What Do We Mean by Performance Writing?« Uvodno predavanje

na prvem simpoziju na temo Performance Writing. Dartington College of Arts, Velika

Britanija, 12. apr. 1996, docplayer.net/38120436-Caroline-bergvall-keynote-whatdo-we-mean-by-performance-writing-w.html. Dostop 25. feb. 2023.

Jesenko, Primož. »Da bi se dolgoročno pisalo več in tudi vse bolje. Pogovor s Simono

Semenič, koordinatorico projekta PreGlej.« Dialogi, št. 7–8, 2006, str. 23–28.

Literatura in teater. Tematski blok v reviji Literatura, letn. 18, št. 175–176, 2006, str. 67–190.

Lukan, Blaž. »Tekst kot oder ali bralne uprizoritve v luči performativne ekonomije.«

Umetnost med teorijo in prakso: teoretski pogledi na umetnostno realnost na pragu

tretjega tisočletja, ur. Jožef Muhovič, Založba Univerze v Ljubljani, 2021, str. 187–200.

Milohnić, Aldo, in Ivo Svetina, ur. Prišli so Pupilčki: 40 let Gledališča Pupilije Ferkeverk.

Maska, Slovenski gledališki muzej, 2009.

Nomenklatura. »Koncept in pravila igre happeninga 'Zvok, ne jezi se'.« Generator::

za proizvodnjo poljubnega števila dramskih kompleksov: slovenski eksperimentalni

dramski in uprizoritveni teksti iz obdobja modernizma (1966–1986), ur. Blaž Lukan,

Slovenski gledališki inštitut, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 2021,

str. 189–195.

Orel, Barbara. »Raziskave besede in zvoka v skupini Nomenklatura.« Slovenska

dramatika, ur. Mateja Pezdirc Bartol, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012,

str. 215–221. Obdobja, 31.

Svetina, Ivo. Gledališče Pekarna (1971–1978): rojstvo gledališča iz duha svobode:

pričevanje. Mestno gledališče ljubljansko, 2016. Knjižnica MGL, 167.

Svetina, Ivo. »Gledališče Pupilije Ferkeverk ali vprašanje rituala.« Literarni modernizem

v »svinčenih« letih, ur. Gašper Troha, Študentska založba, Društvo Slovenska matica,

, str. 79–99.

Svetina, Ivo. »Prispevek za zgodovino gledališkega gibanja na Slovenskem – Pupilija

Ferkeverk.« Maske, št. 4, 1986, str. 86–101.

Šorli, Maja. »Dva primera ready-made besedila v slovenskem gledališču.« Drama,

tekst, pisava, ur. Petra Pogorevc in Tomaž Toporišič, Mestno gledališče ljubljansko,

, str. 69–86. Knjižnica MGL, 148.

Šorli, Maja. »Političnost in teatralnost v slovenskih postdramskih besedilih.« Dialogi,

letn. 44, št. 3–4, str. 15–32.

Taufer, Veno. Odrom ob rob. Državna založba Slovenije, 1977.

Toporišič, Tomaž. Med zapeljevanjem in sumničavostjo: razmerje med tekstom in

uprizoritvijo v slovenskem gledališču druge polovice 20. stoletja. Maska, 2004.

Transformacije, 14.

Vevar, Rok. »PreGlej.« Dialogi, št. 7–8, 2006, str. 18–20.

Vevar, Rok. »Za dramsko pisavo s PreGlejem na glas!« Daj Dramo!: deset dramskih

besedil, ur. Ana Perne in Iztok Ilc, Kulturno društvo Integrali, Gledališče Glej, Javni

sklad RS za kulturne dejavnosti, WaxFactory, 2007, str. 3.

Prenosi

Objavljeno

30.06.2023

Kako citirati

Orel, B. (2023). Uprizarjanje literature in bralne uprizoritve. Amfiteater, 11(1), 146–158. Pridobljeno od https://journals.uni-lj.si/amfiteater/article/view/16358

Številka

Rubrike

Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)