Nemi liki: dramatičarke, ženska pisava in reprezentacija žensk(osti) v slovenskem dramskem eksperimentu (1966–1986)

Avtorji

  • Nika Leskovšek

Ključne besede:

slovenska dramatika, modernizem, eksperiment, ženska pisava, dramatičarke, reprezentacija žensk, ženskost

Povzetek

Izhodišče razprave je idejna in tematsko-motivna (torej znotrajliterarna) analiza besedil iz zbornika Generator:: za proizvodnjo poljubnega števila dramskih kompleksov: slovenski eksperimentalni dramski in uprizoritveni teksti iz obdobja modernizma (1966–1986). Namen prispevka je osvetliti izbrana besedila skozi perspektivo, ki mi je med njihovim prebiranjem v Generatorju umanjkala; gre za žensko perspektivo, pravzaprav za njeno odsotnost. Prispevek se ukvarja s posledicami, ki jih lahko ima odsotnost ozaveščenosti glede manka ženske perspektive v slovenski dramatiki na reprezentacijo žensk in ženskosti, zlasti če gre za zabrisan učinek patriarhalne ideologije, ki se prikazuje kot univerzalna in merodajna izkušnja, čeprav so izkušnje drugih spolov iz nje izključene. Namen prispevka je raziskati reprezentacije žensk(osti) v slovenski dramatiki in ozavestiti morebitno učinkovanje patriarhalne ideologije ter njene posledice z idejno, tematsko in motivno analizo samih dramskih besedil. Pri tem se posebej posvetim razliki med moško in (maloštevilno) žensko dramsko pisavo. Besedila iz Generatorja vzamem zgolj kot študijo primera, da bi prikazala obstoj določenih simptomov v slovenski (eksperimentalni) dramatiki v danem časovnem obdobju (1966–1986). Razlike v reprezentaciji žensk(osti) na kratko osvetlim, razvojno gledano, tudi širše, s časovne distance, in sicer prek primerjalne analize s sodobno žensko dramsko pisavo, predvsem z dramoletom Nemi lik Simone Hamer (2010).

 

Biografija avtorja

  • Nika Leskovšek

    Nika Leskovšek je doktorirala iz študijev scenskih umetnosti na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Deluje kot raziskovalka, gledališka kritičarka in dramaturginja. Bila je selektorica in članica žirij več slovenskih gledaliških festivalov. Na UL AGRFT je izvoljena v naziv asistentka-raziskovalka za habilitacijsko področje dramaturgije in študijev scenskih umetnosti.

     

Literatura

Borovnik, Silvija. Pišejo ženske drugače? O Slovenkah kot pisateljicah in literarnih likih.

Mihelač, 1995.

Butler, Judith. Težave s spolom: feminizem in subverzija identitete. ŠKUC, 2001.

Criado Perez, Caroline. Nevidne: kako vrzeli v podatkih in raziskavah oblikujejo svet po

moški meri. UMco, 2022.

Drnovšček, Mirjan, in Marinka Poštrak, ur. 40 let Tedna slovenske drame 1971–2010.

Prešernovo gledališče, 2010.

Hamer, Simona. Nemi liki. https://sigledal.org/w/images/9/9a/NemiLiki_final.pdf.

Dostop 26. sept. 2022.

—. »Nemi lik.« Zakon III. branje/The Act: Third Reading. KD Integrali, 2011.

Kač, Maja. »Spominjanje žensk v javnem prostoru: 'Dokler o njih ne govorimo, jih

ne spravljamo v zavest'.« Multimedijski center/MMC RTV Slovenija, https://www.

rtvslo.si/kultura/dediscina/spominjanje-zensk-v-javnem-prostoru-dokler-o-njihne-govorimo-jih-ne-spravljamo-v-zavest/660434. Dostop 3. apr. 2023.

Lukan, Blaž, ur. Generator:: za proizvodnjo poljubnega števila dramskih kompleksov:

slovenski eksperimentalni dramski in uprizoritveni teksti iz obdobja modernizma

(1966–1986). SLOGI, AGRFT, 2001.

Mihurko Poniž, Katja. Zapisano z njenim peresom: prelomi zgodnjih slovenskih

književnic s paradigmo nacionalne literature. Založba Univerze v Novi Gorici, 2014.

—. Od lastnega glasu do lastne sobe: literarne ustvarjalke od začetkov do modernizma.

Beletrina, 2001.

»Nagrade festivala Dnevi komedije.« sigledal.org, https://sigledal.org/geslo/

Nagrade_festivala_Dnevi_komedije. Dostop 29. dec. 2022.

Nietzsche, Friedrich. »Poskus samokritike.« Rojstvo tragedije iz duha glasbe, Založba

Karantanija, 1995.

Open.si. Spletna stran (naslovna stran), http://www.open.si/. Dostop 27. sept. 2022.

»Podatki VDT RS o femicidu v Sloveniji.« Državno tožilstvo Republike Slovenije, https://

www.dt-rs.si/158/podatki-vdt-rs-o-femicidu-v-sloveniji. Dostop 3. okt. 2022.

Preglej na glas: festival dramske pisave. Produkcija: Gledališče Glej, Cankarjev dom,

TSD. Ljubljana: Cankarjev dom, 2010. Letak. Hrani avtorica.

Šorli, Maja. »Dva primera ready-made besedila v slovenskem gledališču.« Drama,

tekst, pisava, ur. Petra Pogorevc, Tomaž Toporišič, Knjižnica MGL, 2008.

Zakon III. branje / The Act: Third Reading. KD Integrali, 2011.

Zakon III. branje / The Act: Third Reading. Elektronska verzija. https://veza.sigledal. 291

org/media/uploads/Dokumenti/preglej_zakon_iii.branje.pdf. Dostop 27. sept. 2022.

Prenosi

Objavljeno

30. 06. 2023

Številka

Rubrika

Articles

Kako citirati

Nemi liki: dramatičarke, ženska pisava in reprezentacija žensk(osti) v slovenskem dramskem eksperimentu (1966–1986). (2023). Amfiteater, 11(1), 274-291. https://journals.uni-lj.si/amfiteater/article/view/16366