Slojevit naboj komedije

Avtorji

  • Tajda Lipicer

Ključne besede:

recenzija, jure gantar, eseji o komediji, 2022, MGL

Povzetek

»Komika umira hitro in lahko dolgoročno preživi samo, če postane del kolektivnega kulturnega spomina. Zato potrebuje uprizoritve« (85), zapiše Jure Gantar v eseju »Komedija in država« (2007), ki je del nove zbirke Eseji o komediji (MGL, 2022). Slednja z dvaindvajsetimi eseji, ki so nastali kot zapisi za gledališke liste ob uprizoritvah obravnavanih besedil, predstavlja izbor metodološko raznovrstnih dramaturških razčlemb. Za zbirko, ki s kronološko ureditvijo predstavlja »nekakšen vzorčen presek skozi zgodovino komedije od starih Grkov do Matjaža Zupančiča in Iva Prijatelja«, se zdi, kot da v celoti odzvanja v začetku zapisano izhodišče: Gantar ob analiziranju venomer izhaja iz notranjih zakonitosti komedije kot dramske forme, preko katere se obrača v prakso ali kontekst družbene stvarnosti ter slednje neposredno pretvarja nazaj v artikulirano teorijo. Tako zbirka ni strogo zapisana le teatrološki stroki, temveč je prav zaradi svoje fragmentarne zgoščenosti in jedrnatosti, a interpretacijske natančnosti uporabna tudi v uprizoritvene namene. Zbirka obsega primerjalne, sociološke in antropološke analize komedij, obenem pa zajema tudi natančne analize dejanj ter karakterizacije likov obravnavanih komedij, ki se utegnejo izkazati za priročen konceptualno-uprizoritveni, če ne vsaj pojmovni ključ.

Literatura

Jure Gantar: Eseji o komediji. MGL, 2022.

Prenosi

Objavljeno

30.06.2023

Kako citirati

Lipicer, T. (2023). Slojevit naboj komedije. Amfiteater, 11(1), 314–319. Pridobljeno od https://journals.uni-lj.si/amfiteater/article/view/16368

Številka

Rubrike

Recenzije