Silent Characters: Women Playwrights, Women’s Writing and the Representation of Woman(liness) in the Slovenian Drama Experiment (1966–1986)

Avtorji

  • Nika Leskovšek

Ključne besede:

Slovenian Drama, modernism, experiment, Women's Writing, Female Playwrights, representation of women, womanliness

Povzetek

The paper begins by analysing the ideas, themes and motifs of the theatre texts from the anthology The Generator:: for Manufacturing Any Number of Drama Complexes (Slovenian Experimental Dramatic and Performative Texts from the Modernist Period (1966–1986)). It aims to shed light on the anthology’s selected texts through the female perspective, or rather, its absence. It deals with the consequences that the absence of awareness about the lack of a female perspective in Slovenian drama can have on the representation of women and woman(liness). The paper explores such representations in Slovenian (experimental) drama and raises awareness about the possible effects of patriarchal ideology and its consequences by analysing the plays’ ideas, themes and motifs. In doing so, it pays special attention to the difference between men’s and (rare) women’s playwriting. The texts from The Generator are taken merely as a case study to indicate the presence of particular symptoms in Slovenian (experimental) drama within the anthology’s given period. The paper briefly highlights the differences in the representation of woman(liness) from a broader developmental perspective, from a temporal distance, in the form of a comparative analysis of contemporary women’s playwriting, specifically, Simona Hamer’s 2010 play Nemi lik (The Silent Character).

Biografija avtorja

Nika Leskovšek

Nika Leskovšek holds a PhD in performing arts studies from the University of Ljubljana, Academy of Theatre, Radio, Film and Television (UL AGRFT). She has been active as a researcher, theatre critic and dramaturg, as well as a selector and jury member of several Slovenian theatre festivals. She has been appointed an assistant researcher at the UL AGRFT for dramaturgy and performing arts studies.

Literatura

Borovnik, Silvija. Pišejo ženske drugače? O Slovenkah kot pisateljicah in literarnih likih.

Mihelač, 1995.

Butler, Judith. Gender Trouble.: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge,

Criado Perez, Caroline. Invisible Women: Data Bias in a World Designed for Men.

Abrams Press, 2019.

Drnovšček, Mirjan, and Marinka Poštrak, editors. 40 let Tedna slovenske drame 1971–

Prešernovo gledališče, 2010.

Hamer, Simona. Nemi liki. https://sigledal.org/w/images/9/9a/NemiLiki_final.pdf.

Accessed 26 Sep. 2022.

—. “Nemi lik.” Zakon III. branje/The Act: Third Reading. KD Integrali, 2011.

Kač, Maja. “Spominjanje žensk v javnem prostoru: ‘Dokler o njih ne govorimo, jih ne

spravljamo v zavest’.” Multimedijski center/MMC RTV Slovenija, https://www.rtvslo.

si/kultura/dediscina/spominjanje-zensk-v-javnem-prostoru-dokler-o-njih-ne-govorimo-jih-ne-spravljamo-v-zavest/660434. Accessed 3 Apr. 2023.

Lukan, Blaž, editor. Generator:: za proizvodnjo poljubnega števila dramskih kompleksov (Slovenski eksperimentalni dramski in uprizoritveni teksti iz obdobja modernizma

(1966–1986)). SLOGI, AGRFT, 2001.

Mihurko Poniž, Katja. Zapisano z njenim peresom: prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne literature. Založba Univerze v Novi Gorici, 2014.

—. Od lastnega glasu do lastne sobe: literarne ustvarjalke od začetkov do modernizma.

Beletrina, 2001.

“Nagrade festivala Dnevi komedije.” sigledal.org, https://sigledal.org/geslo/Nagrade_festivala_Dnevi_komedije. Accessed 29 Dec. 2022.

Nietzsche, Friedrich. “Poskus samokritike.” Rojstvo tragedije iz duha glasbe, Založba

Karantanija, 1995.

Open.si. Web page (homepage), http://www.open.si/. Accessed 27 Sep. 2022.

“Podatki VDT RS o femicidu v Sloveniji.” https://www.dt-rs.si/158/podatki-vdt-rs-o-femicidu-v-sloveniji. Accessed 3 Oct. 2022.

Preglej na glas: festival dramske pisave. Produkcija: Gledališče Glej, Cankarjev dom,

TSD. Ljubljana: Cankarjev dom, 2010. Flyer. Author’s personal archive.

Šorli, Maja. “Dva primera ready-made besedila v slovenskem gledališču.” Drama, tekst,

pisava, edited by Petra Pogorevc and Tomaž Toporišič, Knjižnica MGL, 2008.

Zakon III. branje / The Act: Third Reading. KD Integrali, 2011.

Zakon III. branje / The Act: Third Reading. Electronic version. https://veza.sigledal.org/ 311

media/uploads/Dokumenti/preglej_zakon_iii.branje.pdf. Accessed 27 Sep. 2022.

Objavljeno

30.06.2023

Kako citirati

Leskovšek, N. (2023). Silent Characters: Women Playwrights, Women’s Writing and the Representation of Woman(liness) in the Slovenian Drama Experiment (1966–1986). Amfiteater, 11(1), 292–311. Pridobljeno od https://journals.uni-lj.si/amfiteater/article/view/16367

Številka

Rubrike

Articles