GENERATOR:: za poljubno število bralnih uprizoritev

Avtorji

  • Varja Hrvatin
  • Maša Radi Buh
  • Jakob Ribič

Ključne besede:

mlada generacija, bralna uprizoritev, eksperiment, generator, uprizarjanje, branje

Povzetek

V pričujočem prispevku bomo obravnavali koncept bralnih uprizoritev. Ugotavljali bomo, da gre v polju mlade dramske pisave za prevladujoč uprizoritveni format, ki pa ga ne gre razumeti kot vmesno stopnjo med branjem in uprizarjanjem, temveč kot povsem samostojen in polnokrven umetniški žanr. Mnoge bralne uprizoritve so zato opustile funkcijo »prve informacije« o tekstu in njegovem avtorju ter namesto tega postale čisto prava uprizoritev teksta, s čimer se je odprlo široko polje za gledališki eksperiment. To bomo premišljevali na primeru konkretnih praks, za katere je značilno, da besedilo postane glavno ali celo edino, kar je za gledališki dogodek potrebno, branje (na vse mogoče načine in oblike) pa zato ključno gledališko sredstvo.

Literatura

Aristoteles. Poetika. Študentska založba, 2012.

Dupont, Florence. Aristotel ali vampir zahodnega gledališča. Knjižnica MGL, 2019.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Predavanja o estetiki: dramska poezija. Društvo za

teoretsko psihoanalizo, 2001.

Lukan, Blaž. Dramaturške replike. Knjižnica MGL, 1991.

Lukan, Blaž. Gledališka sinteza: razprave o drami, gledališču in performansu. Založba

Univerze v Ljubljani, 2022.

Poschmann, Gerda. »Gledališki tekst in drama: k uporabi pojmov.« Drama, tekst,

pisava, ur. Petra Pogorevc in Tomaž Toporišič, Knjižnica MGL, 2008, str. 97–116.

Potočan, Jernej. »Vprašanje bralne uprizoritve.« Adept, letn. 6, št. 2, 2020, str. 16–22.

Ramšak, Nina, in Žan Žveplan. »Ne samo berite, uporabite!« Adept, letn. 1, št. 1, 2014, str. 3.

Tackels, Bruno. »Desakralizacija teksta, vendarle.« Drama, tekst, pisava 2, ur. Petra

Pogorevc in Tomaž Toporišič, Knjižnica MGL, 2021, str. 79–96.

Prenosi

Objavljeno

30.06.2023

Kako citirati

Hrvatin, V., Radi Buh, M., & Ribič, J. (2023). GENERATOR:: za poljubno število bralnih uprizoritev. Amfiteater, 11(1), 174–187. Pridobljeno od https://journals.uni-lj.si/amfiteater/article/view/16360

Številka

Rubrike

Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)