Moč maske v literaturi

Arthur Schnitzler in Rainer Maria Rilke

Avtorji

  • Irena Samide Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.15.1.125-138

Ključne besede:

maska, fin de siècle, Sanjska novela, Zapiski Malteja Lauridsa Briggeja, identiteta

Povzetek

V navezavi na trenutno pandemijo članek preučuje motiv maske v književnosti ter njegov vpliv na posameznikovo samopodobo in identiteto. Pri obravnavi vprašanja, kakšne funkcije ima maska v literarnih delih, kakšen je njen učinek in kakšno moč ima, članek najprej pregledno oriše novoveško evropsko in zlasti nemško književnost, nato pa se podrobneje posveti simbolnim razsežnostim maske v obdobju dunajske moderne, ki je z raziskavami na področju medicine, nevrologije, psihologije in psihoanalize prinesla tudi nova spoznanja o jazu. Z motivno-tematsko analizo Sanjske novele Arthurja Schnitzlerja članek prepoznava ambivalentno vlogo maske v človekovem odkrivanju identitete, z analizo Rilkejevega romana Zapiski Malteja Lauridsa Briggeja pa vlogo obrazne maske kot simbolnega sprožilca razkroja identitete, se pravi njeno vlogo v reprezentaciji procesa od samozavedanja do samorazkroja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Primarna literatura

Bahr, H., Selbstbildnis, Berlin 1923. https://www.univie.ac.at/bahr/sites/all/ks/18-selbstbildnis.pdf (dostop 3. 6. 2021).

Büchner, G., Leonce und Lena, Telegraph für Deutschland, št. 76–80, maj 1838, str. 602–640.

Hoffmann, E. T. A., Prinzessin Brambilla. Ein Capriccio nach Jakob Callot, Stuttgart 1971.

Rilke, R. M., An Fürstin Marie von Thurn und Taxis (27. Januar 1910), v: Briefwechsel, I. Band (ur. Zinn, E.), Zürich 1951, str. 10.

Rilke, R. M., An Tora Holmström (29. März 1907), v: Briefe aus den Jahren 1906 bis 1907 (ur. Sieber-Rilke, R. in drugi), Leipzig 1930, str. 236.

Rilke, R. M., Zapiski Malteja Lauridsa Briggeja, Ljubljana 2006.

Schnitzler, A., Sanjska novela, Ljubljana 2006.

*******

Sekundarna literatura

Bahtin, M. M., Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa in ljudska kultura srednjega veka in renesanse, Ljubljana 2008.

Becker, S., Der Beginn der Moderne im Roman. Rainer Maria Rilkes Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1910), v: Deutschsprachige Romane der klassischen Moderne (ur. Luserke-Jaqui, M.), Berlin, New York 2008, str. 97–109.

Brauneck, M., Europas Theater: 2500 Jahre Geschichte, Reinbek b. Hamburg 2012.

Fran: Fran/iskanje/maska (dostop 5. 5. 2021).

Frenzel, E., Stoff- und Motivgeschichte, Berlin 1974.

Grafenauer, N., Kdo je Malte?, v: Zapiski Malteja Lauridsa Briggeja (Rilke, R. M.), Ljubljana 2006, str. 215–225.

Hüls, A. M., Maske und Identität, Würzburg 2013.

Kondrič Horvat, V., Dvojna novela, v: Sanjska novela (Schnitzler, A.), Ljubljana 2008, str. 105–112.

Le Rider, J., Dunajska moderna in kriza identitete, Ljubljana 2017.

Matajc, V., Paradoksi modernosti v vseevropskem in lokalnem kontekstu dunajskega centra moderne, v: Dunajska moderna in kriza identitete (Le Rider, J.), str. 607–631.

Mezger, W., Masken an Fastnacht, Fasching und Karneval, v: Masken und Maskierungen (ur. Schäfer, A. in drugi), Wiesbaden 2000, str. 109–136.

Müller-Seidel, W., Doppelgänger. Arthur Schnitzler und Sigmund Freud, Literaturkritik.de, Rezensionsforum 2019. https://literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=26005 (dostop: 15. 4. 2021).

Schorske, C. E., Wien. Geist und Gesellschaft im Fin de siècle, Frankfurt am Main 1992.

Stangl, W., Dissoziation, Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik, 2021. https://lexikon.stangl.eu/872/dissoziation (dostop: 15. 4. 2021).

Zweig, S., Včerajšnji svet, Ljubljana 2008.

Prenosi

Objavljeno

20.07.2021

Kako citirati

Samide, I. (2021). Moč maske v literaturi: Arthur Schnitzler in Rainer Maria Rilke. Ars & Humanitas, 15(1), 125–138. https://doi.org/10.4312/ars.15.1.125-138

Številka

Rubrike

Študije – Pandemija in kultura