Dialektizmi v romanu Marka Sosiča Balerina, Balerina in njihov francoski prevod

Avtorji

  • Sonia Vaupot Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Tessa Mavrič

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.17.1.171-182

Ključne besede:

narečje, Slovenija, Italija, literarno prevajanje

Povzetek

Roman Marka Sosiča Balerina, balerina je izšel leta 1997 in prejel več literarnih nagrad. S svojim osebnim slogom ter vključevanjem primorskih narečnih elementov v sicer knjižni jezik je avtor ustvaril poetično prozo, ki je ni lahko prevajati. V članku bomo izpostavili težave pri prirejanju oziroma prevajanju narečja v francoski jezik. Prav tako bomo analizirali odločitve in strategije, s katerimi je prevajalka skušala razrešiti težave, ki jih je prisotnost narečnih elementov v besedilu predstavljala pri prevajanju romana.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bandini, F., Introduzione a Luigi Meneghello, Pomo pero, Milan - Mondadori, 1987, pp. VI.

Berezowski, L., Dialect in Translation. Wrocław, 1997.

Berman, A., La Traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, Paris, 1999.

Bernard, A., Boris Pahor ou l‘originalité de la littérature slovène de Trieste, Revue des études slaves 74, 2-3, 2002, pp. 547-562.

Bunc, S., Pregled slovnice slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana, 1940.

Capra, A., Traduire la langue vulgaire : difficultés, choix et modes dans la traduction française de la littérature plurilingue italienne, La main de Thôt : théorie, enjeux et pratiques de la traduction 2, 2014.

Carpentier, G., Traduire la forme, traduire la fonction, Dans : La traduction plurielle (éd. Ballard, M.), Lille, 1990, pp.71-92.

Delisle, J., L‘analyse du discours comme méthode de traduction : initiation à la traduction française de textes pragmatiques anglais : théorie et pratique, Otawa, 1984.

Eco, U., Dire presque la même chose - Expériences de traduction, Paris, 2006.

Logar, T., Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ljubljana, 1996.

Mavrič, T., Les dialectismes de la région littorale slovène dans la traduction française du roman de Marko Sosič »Balerina, Balerina«, mémoire de master, 2022.

Mezeg, A., Grego, A. M., La villa sur le lac de Boris Pahor en italien et sa traduction indirecte en français : le cas des realia. Acta neophilologica 55, 1/2,2022a, pp. 305-321.

Mezeg, A., Grego, A. M., Boris Pahor’s prose in Italian and French: the case of The villa by the lake. Annales: anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia 32, 1, 2022b, pp. 39-52.

Pahor, B., Odisej ob jamboru, Trieste, 1969.

Schlamberger Brezar, M., Perko, G., Pognan, P., Les bases morphologiques du slovène pour locuteurs francophones. Ljubljana, 2015.

Skubic, M., Romanske jezikovne prvine na zahodni slovenski jezikovni meji, Ljubljana, 1997.

Toury, G., Descriptive Translation Studies and Beyond. Benjamins, Amsterdam, Philadelphia, 1995.

Venuti, L., The Translator’s Invisibility. A History of Translation. London, 1995.

Objavljeno

6. 09. 2023

Številka

Rubrika

Študije – Četrti del: Aktualna družbena vprašanja in njihov odmev v prevodih

Kako citirati

Vaupot, S., & Mavrič, T. (2023). Dialektizmi v romanu Marka Sosiča Balerina, Balerina in njihov francoski prevod. Ars & Humanitas, 17(1), 171-182. https://doi.org/10.4312/ars.17.1.171-182