Procesiranje oziralnih odvisnikov s sredinsko in desno vstavljenimi strukturami v slovenščini

Avtorji

  • Katarina Marjanovič
  • Christina Manouilidou Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.16.2.213-228

Ključne besede:

procesiranje oziralnih odvisnikov, oziralni odvisniki s sredinsko vstavljeno strukturo, oziralni odvisniki z desno vstavljeno strukturo, naloga povezovanja stavka in slike

Povzetek

V literaturi o procesiranju oziralnih odvisnikov trenutno obstaja soglasje, da procesiranje sredinsko vstavljenih oziralnih odvisnikov predstavlja veliko kognitivno obremenitev. Čeprav je to mnenje uveljavljeno, večina dokazov prihaja iz angleščine, medtem ko empiričnih dokazov iz številnih drugih jezikov še vedno nimamo. V pričujoči študiji skušamo to vrzel zapolniti z raziskavo razlik v času procesiranja sredinsko in desno vstavljenih oziralnih odvisnikov v slovenščini. Navajamo rezultate iz naloge povezovanja stavka in slike. Pri njej smo zabeležili daljši reakcijski čas in nižjo natančnost udeležencev pri procesiranju sredinsko vstavljenih oziralnih odvisnikov v primerjavi s tistimi, vstavljenimi desno. Raziskava prinaša pomembne podatke za doslej skoraj neraziskan jezik in tako prispeva k teoretični predpostavki, da je težavnost obdelave sredinsko vstavljenih oziralnih odvisnikov neodvisna od jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Baayen, R.H., Analyzing Linguistic Data: A Practical Introduction to Statistics using R. Cambridge 2008. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511801686

Babyonyshev, M. and Gibson, E., The complexity of nested structures in Japanese. Language, 1999, pp. 423–450. DOI: https://doi.org/10.2307/417056

Bates, D. et al., Fitting linear mixed-effects models using lme4. Journal of Statistical Software 67, 2015, pp. 1–48. DOI: https://doi.org/10.18637/jss.v067.i01

Blaubergs, M.S. and Braine, M.D., Short-term memory limitations on decoding self-embedded sentences. Journal of Experimental Psychology 102, 1974, pp. 745–748. DOI: https://doi.org/10.1037/h0036091

Blumenthal, A.L., Observations with self-embedded sentences. Psychonomic Science 6, 1966, pp. 453–454. Cazinkić, R., Oziralni prilastkovi odvisniki. Jezik in slovstvo 46(1-2), 2000, pp. 29–40. DOI: https://doi.org/10.3758/BF03328087

Cvetko Orešnik, V. and Orešnik, J., Slovenski oziralni odvisniki v naravni skladnji. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 7, 2009, pp. 77–94. DOI: https://doi.org/10.17161/SLS.1808.5271

Degno, F. et al., Parafoveal previews and lexical frequency in natural reading: Evidence from eye movements and fixation-related potentials. Journal of Experimental Psychology: General, 2019:148(3), pp. 453–474. DOI: https://doi.org/10.1037/xge0000494

Dimigen, O. et al., Coregistration of eye movements and EEG in natural reading: Analyses and review. Journal of Experimental Psychology: General, 2011:140, pp. 552–572. DOI: https://doi.org/10.1037/a0023885

Foss, D.J., Decision processes during sentence comprehension: Effects of lexical item

difficulty and position upon decision times. Journal of Verbal Learning and Verba Behavior 8, 1969, pp. 457–462. DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-5371(69)80089-7

Frazier, L. and Fodor, J.D., The sausage machine: A new two-stage parsing model. Cognition 6, 1978, pp. 291–325. DOI: https://doi.org/10.1016/0010-0277(78)90002-1

Freedle, R. and Craun, M., Observations with self-embedded sentences using written aids. Perception & Psychophysics 7, 1970, pp. 247–249. DOI: https://doi.org/10.3758/BF03209371

Frost, R., Towards a universal model of reading. The Behavioral and Brain Sciences 35, 2012, pp. 263–279. DOI: https://doi.org/10.1017/S0140525X11001841

Gabrovšek, D., Tipologija nestavčnočlenskih nematičnih dopolnil. Jezikoslovni zapiski 25(2), 2019, pp. 83–96. DOI: https://doi.org/10.3986/JZ.25.2.5

Gabrovšek, D. and Žele, A., Tipologija stavčnočlenskih odvisnikov v slovenščini. Slavistična revija 67(3), 2019, pp. 487–507.

Gibson, E., Linguistic complexity: Locality of syntactic dependencies. Cognition 68, 1998, pp.1–76. Gibson, E., Dependency locality theory: A distance-based theory of linguistic complexity. In A. Marantz, et al., (Eds.), Image, language, brain: Papers from the first mind articulation project symposium, 2000, pp. 94–126. DOI: https://doi.org/10.1016/S0010-0277(98)00034-1

Gibson, E. et al., Reading relative clauses in English. Cognitive Linguistics 16(2), 2005, pp. 313–53. DOI: https://doi.org/10.1515/cogl.2005.16.2.313

Gibson, E. and Wu, H.H.I., Processing Chinese relative clauses in context. Language and Cognitive Processes 28, 2013, pp. 125–155. DOI: https://doi.org/10.1080/01690965.2010.536656

Grillo, N. and Costa, J., A novel argument for the universality of parsing principles. Cognition 133, 2014, pp. 156–187. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cognition.2014.05.019

Hakes, D.T. and Cairns, H.S., Sentence comprehension and relative pronouns. Perception & Psychophysics 8, 1970, pp. 5–8. DOI: https://doi.org/10.3758/BF03208920

Just, M.A. et al., Paradigms and processes in reading comprehension. Journal of Experimental Psychology: General 111(2), 1982, pp. 228–238. DOI: https://doi.org/10.1037/0096-3445.111.2.228

Lange, K. et al., “Just another tool for online studies” (JATOS): An easy solution for setup and management of web servers supporting online studies. PloS one 10(7): e0130834, 2015. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130834

Lovric, N., Implicit prosody in silent reading: Relative clause attachment in Croatian. City University of New York 2003.

Marjanovič, K. et al., Oculomotor and neural correlates of semantic and morphological priming in natural sentence reading. bioRxiv 2022.08.31.506138, 2022. DOI: https://doi.org/10.1101/2022.08.31.506138

Mathôt, S. et al., Opensesame: An open-source, graphical experiment builder for the social sciences. Behavior Research Methods 44, 2012, pp. 314–324. DOI: https://doi.org/10.3758/s13428-011-0168-7

Metzner, P. et al., The importance of reading naturally: Evidence from combined recordings of eye movements and electric brain potentials. Cogn. Sci. 41 Suppl 6, 2017, pp. 1232–1263. DOI: https://doi.org/10.1111/cogs.12384

Miller, G.A. and Chomsky, N., Finitary Models of Language Users. Chap. 13. In R.D. Luce, et al., (Eds.), Handbook of Mathematical Psychology, 1963, pp. 419–491.

Miller, G.A. and Isard, S., Free recall of self-embedded English sentences. Information and Control 7, 1964, pp. 292–303. DOI: https://doi.org/10.1016/S0019-9958(64)90310-9

Mitchell, D.C., An evaluation of subject-paced reading tasks and other methods for investigating immediate processes in reading 1, in: New Methods in Reading Comprehension Research. Routledge, 2018, pp. 69–90. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429505379-4

Pavlič, M. and Stepanov, A., Psiholingvistični vidiki procesiranja oziralnih odvisnikov v slovenščini. Slavistična revija 68(4), 2020, pp. 543–561.

R Development Core Team, R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna 2008.

Rayner, K., Eye movements in reading and information processing: 20 years of research. Psychological Bulletin 124(3), 1998, pp. 372–422. DOI: https://doi.org/10.1037/0033-2909.124.3.372

Rayner, K. and Reichle, E.D., Models of the reading process. Wiley Interdiscip. Rev. Cogn. ci. 1, 2010, pp. 787–799. DOI: https://doi.org/10.1002/wcs.68

Reichle, E.D. and Drieghe, D., Using e-z reader to examine the consequences of fixation- location measurement error. Journal of Experimental Psychology. Learning, memory, and cognition 41(1), 2015, pp. 262–70. DOI: https://doi.org/10.1037/a0037090

Reid, A.A. and Marslen-Wilson, W.D., Organising principles in lexical representation: Evidence from polish. Proceedings of the Twenty-Second Annual Conference of the Cognitive Science Society, 2000, pp. 387–392.

Roland, D. et al., The processing of pronominal relative clauses: Evidence from eye movements. Journal of Memory and Language 119, 2021, pp. 104–244. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jml.2021.104244

RStudio Team, RStudio: Integrated Development Environment for R. RStudio, PBC, Boston, 2020.

Snell, J. et al., Ob1-reader: A model of word recognition and eye movements in text reading. Psychological Review 125(6), 2018, pp. 969–984. DOI: https://doi.org/10.1037/rev0000119

Sovrè, A., Oziralni odvisnik – sintaktični omnibus. Slovenski jezik 2, 1939, pp. 88–102.

Stolz, W.S., A study of the ability to decode grammatically novel sentences. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 6, 1967, pp. 867–873. DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-5371(67)80151-8

Toporišič, J., Slovenska slovnica, Ljubljana 2004.

Objavljeno

29.12.2022

Kako citirati

Marjanovič, K., & Manouilidou, C. (2022). Procesiranje oziralnih odvisnikov s sredinsko in desno vstavljenimi strukturami v slovenščini. Ars & Humanitas, 16(2), 213–228. https://doi.org/10.4312/ars.16.2.213-228