Presečišče digitalne in prevajalske kompetence pri študentih prevajalstva

Problematična področja in pedagoško posredovanje

Avtorji

  • Borislava Eraković Univerza v Novem Sadu, Filozofska fakulteta, Srbija
  • Biljana Radić-Bojanić Univerza v Novem Sadu, Filozofska fakulteta, Srbija

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.17.1.125-138

Ključne besede:

digitalna kompetenca, prevajalska kompetenca, samopodoba študenta prevajalca, usposabljanje prevajalcev

Povzetek

Trenutni Evropski okvir digitalnih kompetenc za vseživljenjsko učenje (DigComp 2.2) vključuje pet področij z enaindvajsetimi podkompetencami in večina jih je vključenih v okvire EMT 2009–2022. Kaj od tega bo vključeno v učne načrte, je odvisno od stopnje študija (dodiplomske ali magistrske) in potreb študentov, o katerih menimo, da so digitalni nomadi. V izobražaevalnem kontekstu naše študije se implicitno razvijajo različna področja digitalnih kompetenc (DK), in sicer kot del prevajalskih nalog. Te kompetence pa niso posebej priznane in ocenjene. V prispevku raziskujemo, kako študenti dojemajo svoje digitalne kompetence in ali je to povezano s številom in vrsto opravljenih prevajalskih predmetov ter pogledom na sebe kot bodoče prevajalce. Podatki so bili zbrani s spletnim vprašalnikom. Informatorji (N=58) so ocenili 25 trditev na petstopenjski Likertovi lestvici in na podlagi teh poročali o tem, kako vešči so, po njihovem mnenju, študenti glede različnih digitalnih praks. Podatki so bili kodirani in analizirani s programskim paketom SPSS. Statistični testi vključujejo deskriptivno statistiko, Pearsonovo korelacijo, enosmerno ANOVA in dvosmerno ANOVA. Rezultati kažejo, da imajo študenti visoko percepcijo svojih digitalnih kompetenc, vendar pa ni mogoče ugotoviti pomembne povezave med pedagoškim vložkom in percepcijo študentov. Prispevek se konča z analizo pedagoških implikacij teh ugotovitev za učitelje in snovalce predmetov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

EMT Expert Group, Competence for professional translators, experts in multilingual and multimedia communication, Brussels, 2009.

EMT Board, European Master’s in Translation. Competence Framework 2017, Brussels, 2017, https://commission.europa.eu/system/files/2018-02/emt_competence_fwk_2017_en_web.pdf, 23 December 2022.

EMT Board, European Master’s in Translation. Competence Framework 2022, Brussels, 2022, https://commission.europa.eu/system/files/2022-11/emt_competence_fwk_2022_en.pdf, 20 November 2022.

Hirci, N., Electronic Reference Resources for Translators, The Interpreter and Translator Trainer 6/2, 2012, pp. 219–236. doi: 10.1080/13556509.2012.10798837.

ISO 17100, Translation services – Requirements for translation services, Geneva, 2015.

Kelly, D., A Handbook for Translator Trainers, Manchester, 2005.

Kluzer, S., & Priego, L. P., DigComp into Action – Get inspired, make it happen, in: JRC Science for Policy Report, EUR 29115 EN (ed. Carretero, S., Punie, Y., Vuorikari, R., Cabrera, M. and O’Keefe, W), Luxembourg, 2018, doi:10.2760/112945.

Kuznik, A. & Olalla-Soler, C., Results of PACTE Group’s Experimental Research on Translation Competence Acquisition. The Acquisition of The Instrumental Sub Competence, Across Languages and Cultures, 19/1, 2018, pp. 19–51, doi: 10.1556/084.2018.19.1.2.

Massey, G. & Ehrensberger-Dow, M., Technical and instrumental competence in the translator’s workplace: Using process research to identify educational and ergonomic Needs, ILCEA 14, 2011, pp. 2–12.

McDonough, J., How Do Language Professionals Organize Themselves? An Overview of Translation Networks, Meta, 52/4, 2007, pp. 793–815, doi: 10.7202/017697ar.

Monzó Nebot, E., Corpus-based Activities in Legal Translator Training, The Interpreter and Translator Trainer 2/2, 2008, pp. 221–252, doi:10.1080/1750399x.2008.10798775.

Muñoz Martín, R., Situating translation expertise: A review with a sketch of a construct, in: The Development of Translation Competence: Theories and Methodologies from Psycholinguistics and Cognitive Science (ed. Schwieter, J. W. & Ferreira, A.), Newcastle upon Tyne, 2014, pp. 2–56, https://www.researchgate.net/publication/280732983_Situating_translation_expertise_A_review_with_a_sketch_of_a_construct, 14 February 2023.

Nitzke, J., Tardel, A. & Hansen-Schirra, S., Training the modern translator – the acquisition of digital competencies through blended learning, The Interpreter and Translator Trainer, 13/3, 2019, pp. 292-306, doi: 10.1080/1750399X.2019.1656410.

PACTE 2003 (Beeby, A, Fernández Rodríguez, O., Fox, A., Hurtado Albir, A., Neunzig, W., Orozco, M., Presas, M., Rodríguez-Inés, P., Romero, L.), Building a translation competence model, in: Triangulating Translation: Perspectives in Process Oriented Research (ed. Alves, F.), Amsterdam and Philadelphia, 2003, pp. 43–66, http://www3.uji.es/~aferna/EA0921/3b-Translation-competence-model.pdf, 14 February 2023.

Pinto, M. & Sales, D., Towards User-centred Information Literacy Instruction in Translation, The Interpreter and Translator Trainer 2/1, 2008, p. 47–74, doi: 10.1080/1750399X.2008.10798766.

Sycz-Opoń, J., Information-seeking behaviour of translation students at the University of Silesia during legal translation – an empirical investigation, The Interpreter and Translator Trainer, 13/3, 2019, pp. 342–359, doi: 10.1080/1750399X.2019.1565076.

Topalov, J. & Radić-Bojanić, B., Academic Research Skills of University Students, Romanian Journal of English Studies 10/1, 2013, pp. 145–152.

Vuorikari, R., Kluzer, S. & Punie, Y., DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens, Luxembourg, 2022, doi:10.2760/115376, JRC128415.

Zanettin, F., DIY Corpora: The WWW and the Translator, in: Training the Language Services. Provider for the New Millennium (ed. Maia, B., Haller, J. & Ulrych, M.), Porto, 2002, pp. 239–248.

Zobenica, N., Projektna nastava kao vannastavna aktivnost: prevođenje tekstova Karla Markusa Gausa o Dunavu [Project method as an extracurricular activity: translating Karl Markus Gauß ́ texts on Danube]. Metodički vidici 7/7, 2017, pp. 423-439, doi: 10.19090/mv.2016.7.423-439, 14 February 2023.

Objavljeno

06.09.2023

Kako citirati

Eraković, B., & Radić-Bojanić, B. (2023). Presečišče digitalne in prevajalske kompetence pri študentih prevajalstva: Problematična področja in pedagoško posredovanje. Ars & Humanitas, 17(1), 125–138. https://doi.org/10.4312/ars.17.1.125-138

Številka

Rubrike

Študije – Tretji del: Aktualni pedagoški in tehnološki izzivi