Obvestila

CALL FOR PAPERS: "Literary Translation Studies: State of Research and Perspectives"

21.09.2022

The editors of the interdisciplinary scientific journal Ars & Humanitas would like to invite you to participate in the thematic section of the issue, which will be published in June 2023. The working title of the thematic section is "Literary Translation Studies: State of Research and Perspectives" (edited by Marija Zlatnar Moe and Florence Gacoin-Marks from the Faculty of Arts, University of Ljubljana).

We invite you to send an abstract of 300 words by 2 November 2022 to florence.gacoin-marks@guest.arnes.si.

Preberi več o CALL FOR PAPERS: "Literary Translation Studies: State of Research and Perspectives"

Trenutna številka

Letn. 16 Št. 2 (2022): Polnost praznine: budizem med podobo in izkustvom
					Poglej Letn. 16 Št. 2 (2022): Polnost praznine: budizem med podobo in izkustvom

Rdeča nit tematskega bloka pričujoče številke revije Ars & Humanitas, kot je zgovoren že njegov naslov »Polnost praznine: budizem med podobo in izkustvom«, je praznina, temeljna idejna podstat celotnega budizma, že vse od njegovih začetkov, ki jih je ob uvidu v nestalnost vsega živečega vztrajno gradil utemeljitelj tradicije Siddhartha Gavtama Buddha (ok. 560–480 pr. n. št.). Po njegovi smrti, ko se je budizem v svojem plodnem razvoju razvejal na številne tokove in šole, tudi izven meja Indije, je praznina privzela raznolike podobe, te pa druži njena bistvena lastnost, ki se pretaka skozi vsa miselna obzorja tradicije, in je povsem nasprotna običajnemu razumevanju praznine kot negativitete v smislu breztemeljnega in brezplodnega niča. V budizmu, zlasti v luči nauka o minljivosti in tesni medsebojni povezanosti vsega živečega, je praznina namreč opredeljena kot dinamična totaliteta bivajočega.

Objavljeno: 29.12.2022

Celotna številka

Poglej vse številke