Porast rasizmov med pandemijo COVID-19 in ontologija rase

Medkulturna primerjava evropske in kitajske tradicije

Avtorji

  • Jana S. Rošker Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.15.1.43-55

Ključne besede:

COVID-19, etika pandemij, rasizem, rasna esenca, substanca rase

Povzetek

Pričujoči članek izhaja iz medkulturne problematike kriznih situacij, ki se kažejo na svetovni ravni in med katere brez dvoma sodi tudi pandemija virusne bolezni COVID-19. Ukvarja se z vprašanjem, ali je rasizem univerzalen ali kulturno pogojen pojav, in pokaže, da je rasizem idejna dediščina ontološkega statusa koncepta rase, ki se je razvil in prevladal v evropski idejni tradiciji. S prikazom razlik med esencialističnim in procesnim dojemanjem človeka pokaže, da je rasizem kot politični in družbeni pojav specifična dediščina evropske znanosti in da ni občečloveški način razumevanja oziroma kategoriziranja pripadnikov in pripadnic človeške vrste. S predstavitvijo tradicionalnih kitajskih modelov relacijskega in antiesencialističnega koncepta sebstva želi avtorica prikazati nove možnosti dojemanja medosebnih in medkulturnih interakcij, ki lahko vodijo k solidarnosti in sodelovanju, ki sta nujna za izdelavo celostnih strategij za sedanja in bodoča soočanja s pandemijami in drugimi globalnimi katastrofami.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ames, R. T., Yu Jiyuan 余紀元 and Retrofitting »Metaphysics« for Confucian Philosophy: Human »Beings« or Human »Becomings«?, Asian Studies 8 (1), 2020, str. 169–81.

Boothe, C., COVID-19 Theories, Black History and Transmodernity. 27. 4. 2020, str. 1–9. https://www.academia.edu/42868007/Covid_19_History_and_Transmodernity (dostop 2. julij 2020).

Cheng, C. Y., Inquiring into the Primary Model: Yi Jing And The Onto-Hermeneutical Tradition, Journal of Chinese Philosophy 30 (3, 4), 2003, str. 289–312.

Fraser, C., Truth in Moist Dialectics, Journal of Chinese Philosophy, 39 (3), 2012, str. 351–368.

Furedi, F., The Silent War: Imperialism and the Changing Perception of Race, New Brunswick 1998.

Gulič, P., Filozofske razsežnosti rasizma (neobjavljeno magistrsko delo), Ljubljana, Oddelek za filozofijo FF UL 2015.

Grondin, J., Sources of Hermeneutics, New York 1995.

Hall, D. in Ames, R. T., Thinking from the Han: Self, Truth, and Transcendence in Chinese and Western Culture, Albany, New York 1998.

Haslanger, S., Ontology and Social Construction, Philosophical Topics 23 (2), 1995, str. 95–125.

He Zhen 何震, Nüzi jiefang wenti 女子解放問題” [Problem osvoboditve žensk], v: Wuzhengfuzhuyi sixiang ziliao xuan (ur. Ge Maochun in drugi), Peking 1983, str. 98–107.

Henry, F. in Tator, C., Racial Profiling in Canada: Challenging the Myths of a Few Bad Apples, Toronto 2006.

Keegan, T., The Colonial Roots of Racism: Colonial South Africa and the Origins of the Racial Order, Charlottesville 1997.

Liu, Y. et al., Neural Basis of Disgust Perception in Racial Prejudice, Human Brain Mapping 36, 2015, str. 5275–5286.

Lunyu s. d., Razprave, v: Chinese Text Project. Pre-Qin and Han. https://ctext.org/analects (dostop 7. julij 2020).

Mallon, R., Race: Normative, not Methaphysical or Semantic, Ethics 116 (3), 2006, str. 525–551.

Martel, C., COVID-19 Fueling Anti-Asian Racism and Xenophobia Worldwide, v: Human Rights Watch. 12. 5. 2020, str. 1–11; https://www.hrw.org/news/2020/05/12/covid-19-fueling-anti-asian-racism-and-xenophobia-worldwide (dostop 7. junij 2020).

Mengzi 孟子 (Mencij). s. d., v: Chinese Text Project. Pre-Qin and Han. https://ctext.org/mengzi (dostop 10. julij 2020).

Pai, Hsiao H., The corona Virus Crisis has exposed China’s long history of racism, The Guardian, 25. 4. 2020. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/25/coronavirus-exposed-china-history-racism-africans-guangzhou (dostop 2. julij 2020).

Pasch, K., Coronavirus: The latest disease to fuel mistrust, fear and racism, The Conversation, 12. 2. 2020. https://theconversation.com/coronavirus-the-latest-disease-to-fuel-mistrust-fear-and-racism-130853 (dostop 6. julij 2020).

Ramšak, M., Medical Racism, European Journal of Bioethics 11 (1), 2020, str. 9–36.

Rošker, J. S., What is Virism and How is It Connected to Chinese Philosophy, v: EACP Newsletter (ur. Soeffel, C.), Trier 2020a, str. 3–6.

Rošker, J. S., Tradicionalna siniška relacijska etika in organizacija družbe v kriznih časih virusnih epidemij, v: Pandemija COVID-19 v Aziji (ur. J. S. Rošker), Ljubljana 2020b.

Rošker, J. S., V senci vélikih mojstrov, Ljubljana 2020c.

Rošker, J. S., Interpreting Chinese Philosophy: A New Methodology, London 2021.

Sartre, J. P., Anti-Semite and Jew: An Exploration of the Etiology of Hate, New York 1995.

Schaller, M. in Park, J. H., The Behavioral Immune System (and Why It Matters), Science 20 (2), 2011, str. 99–103.

Van den Stock, A., Imprints of the Thing in Itself: Li Zehou’s Critique of Critical Philosophy and the Historicization of the Transcendental, Asian Studies 8 (1), 2020, str. 15–35.

Tan, C., The Equal Onto-Epistemology of the »Equal Discourse of Things« [齊物論 Qiwulun] Chapter: A Semantic Approach, Tetsugaku (2), 2018, str. 282–95.

Xiang, S., Why the Confucians Had No Concept of Race (Part I): The Antiessentialist Cultural Understanding of Self, Philosophy Compass 2019a, DOI: https://doi.org/10.1111/phc3.12628.

Xiang, S., Why the Confucians Had No Concept of Race (Part II): Cultural Difference, Environment, and Achievement, Philosophy Compass, 2019b: https://doi.org/10.1111/phc3.12627.

Žižek, S. Politically Correct White People who Practise Self-Contempt are Contributing NOTHING in the Fight to End Racism, 1. 7. 2020. https://www.rt.com/op-ed/493408-white-racism-fight-guilty/?fbclid=IwAR0UTkZ8yKvLFivWUhYFgpz7FOhZuKcEZvjBVY2W3Gdba2zXkCKTRNJU_Sk (dostop 2. julij 2020).

Prenosi

Objavljeno

20. 07. 2021

Številka

Rubrika

Študije – Misliti pandemijo: globalne perspektive

Kako citirati

Rošker, J. S. (2021). Porast rasizmov med pandemijo COVID-19 in ontologija rase: Medkulturna primerjava evropske in kitajske tradicije. Ars & Humanitas, 15(1), 43-55. https://doi.org/10.4312/ars.15.1.43-55