Recepcija latinskoameriške literature v Sloveniji med letoma 1960 in 1970

Skoraj dokončen seznam bibliografskih enot

Avtorji

  • Barbara Pregelj Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko
  • Francisco Tomsich

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.15.2.109-137

Ključne besede:

recepcija, latinskoameriška književnost, prevodi, slovenska književnost

Povzetek

Članek se osredinja na seznam prevodov, recenzij in drugih člankov o latinskoameriških avtorjih in njihovih delih, prevedenih v slovenščino in objavljenih med letoma 1960 in 1970. Avtorja povzemata seznam po podatkih kataloga Inštituta za slovensko literaturo in literarno teorijo ZRC SAZU, ki jih primerjata s podatki v informacijskem sistemu Cobiss+ in s tem vzpostavljata med njima primerjalni okvir.

Seznam besedil o recepciji latinskoameriške literature v Sloveniji omogoča in terja različna branja, članek jih nakazuje le nekaj. Kljub temu pa pogled nazaj, ki temelji na sodobnejših podatkih in statistiki, omogoča oris odgovora na vprašanje o pomenu latinskoameriških avtorjev in pomenu njihovega dela pred petdesetimi leti, pa tudi dandanes.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arhiv Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede pri ZRC SAZU (Archivo del Instituto de Literatura Eslovena y Teoría Literaria del Centro de Investigación de la Academia Eslovena de Ciencias).

Barral, C., Almanaque, Valladolid 2000.

Cobiss+, Kooperativni online bibliografski sistem in servisi (Sistema informático de las bibliotecas eslovenas), https://www.cobiss.si/

Časniki (Biblioteca Universitaria de Maribor). https://ukm.um.si/asniki

Horvat, M., Prepovedi in zaplembe tiskane besede v Sloveniji 1945–1990, en: Temna stran meseca: kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji 1945–1990. Ljubljana 1998, pp. 126–139.

Rugelj, R., Revije o knjigah na Slovenskem 1945–2015. Kratka zgodovina knjižnih revij splošnoinformativnega tipa, Ljubljana 2016.

Schulgovski, A. F., Cátedra bolivariana. El proyecto político de El Libertador, Bogotá 1983.

Objavljeno

28. 12. 2021

Kako citirati

Pregelj, B., & Tomsich, F. (2021). Recepcija latinskoameriške literature v Sloveniji med letoma 1960 in 1970: Skoraj dokončen seznam bibliografskih enot. Ars & Humanitas, 15(2), 109-137. https://doi.org/10.4312/ars.15.2.109-137