Alkoholizem v delih slovenskih in čeških pisateljic dolgega 19. stoletja

Avtorji

  • Tinkara Starček

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.15.2.263-274

Ključne besede:

alkoholizem, antialkoholizem, dolgo 19. stoletje, slovenska književnost, češka književnost

Povzetek

Članek predstavi obravnavo problema alkoholizma v slovenski in češki književnosti dolgega 19. stoletja. Posveča se pogledu žensk, pisateljic, na vpliv alkoholizma v vsakdanjem življenju in na njegove družbene posledice. Ponudi splošen pregled ženskih emancipacijskih gibanj na Slovenskem in Češkem, obravnava specifike problema alkoholizma v izbranem obdobju, stike med Slovenkami in Čehinjami, v osrednjem delu pa predstavi tematizacijo alkoholizma v posameznih delih izbranih avtoric ter poda analizo podobnosti in razlik pri obravnavi te teme med posameznimi deli. Vse avtorice v svojih delih omenjajo alkoholizem ali vsaj alkohol, vendar pa ga slovenske avtorice pogosteje tematizirajo, medtem ko ju češke avtorice uporabljajo predvsem kot motiv. Obstajajo pa številne motivne podobnosti med deli čeških in slovenskih avtoric v povezavi z alkoholizmom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

-a-, O naši ženski odgoji, Novice, gospodarske, obrtniške in narodne, 7. julij 1875, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-VI18YXFH/22a0db06-c222-4be1-ab2c-e1dbcc12e11a/PDF [15. 7. 2021].

Kveder, Z., Doktor, v: Zbrano delo, 2 (ur. Mihurko Poniž, K.), Ljubljana 2010.

Kveder, Z., Moč, v: Zbrano delo, 1 (ur. Mihurko Poniž, K.), Maribor 2005.

Kveder, Z., Moja prijateljica, v: Zbrano delo, 2 (ur. Mihurko Poniž, K.), Ljubljana 2010.

Kveder, Z., Na kmetih, v: Zbrano delo, 2 (ur. Mihurko Poniž, K.), Ljubljana 2010.

Kveder, Z., Njeno življenje, v: Zbrano delo, 4 (ur. Mihurko Poniž, K.), Maribor 2016.

Kveder, Z., Pijanec, v: Zbrano delo, 5 (ur. Mihurko Poniž, K.), Maribor 2018.

Kveder, Z., V oblasti teme, v: Zbrano delo, 1 (ur. Mihurko Poniž, K.), Maribor 2005.

Kveder, Z., Vaški roman, v: Zbrano delo, 1 (ur. Mihurko Poniž, K.), Maribor 2005.

Kveder, Z., Vera, v: Zbrano delo, 1 (ur. Mihurko Poniž, K.), Maribor 2005.

Kveder, Z., Zločin, v: Zbrano delo, 2 (ur. Mihurko Poniž, K.), Ljubljana 2010.

Kveder, Z., Žena pijanca, Domači prijatelj 5, 1. maj 1914, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-RFYFEVIA/2ac76f46-46b3-4479-ab24-3fe360c64b01/PDF [15. 7. 2021].

Nadlišek Bartol, M., Denar in sreča, Slovenka: glasilo slovenskega ženstva 21–25, 1897, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-FF59I6N0/a5d0764f-f06e-4e88-b50b-300d52cd84c5/PDF [15. 7. 2021].

Nadlišek Bartol, M., Intrigant, Slovenka: glasilo slovenskega ženstva 14–17, 1899, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-GKB9MGBK/b752a520-95e0-4765-875c-30106f35aa2b/PDF [15. 7. 2021].

Nadlišek Bartol, M., Moja prijateljica, Ljubljanski zvon 4–5, 1889, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-KTV5IXRE/b85bb87e-1676-48c0-907d-25c79fd7022f/PDF [15. 7. 2021].

Nadlišek Bartol, M., Na Silvestrov večer, Slovenka: glasilo slovenskega ženstva 1, 1. januar 1898, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-M9WS8QWT/f83574c9-446f-4fe5-845a-50249d3ba681/PDF [15. 7. 2021].

Nadlišek Bartol, M., Pod streho, Ljubljanski zvon 2–7, 1897, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-PDRUG19L/c62f2128-4d61-4143-80fc-92900510885e/PDF [15. 7. 2021].

Nadlišek Bartol, M., Ženstvo, Slovanski svet 8, 18. oktober 1895, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-NKIX9ACZ/b393630d-3fa5-4854-bb62-70b46e6419ea/PDF [15. 7. 2021].

Němcová, B., Babica: slike iz življenja na kmetih (prev. Glonar, J.). Ljubljana 1944.

Němcová, B., Baruška, v: Sebrané spisy, 5, Praga 1898.

Pajk, P., Pismo Josipu Cimpermanu, 18. julij 1875, NUK, Ljubljana, Ms 484.

Pajk, P., Prijateljev sin, Šmarješke Toplice 2019.

Pajk, P., Slučaji usode, Hlebce 2013.

Preissová, G., Gazdina roba, Praga 2006.

Preissová, G., Její pastorkyňa, Praga 1891.

Seidlová–Sokolová, V., Pismo Marici Nadlišek Bartol, 14. december 1896, NUK, Ljubljana, Ms 703, ovoj 18.

Světlá, K., Kříž u potoka: vesnický román, Praga 1929.

Světlá, K., Poljub: humoreska iz gorjanskega življenja (prev. Glaser, K.), Zora 16–23, 1873, https://sl.wikisource.org/wiki/Poljub_(Karolina_Sv%C4%9Btl%C3%A1) [15. 7. 2021].

Štefanič, E. [= Marica Nadlišek Bartol], Fata morgana, Ljubljanski zvon 1–11, 1898, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-SA5F77AA/d5b2de18-19ae-4d00-826b-398af947be93/PDF [15. 7. 2021].

*******

Literatura

Čeč, D., Nasilne detomorilke ali neprištevne žrtve? Spreminjanje podobe detomora v 18. in začetku 19. stoletja, Acta Histriae 15, 2007, str. 415–440.

Černý, V., Knížka o Babičce a její autorce, Torotno, Ohio 1982.

Janíček, J. Československý abstinentní svaz v kontextu českého a slovenského abstinentního hnutí 1. poloviny 20. století, Brno: Masarykova univerzita 2014.

Lehár, J. in drugi, Česká literatura od počátků do dnešku, Praga 2002.

Lenderová, M., Z dějin české každodennosti: život v 19. století, Praga: Karolinium 2009.

Lipovec, A., Češka književnost v slovenskem kontekstu, v: Slovenski jezik v stiku s slovanskimi in neslovanskimi jeziki in književnostmi: Zborovanje slavistov ob stoletnici smrti Frana Miklošiča (ur. Hafner, S. in drugi), Ljubljana 1992, str. 169–177.

Mihurko Poniž, K., Zapisano z njenim peresom: prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne literature, Nova Gorica 2014.

Šepetavc, A., Pijem, torej sem Slovenec: ali alkohol(izem) kot tabu in fenomen slovenstva, Zgodovina za vse, vse za zgodovino 2, 1995, str. 18–36.

Šimonová, T., Alkoholismus v Čechách v 19. století a počátkem 20. století, Pardubice: Univerzita Pardubice 2013.

Zajc, M., Malo piti, ali to kaj škoduje treznostni akciji v domovini? Prav nič, Zgodovina za vse, vse za zgodovino 15, 2008, str. 58–68.

Prenosi

Objavljeno

28.12.2021

Kako citirati

Starček, T. (2021). Alkoholizem v delih slovenskih in čeških pisateljic dolgega 19. stoletja. Ars & Humanitas, 15(2), 263–274. https://doi.org/10.4312/ars.15.2.263-274