Ura minulih idealov

Salustij in Jean Bodin o propadu države

Avtorji

  • Gregor Pobežin ZRC SAZU, Inštitut za kulturno zgodovino, Ljubljana; Univerza na Primorskem, Koper; Univerza v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.16.1.97-111

Ključne besede:

Jean Bodin, Salustij, rimska republika, rimsko cesarstvo, zgodovinopisje, recepcija

Povzetek

Eden najbolj (pri)znanih francoskih mislecev 16. stoletja Jean Bodin je napisal morda prvi metodološki traktat z navodili in smernicami, kako ne le brati in pisati, temveč tudi razumeti zgodovino. S svojim univerzalnim zanimanjem za vse, kar je človeškega, je Bodin prehitel Blochovo priporočilo zgodovinarjem, da bi se morali zanimati za vsakršno človeško stvarjenje, če naj svojo nalogo opravljajo kolikor le mogoče vestno. Leta 1566 je Bodin objavil eno najpogosteje ponatisnjenih del, Methodus ad facilem historiarum cognitionem, »Metodo za lažje razumevanje zgodovine«. Čeprav je izražal živo zanimanje in dobro poznavanje številnih antičnih zgodovinarjev, ki jih je navedel v četrtem poglavju svojega dela (De historicorum delectu, »O izbiri zgodovinarjev«), mu je bil eden izmed njih še posebej blizu. Rimski zgodovinar Gaj Salustij Krisp, ki je po Bodinovem mnenju »najbolj iskren avtor z znanjem o pomembnih rečeh«, je Bodinu in številnim njegovim kolegom ponudil vzorčno pripoved za obravnavo spreminjajočega se in propadajočega sveta, kar Bodinu v času francoskih verskih vojn ni bilo tuje. Vendar se zdi razlaga, da je bila prav retorično učinkovita tipska pripoved tisto, kar je Bodina motiviralo, da je posnemal Salustijevo argumentacijo, nezadovoljiva in biografsko površna. Ta članek zato natančno analizira Salustijeva poglavja, ki naj bi bila podlaga za Bodinovo razmišljanje, in ponuja sklep, da je pri Salustiju v resnici razmeroma malo podlage za Bodinovo pravno in zgodovinsko utemeljevanje absolutne monarhične oblasti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Becker, A., Jean Bodin on Oeconomics and Politics, History of European Ideas 39 (2013), pp. 1–21.

Blair., A., The Theater of Nature. Jean Bodin and Renaissance Science, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1997.

Blair, A., Authorial Strategies in Jean Bodin, The reception of Bodin (ed. Lloyd, A. H.), Leiden, Boston, Brill, 2013, pp. 137–156.

Bodin, J., Methodus ad facilem historiarum cognitionem, Geneva (Geneve), J. Stoer, 1610.

Bodin, J. et al., Method for the Easy Comprehension of History, New York, Norton, 1969.

Bourke, R., Introduction, Popular Sovereignty in Historical Perspective (ed. Bourke, R. et al.), Cambridge, Cambridge University Press, 2016.

Büchner, K., Sallust, Heidelberg, Carl Winter, 1960.

Byrne, D., An Early French Humanist and Sallust: Jean Lebègue and the Iconographical Programme for the Catiline and Jugurtha, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 49 (1986), pp. 41–65.

Cochrane, E., Historians and Historiography in the Italian Renaissance, Chicago, University of Chicago Press, 1985.

Coler, C., C. Sallustii Crispi Historiae Romanae Principis Opera, Nürnberg, Paulus Kauffmann, 1599.

Conley, D. F., The Interpretation of Sallust Catiline 10,1–11,3, Classical Philology 76 (1981), pp. 121–125.

Couzinet, M. D., On Bodin’s Method, The reception of Bodin (ed. Lloyd, A. H.), Leiden, Boston, Brill, 2013, pp. 39–66.

Dunning, W. A., Jean Bodin on Sovereignty, Political Science Quarterly 11/1 (1896), pp. 82–104.

Earl, D. C., The Political Thought of Sallust, Cambridge, Cambridge University Press, 1961.

Earl, D. C., Prologue Form in Ancient Historiography, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt (ed. Temporini, H.), Berlin; New York, de Gruyter, 1972, pp. 842–856.

Engster, D., Jean Bodin, Scepticism and Absolute Sovereignty, History of Political Thought 17/4 (1996), pp. 469–499.

Foisneau, L., Sovereignty and Reason of State: Bodin, Botero, Richelieu and Hobbes, The reception of Bodin (ed. Lloyd, A. H.), Leiden, Boston, Brill, 2013, pp. 323–342.

Fontana, L., Bilan historiographique de la question du séjour de Jean Bodin à Genève, Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance 71 (2009), pp. 101–11.

Franklin, J., Jean Bodin and the Sixteenth-Century Revolution in the Methodology of Law and History, New York, London, Columbia University Press, 1963.

Franklin, J., Bodin’s Early Theory of Sovereignty’ and ‘The Shift to Absolutism’, Jean Bodin (ed. Franklin, J. H.), London, New York, Routledge, 2016, pp. 53–83.

Gibbon, E., The Decline and Fall of the Roman Empire, Hertfordshire, Wordsworth, 1998.

Greengrass, M., The Experiential World of Jean Bodin, The reception of Bodin (ed. Lloyd, A. H.), Leiden, Boston, Brill, 2013, pp. 67–98.

Ianziti, G., Writing History in Renaissance Italy. Leonardo Bruni and the Uses of the Past, Cambridge, Mass., London, Harvard University Press, 2012.

Keaveney, A., Strachan, J. C. G., L. Catilina Legatus: Sallust, Histories 1.46M, Classical Quarterly 31/2 (1981), pp. 363–366.

Lassabatère, H., Pouvoir royal et bien commun chez Eustache Deschamps, Nicolas de Herberay et Jean Bodin. Une chaîne de pensée entre Moyen Âge et Renaissance, Revue Française d’Histoire des Idées Politiques 32 (2010), pp. 395–410.

Lloyd, A. H., Introduction, The reception of Bodin (ed. Lloyd, A. H.), Leiden, Boston, Brill, 2013, pp. 1–20.

Lloyd, A. H., Jean Bodin, ‘This Pre-eminent Man of France’: An Intellectual Biography, Oxford, Oxford University Press, 2017.

McDonnell, M., Roman Manliness. Virtus and the Roman Republic. Cambridge, New York, Cambridge University Press, 2006.

McGushin, P., C. Sallustius Crispus, Bellum Catilinae: A Commentary, Leiden, Brill, 1977.

Miglietti, S., Reading from the Margins: Some Insights into the Early Reception of Bodin’s Methodus, The reception of Bodin (ed. Lloyd, A. H.), Leiden, Boston, Brill, 2013, pp. 193–218.

Osmond, P. J., “Princeps Historiae Romanae”: Sallust in Renaissance Political Thought, Memoirs of the American Academy in Rome 40, 1995, pp. 101–143.

Pobežin, G., That Woman with the Spirit of a Man – Sallust’s Portrayal of Sempronia and Her Virtues, Ideał i antyideał kobiety w literaturze greckiej i rzymskiej. Studia ad virgines et mulieres claras, de quibus scriptores antiqui Graeci et Romani narrant, pertinentia (ed. Marchewka, A.), Gdańsk, 2018, pp. 219–232.

Pobežin, G., Rimski zgodovinar in pripovedno besedilo, Ljubljana, Založba ZRC, 2019.

Potter, D. S., Literary Texts and the Roman Historian, London, New York, Routledge, 1999.

Sallust et al., Sallust, Cambridge, Mass., London, Harvard University Press, 2005.

Shaw, E. H., Sallust and the Fall of the Republic. Historiography and Intellectual Life at Rome, Leiden, Boston, Brill, 2022.

Strunk, T. E., History after Liberty: Tacitus on Tyrants, Sycophants, and Republicans, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2017.

Syme, R., The Roman Revolution, Oxford, New York, Oxford University Press, 1982.

Syme, R., Sallust, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 2002.

Objavljeno

22. 12. 2022

Kako citirati

Ura minulih idealov: Salustij in Jean Bodin o propadu države. (2022). Ars & Humanitas, 16(1), 97-111. https://doi.org/10.4312/ars.16.1.97-111