Medijski desni populizem v Sloveniji v primerjalni globalni perspektivi

Avtorji

  • Maša Krajnc Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.16.1.205-218

Ključne besede:

desni populizem, politika, nacionalizem, komunizem, ideologija, diskurz

Povzetek

Populizem je globalni fenomen, zaznan tudi v slovenskem prostoru, ki pod pretvezo, da družbi zagotavlja demokracijo, ravno to omejuje. Temelji na ločevanju družbe na ljudstvo in elite, desni populisti pa izključujejo še tujega drugega. Opisano diskurzivno strategijo akterji udejanjajo različno, v odvisnosti od regionalnih značilnosti okolja vznika posameznega populizma. To dokazujem z analitičnim pregledom glavnih konceptov populizma in njegovih pojavitev na Vzhodu ter Zahodu in z rezultati kritične diskurzivne analize 24 izbranih člankov spletnega portala Nova24TV. Ugotavljam, da je slovenski desni populizem regijsko specifičen in zgodovinsko uokvirjen. S tremi dimenzijami ločevanja družbe – nacionalizma, komunizma in kulture – populizem odraža slovensko socialistično dediščino ter proces njenega osamosvajanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Alexa, 2019. Top Sites in Slovenia: By Country, https://web.archive.org/web/20190719101147/https://www.alexa.com/topsites/countries/SI, 2. 2. 2021.

Alexa, 2020. Top Sites in Slovenia: By Country. Dostopno na: https://web.archive.org/web/20200619101133/https://www.alexa.com/topsites/countries/SI, 2. 2. 2021.

Allcock, J. B., Populism: A Brief Biography. Sociology 5 (3), 1971, 371–387. DOI: https://doi.org/10.1177/003803857100500305

Bonikowski, B., Populism and nationalism in a comparative perspective: a scholarly exchange, Nations and Nationalism 25 (1), 2018, 1–24. DOI: https://doi.org/10.1111/nana.12480

Brubaker, R., Between Nationalism and Civilizationalism: The European Populist Moment in Comparative Perspective, Ethnic and Racial Studies 40 (8), 2017, 1191–1226. DOI: https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1294700

Canovan, M., Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy, Political Studies 47 (1), 1999, 2–16. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9248.00184

Cirman, P., Modic, T., Vuković, V., Orbanovi mediji v lastništvo Nova24TV, 4. 4. 2017. Necenzurirano.si, https://necenzurirano.si/clanek/preiskovalne-zgodbe/orbanovi-mediji-v-lastnistvo-nova24tv-752620, 1. 2. 2021.

Eržen, B. in Urbančič, V., Veselinovič odstopil kot direktor STA, opozicija zahteva sklic izredne seje DZ, 30. 9. 2021. Delo, https://www.delo.si/novice/slovenija/veselinovic-po-pogovorih-z-urbanijo-odstopil-z-mesta-direktorja-sta/, 15. 5. 2022.

Fairclough, N., Language and Power, London 1989.

Farris, S. R., V imenu pravic žensk: Vzpon femonacionalizma, Ljubljana 2019.

Fink Hafner, D., Populizem, Ljubljana 2019.

Flusberg, J. S., Matlock, T., Thibbodeau, P., War metaphors in public discourse, Metaphor and Symbol 33 (1), 2018, 1–18. DOI: https://doi.org/10.1080/10926488.2018.1407992

Frank, A. in Šori, I., Normalizacija rasizma z jezikom demokracije, Časopis za kritiko znanosti 43 (260), 2015, 89–103.

Fukuyama, F., Why populism: The Populist Surge, The American Interest 13 (4), 2018, https://www.the-american-interest.com/2018/02/09/the-populist-surge/; 27. 4. 2021.

Kunst Gnamuš, O., Pomenska sestava povedi, Ljubljana 1981.

Kuzmanić, T., Bitja s pol strešice: Slovenski rasizem, šovinizem in seksizem, Ljubljana 1999.

Kuzmanić, T., An attempt to distinguish nationalist from volkish populist movements, practices and ideologies – the yugoslav case, v Nation-states and xenophobias: in the ruins of former Yugoslavia (ur. Pajnik, M. in Kuzmanič, T.), Ljubljana 2005, 9–22.

Lakoff, G. in Johnson, M., Metaphors we live by, Chicago 1980.

Mouffe, C., For a Left Populism, Croydon 2018.

Mudde, C., Extreme-right Parties in Eastern Europe, Patterns of Prejudice 34 (1), 2000a, 5–27. DOI: https://doi.org/10.1080/00313220008559132

Mudde, C., Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge 2007. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511492037

Mudde, C., The ideology of the extreme right, Manchester 2000b.

Mudde, C., The Populist Zeitgeist, Government and opposition 39 (4), 2004, 541–563. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x

Norris, P. in Inglehart, R., Cultural Backlash, Cambridge 2019. DOI: https://doi.org/10.1017/9781108595841

Norris, P., Measuring populism worldwide, Party Politics 26 (6), 2020, 697–717. DOI: https://doi.org/10.1177/1354068820927686

Pajnik, M. in Sauer, B., Populism and the Web: Communicative Practices of Parties and Movements in Europe, Abingdon, New York 2018. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315101958

Pajnik, M., Kuhar, R., Šori, I., Populism in the Slovenian Context: Between Ethno-Nationalism and Re-Traditionalisation, v: The rise of Far Right in Europe: Populist Shifts and »Othering« (ur. Lazaridis, G., Campani, G., Benveniste, A.). London 2016, 137–161. DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-55679-0_6

Pajnik, M., Media Populism on the Example of Right-Wing Political Parties‘ Communication in Slovenia, Problems of Post-Communism 66 (1), 2018, 1–12. DOI: https://doi.org/10.1080/10758216.2018.1540275

Pelinka, A., Right-Wing Populism: Concept and Typology. v: Right-Wing Populism in Europe: Politics and Discourse (ur. Wodak, R., Khosravinik, M., Mral, B.). London 2013, 3–22. DOI: https://doi.org/10.5040/9781472544940.ch-001

Pirro, A. L. P., The Populist, Radical Right in Central and Eastern Europe: Ideology, impact, and electoral performance, New York 2015. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315733159

Potič, Z., SDS danes ustanovila medijsko hišo, 7. 7. 2015. Delo, https://old.delo.si/novice/politika/sds-danes-ustanovila-medijsko-hiso.html, 1. 2. 2021.

Richardt, S., Metaphors in expert and common-sense reasoning, v: Text, context, concepts (ur. Zelinsky-Wibbelt, C.), The Hague 2003, 243–298.

Rizman, R., Radikalna desnica na Slovenskem, Teorija in praksa 35 (2), 1998, 249–270.

Schäfer, A., Cultural Backlash? How (Not) to Explain the Rise of Authoritarian Populism, British Journal of Political Science, 2021, 1–17. DOI: https://doi.org/10.1017/S0007123421000363

STA, Sophie in ‘t Veld: Storili bomo vse, da Slovenija ne pride do točke, kjer sta Madžarska in Poljska, 29. 3. 2021a. Dnevnik, https://www.dnevnik.si/1042952168, 15. 5. 2022.

STA, Vprašanje izvedbe financiranja STA, 1. 3. 2021b. Delo, https://www.delo.si/novice/slovenija/vprasanje-izvedbe-financiranja-sta/, 15. 5. 2022.

Vezovnik, A., Kritična diskurzivna analiza v kontekstu sodobnih diskurzivnih teorij, Družboslovne razprave 24 (57), 2008, 79–96.

Wodak, R., The Politics of Fear: What Right-Wing Populist Discourses Mean, London 2015. DOI: https://doi.org/10.4135/9781446270073

Wodak, R., The Trajectory of Far Right Populism – A Discourse-Analytical Perspective, v: The Far Right and the Environment: Politics, Discourse and Communication (ur. Forchtner, B.), London 2020, 21–37. DOI: https://doi.org/10.4324/9781351104043-2

Prenosi

Objavljeno

22.12.2022

Kako citirati

Krajnc, M. (2022). Medijski desni populizem v Sloveniji v primerjalni globalni perspektivi. Ars & Humanitas, 16(1), 205–218. https://doi.org/10.4312/ars.16.1.205-218