Disput o petih paradoksih »poezije stranišča« s prologom in epilogom

Avtorji

Ključne besede:

Taras Kermauner, Tomaž Šalamun, sodna drama, avantgardistična poezija, vrednote, socrealizem, kritični realizem

Povzetek

Med deli verjetno najboljšega poznavalca slovenske dramatike in njenega prvega teoretika Tarasa Kermaunerja je mogoče najti tudi en sam dramski poskus: sodno razpravo o vrednosti avantgardistične poezije na primeru obtoženega pesnika Tomaža Šalamuna. Sicer gledališko zelo uporabno zvrst sodnega disputa Kermauner zanimivo razvije, zaključi pa jo s popolnoma antidramskim, antiklimaktičnim sklepom, s katerim preloži odločanje o stvari na drugi časoprostor. Natančnejši pregled besedila razkrije različne konceptualne nedoslednosti, ki jih je mogoče zajeti s pojmom paradoksa. V tekstu je bilo tako mogoče izslediti pet točk, ki bi jih bilo mogoče definirati kot paradoksne, in sicer zadevajo vsebinske kategorije, kot so bistvo umetnosti, vprašanja naroda za umetnost, umetnosti in marksizma ter življenja kot vrhovne estetske kategorije, zadnji paradoks pa je formalen, saj sodna razprava s svojim zaključkom izzveni popolnoma v prazno: ne glede na dovolj izrazito in ostro predstavitev stališč obeh protagonistov, Toživca in Branivca, se Kermauner odloči – namesto za stopnjevanje konflikta do (gledališkega) vrhunca – za razvodenitev disputa na podlagi vključitve občinstva in ugotovitve, da se slednje v vlogi porote ne more odločiti za nobeno od strani. (Raz)rešitev dileme o (nacionalni, umetniški) kvaliteti avantgardistične poezije tako preostane – vsej pirotehniki Kermaunerjeve gledališke sodne razprave navkljub – prihodnosti in literarni teoriji.

Biografija avtorja

Krištof Jacek Kozak

Krištof Jacek Kozak je na Univerzi v Ljubljani študiral filozofijo in primerjalno književnost, doktoriral pa leta 2003 iz primerjalne književnosti na University of Alberta v Edmontonu, Kanada. Zaposlil se je na Oddelku za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Objavil je dve monografiji (druga je izšla še v srbskem, slovaškem in angleškem jeziku) ter vrsto znanstvenih in strokovnih člankov, deloval pa je tudi kot gledališki kritik, prevajalec in dramaturg. Kot predavatelj je gostoval na številnih tujih univerzah.

 

Literatura

Berger, Aleš. »Taras Kermauner: Črtomirke.« Ogledi in pogledi, Mestno gledališče

ljubljansko, 1984, str. 115–6.

Černiševski, Nikolaj G. Estetski odnosi med umetnostjo in stvarnostjo. Cankarjeva

založba, 1952.

Kermauner, Taras. »Avantgardistični pesnik pred sodiščem.« Scena, 1972.

—. »Poker ni poker, Poker je svet.« Literatura, letn. 8, št. 65–66, 1996, str. 77–82.

—. Kermauner, Taras: Črtomirke. Gledališče Glej, premiera: 26. 10. 1973, Poljane.

repertoar.sigledal.org/predstava/7789. Dostop 5. sept. 2022.

Lukács, György. O današnjem pomenu kritičnega realizma. Cankarjeva založba, 1961.

Lukan, Blaž, ur. Generator:: za proizvodnjo poljubnega števila dramskih kompleksov.

Slovenski gledališki inštitut, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 2021.

Możejko, Edward. Realizm socjalistyczny: teoria, rozwoj, upadek. Krakow, Universitas,

Repe, Božo. Obračun s Perspektivami. Znanstveno in publicistično središče, 1990.

Šalamun, Tomaž. »Duma 1964.« Razgledi, letn. 13, št. 9, maj 1964, str. 178.

—. »Pesmi Tomaža Šalamuna.« Perspektive, letn. 4, št. 31, 1963/64, str. 51.

—. »Utrudil sem se podobe svojega plemena.« Poker, samozaložba, str. 9.

Vidmar, Josip. Trije labodje, 1922.

Ziherl, Boris. »Ob Lukácsevi razpravi O današnjem pomenu kritičnega realizma.«

György Lukács, O današnjem pomenu kritičnega realizma, Cankarjeva založba, 1961,

str. 5–27.

—. »O realizmu v književnosti.« Boris Ziherl, Članki in razprave, Cankarjeva založba,

, str. 306–12.

—. »Visarion Grigorjevič Belinski, njegova doba in delo.« Visarion G. Belinski, Članki

in eseji o književnosti, Cankarjeva založba, 1950, str. III–XXXVIII.

Prenosi

Objavljeno

30.06.2023

Kako citirati

Kozak, K. J. (2023). Disput o petih paradoksih »poezije stranišča« s prologom in epilogom. Amfiteater, 11(1), 202–2015. Pridobljeno od https://journals.uni-lj.si/amfiteater/article/view/16362

Številka

Rubrike

Articles