Performing Literature and Staged Readings

Avtorji

  • Barbara Orel

Ključne besede:

literature, poetry, drama, performance, staged reading, performance writing

Povzetek

In 2005, on the initiative of playwright Simona Semenič and in close collaboration with performing arts theorist Rok Vevar, a group of playwrights and dramaturgs founded PreGlej within the Glej Theatre in Ljubljana, Slovenia. The group confronted the issues of playwriting and, within a few years, established a platform for the creation, development and international exchange of dramatic writing. Their work was committed to establishing the conditions necessary for creating dramatic texts. To this end, they used the form of staged readings – not only as a public presentation of dramatic plays but as a method for developing drama, bringing drama as a work in progress. The article shows that this kind of playwriting practice on Slovenian stages has its precursors in the experimental theatre practices of the 1960s and 1970s (as applied by the neo-avant-garde groups of poets 441/442/443, Nomenklatura and LKB – Literarni klub Branik, as well as in the performances of writers presenting their literary works at the Pekarna Theatre). Poets and writers staged their works, which were not primarily intended to be performed, creating theatrical forms of writing for the stage, which fit neither the conventions of drama nor the tradition of theatre. The staging of literature and staged readings are discussed in the context of performance writing, which characterises the multiple relationships between writing and performance, focusing on the process of writing as a performative act.

Biografija avtorja

Barbara Orel

Barbara Orel, PhD, is a professor of performing arts at the Academy of Theatre, Radio, Film
and Television, University of Ljubljana (UL AGRFT). She is also the head of UL AGRFT’s research
group. Her main areas of research are experimental theatre, avant-garde movements and
performance across disciplines. Her publications include the book Igra v igri (Play within a
Play) and several edited collections, including Uprizoritvene umetnosti, migracije, politika
(Performing Arts, Migration, Politics). She has participated in the research projects of the
Theatrical Event working group of the International Federation for Theatre Research. She
was also a selector of the Slovenian national theatre festivals Week of Slovenian Drama
in 2006–2007 and the Maribor Theatre Festival in 2008–2009.

Literatura

Allsopp, Ric. “Performance Writing.” PAJ – A Journal of Performance and Art, vol. 21,

no. 1, 1999, pp. 76–80.

Barthes, Roland. Užitek v tekstu. Variacije o pisavi. Transl. by Š. Žakelj. Beletrina, 2013.

Knjižna zbirka Koda.

Bergvall, Caroline. “Keynote: What Do We Mean by Performance Writing?” Introductory Keynote to the First Symposium on Performance Writing. Dartington College

of Arts, Great Britain, 12 Apr. 1996, https://docplayer.net/38120436-Carolinebergvall-keynote-what-do-we-mean-by-performance-writing-w.html. Accessed 25

Feb. 2023.

Jesenko, Primož. “Da bi se dolgoročno pisalo več in tudi vse bolje. Pogovor s Simono

Semenič, koordinatorico projekta PreGlej.” Dialogi, no. 7–8, 2006, pp. 23–28.

“Literatura in teater” (thematic section). Literatura, vol. 18, no. 175–176, 2006, pp.

–190.

Lukan, Blaž. “Tekst kot oder ali bralne uprizoritve v luči performativne ekonomije.”

Umetnost med teorijo in prakso. Teoretski pogledi na umetnostno realnost na pragu

tretjega tisočletja, edited by Jožef Muhovič, Založba Univerze v Ljubljani, 2021, pp.

–200.

—. “Text as Stage or Staged Readings in Light of Performative Economy.” Art Between

Theory and Practice. Theoretical Reflections on Artistic Reality on the Threshold of

the Third Millenium, edited by Jožef Muhovič, University of Ljubljana Press, 2023,

pp. 203–220.

Milohnić, Aldo, and Ivo Svetina, ed. Prišli so Pupilčki. 40 let Gledališča Pupilije Ferkeverk. Maska, Slovenski gledališki muzej, 2009.

Nomenklatura. “Koncept in pravila igre happeninga ‘Zvok, ne jezi se’.” Generator::

za proizvodnjo poljubnega števila dramskih kompleksov. Slovenski eksperimentalni

dramski in uprizoritveni teksti iz obdobja modernizma (1966–1986), edited by Blaž

Lukan, Slovenski gledališki inštitut, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo,

, pp. 189–195.

Orel, Barbara. “Raziskave besede in zvoka v skupini Nomenklatura.” Slovenska dramatika, edited by Mateja Pezdirc Bartol, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012,

pp. 215–221. Obdobja, 31.

Svetina, Ivo. Gledališče Pekarna (1971–1978). Rojstvo gledališča iz duha svobode:

pričevanje. Mestno gledališče ljubljansko, 2016. Knjižnica MGL, 167.

—. “Gledališče Pupilije Ferkeverk ali vprašanje rituala.” Literarni modernizem v

“svinčenih” letih, edited by Gašper Troha, Študentska založba, Društvo Slovenska

matica, 2008, pp. 79–99. 173

—. “Prispevek za zgodovino gledališkega gibanja na Slovenskem – Pupilija Ferkeverk.”

Maske, no. 4, 1986, pp. 86–101.

Šorli, Maja. “Dva primera ready-made besedila v slovenskem gledališču.” Drama, tekst,

pisava, edited by Petra Pogorevc and Tomaž Toporišič, Mestno gledališče ljubljansko, 2008, Knjižnica MGL, 148, pp. 69–86.

—. “Političnost in teatralnost v slovenskih postdramskih besedilih.” Dialogi, vol. 44,

no. 3–4, pp. 15–32.

Taufer, Veno. Odrom ob rob. Državna založba Slovenije, 1977.

Toporišič, Tomaž. Med zapeljevanjem in sumničavostjo. Razmerje med tekstom in uprizoritvijo v slovenskem gledališču druge polovice 20. stoletja. Maska, 2004. Transformacije, 14.

Vevar, Rok. “PreGlej.” Dialogi, no. 7–8, 2006, pp. 18–20.

—. “Za dramsko pisavo s PreGlejem na glas!” Daj Dramo!: deset dramskih besedil, edited by Ana Perne and Iztok Ilc, Kulturno društvo Integrali, Gledališče Glej, Javni

sklad RS za kulturne dejavnosti, WaxFactory, 2007, p. 3.

Objavljeno

30.06.2023

Kako citirati

Orel, B. (2023). Performing Literature and Staged Readings. Amfiteater, 11(1), 160–173. Pridobljeno od https://journals.uni-lj.si/amfiteater/article/view/16359

Številka

Rubrike

Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)