»Tudi on je človek«

Imperij in njegovi cesarji v Atanazijevi Vita Antonii

Avtorji

  • David Movrin Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.16.1.65-75

Ključne besede:

Atanazij Aleksandrijski, Vita Antonii, Evzebij, Konstantin, rimski imperij

Povzetek

Članek analizira odlomek iz Atanazijeve Vita Antonii 81, kjer si Anton dopisuje s Konstantinom in njegovima sinovoma, Konstancijem in Konstansom, ter besedilo primerja z zelo drugačnim prikazom Konstantina v Evzebijevi Vita Constantini. Medtem ko je Evzebij v znanem odlomku cesarja predstavil kot nekakšnega škofa, je grška Vita Antonii ponudila zelo drugačen model, za katerega se zdi, da je skeptičen do cesarske oblasti in morda do družbe na zemlji kot take. Tega niso spregledali pisci, ki so pozneje razvili isti žanr; to je razvidno iz spisov Sulpicija Severa, avtorja Martinovega življenja, napisanega ob koncu četrtega stoletja, kjer se namesto treh cesarjev iz Vita Antonii pojavijo trije drugačni cesarji, ki v veliko ostrejših potezah subvertirajo posvetno oblast in poudarjajo premoč njene duhovne alternative.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Anđelović, A., Geréby, G., Contrastive Linguistic and Cultural Backgrounds of the Two Latin Translators of the Life of Antony, Clotho 3/2, 2021, pp. 5–28. DOI: https://doi.org/10.4312/clotho.3.2.5-28

Barnard, L. W., Athanase et les empereurs Constantin et Constance, Politique et théologie chez Athanase d’Alexandrie (edited by C. Kannengieser), Paris 1974 (a), pp. 127–143.

Barnard, L. W., The Date of S. Athanasius’ Vita Antonii, Vigiliae Christianae 28, 1974 (b), pp. 169–175. DOI: https://doi.org/10.2307/1583205

Barnes, T. D., Constantine and Eusebius, Cambridge, MA, 1981.

Barnes, T. D., Angel of Light or Mystic Initiate? The Problem of the Life of Antony, Journal of Theological Studies N. S. 37, 1986, pp. 353–368. DOI: https://doi.org/10.1093/jts/37.2.353

Bartelink, G. J. M., ed., Athanase d’Alexandrie: Vie d’Antoine, Paris 2004.

Bleckmann, B., Kritische Passagen zu Konstantin in der Vita Constantini des Eusebios, A Roman miscellany: Essays in honour of Anthony R. Birley on his seventieth birthday (edited by H. M. Schellenberg et al.), Gdańsk 2008, pp. 1–4.

Brennan, B., Athanasius’ Vita Antonii: A Sociological Interpretation, Vigiliae Christianae 39/3, 1985, pp. 209–227. DOI: https://doi.org/10.1163/157007285X00014

Burton, P., Sulpicius Severus’ Vita Martini, Oxford 2017.

Cameron, A., Form and Meaning: The Vita Constantini and the Vita Antonii, Greek Biography and Panegyric in Late Antiquity (edited by T. Hägg and P. Rousseau), Berkeley 2000, pp. 72–88. DOI: https://doi.org/10.1525/california/9780520223882.003.0004

Cameron, A., Hall, S. G., Eusebius: Life of Constantine, Oxford 1999.

Cartwright, S., Athanasius’ Vita Antonii as Political Theology: The Call of Heavenly Citizenship, The Journal of Ecclesiastical History 67/2, 2016, pp. 241–264. DOI: https://doi.org/10.1017/S0022046915003292

Corke-Webster, J., A Bishop’s Biography: Eusebius of Caesarea and the Life of Constantine, in The Oxford Handbook of Ancient Biography (edited by K. De Temmerman), Oxford 2020, pp. 267–280. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198703013.013.23

Cusmà Piccione, A., Ancora su Eus., De vita Const. 4.24 e l’‘episcopato’ τῶν ἐκτός di Costantino, Iuris Antiqui Historia 8, 2016, pp. 33–58.

Dagron, G., Emperor and Priest: The Imperial Office in Byzantium, Cambridge 2003.

De Decker, D., Dupuis-Masay, G., L’‘épiscopat’ de l’empereur Constantin, Byzantion 50, 1980, pp. 118–157.

Draguet, R., La vie primitive de S. Antoine, conservée en syriaque, Louvain 1980.

Harmless, W., Desert Christians: An Introduction to the Literature of Early Monasticism, Oxford 2004. DOI: https://doi.org/10.1093/0195162234.001.0001

Heussi, K., Der Ursprung des Mönchtums, Tübingen 1936.

Lovenjak, M., Laktancij in spis O smrtih preganjalcev, Clotho 3/1, 2021, pp. 123–139. DOI: https://doi.org/10.4312/clotho.3.1.123-139

Marinčič, M., Cicero and Vergil in the Catacombs: Pagan Messianism and Monarchic Propaganda in Constantine’s Oration to the Assembly of Saints, The Future of Rome: Roman, Greek, Jewish and Christian Visions (edited by J. J. Price and K. Berthelot), Cambridge 2020, pp. 227–244. DOI: https://doi.org/10.1017/9781108860000.013

Maver, A., Preganjanja kristjanov in cesarji preganjalci pri latinskih krščanskih zgodovinarjih 4. in 5. stoletja, Keria 10/1, 2008, pp. 53–76. DOI: https://doi.org/10.4312/keria.10.1.53-76

Maver, A., Veteres igitur primique Romani: Rimsko kraljestvo in republika v zgodnji latinski krščanski apologetiki, Keria 12/2–3, 2010, pp. 111–128. DOI: https://doi.org/10.4312/keria.12.2-3.111-128

Maver, A., Od apologije do zgodovine, Maribor 2011.

Momigliano, A., Pagan and Christian Historiography in the Fourth Century A.D., The Conflict Between Paganism and Christianity in the Fourth Century (edited by A. Momigliano), Oxford 1963, pp. 79–99.

Monaci Castagno, A., Le trasformazioni del discorso agiografico da Eusebio a Atanasio, Annali di Storia dell’Esegesi 23/1, 2006, pp. 45–65.

Rapp, C., Imperial Ideology in the Making: Eusebius of Caesarea on Constantine as ‘Bishop’, The Journal of Theological Studies 49/2, 1998, pp. 685–695. DOI: https://doi.org/10.1093/jts/49.2.685

Rousseau, P., Antony as Teacher in the Greek Life, Greek Biography and Panegyric in Late Antiquity (edited by T. Hägg and P. Rousseau), Berkeley 2000, p. 89–109. DOI: https://doi.org/10.1525/california/9780520223882.003.0005

Sághy, M., Veste regia indutus: Representations of the Emperor in the Vita Martini, Ikon: Journal of Iconographic Studies 5, 2012, pp. 47–55. DOI: https://doi.org/10.1484/J.IKON.5.100652

Sarra, A., La concezione costantiniana di ἐπίσκοποϛ τῶν ἐκτόϛ, Iuris Antiqui Historia 5, 2013, pp. 187–190.

Seston, W., Constantine as a ‘Bishop’, Journal of Roman Studies 37/1–2, 1947, pp. 127–131. DOI: https://doi.org/10.2307/298462

Straub, J. A., Constantine as ΚΟΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ: Tradition and Innovation in the Representation of the First Christian Emperor’s Majesty, Dumbarton Oaks Papers 21, 1967, pp. 37–55. DOI: https://doi.org/10.2307/1291257

Tetz, M., Athanasius und die Vita Antonii: Literarische und theologische Relationen, Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 73, 1982, pp. 1–30. DOI: https://doi.org/10.1515/zntw.1982.73.1-2.1

Tornau, C., Intertextuality in Early Latin Hagiography: Sulpicius Severus and the Vita Antonii, Studia patristica 35, 2001, pp. 158–166.

Vivian, T., Athanassakis, A. N., Athanasius of Alexandria: The Life of Antony; The Coptic Life and The Greek Life (translated by T. Vivian, edited by A. N. Athanassakis), Kalamazoo 2003.

Zipp, G., Gewalt in Laktanz’ de mortibus persecutorum, Berlin 2021. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110747003

Objavljeno

22.12.2022

Kako citirati

Movrin, D. (2022). »Tudi on je človek«: Imperij in njegovi cesarji v Atanazijevi Vita Antonii. Ars & Humanitas, 16(1), 65–75. https://doi.org/10.4312/ars.16.1.65-75