Prisotnost manjših literatur pri dveh britanskih nagradah s področja literarnega prevajanja

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.17.1.77-92

Ključne besede:

prevajalske nagrade, nagrada Oxford-Weidenfeld, Warwickova nagrada za ženske v prevodu, majhne književnosti, književni prevod

Povzetek

V članku avtor preučuje prepoznavnost manjših literatur v dveh uglednih britanskih literarnih prevajalskih nagradah: Oxford-Weidenfeld Prize in Warwick Prize for Women in Translation. Pri kontekstualizaciji te raziskovalne študije s kratko opredelitvijo koncepta manjših književnosti znotraj širših pojmov svetovne književnosti je pozornost namenjena tudi vse večji priljubljenosti štipendij za prevajalske nagrade, preden je predstavljena in povzeta britanska literarna prevajalska scena. Po orisu oblike, obsega in navedenih ciljev obeh nagrad je predstavljena metodologija študije skupaj z morebitnimi omejitvami. Poleg tega avtor natančno pregleduje spletne strani obeh nagrad, da bi pridobil potrebne podatke. Te so potem predmet nadaljnje analize in razprave, pri čemer avtor želi ugotovili, v kolikšni meri so manjše literature prisotne v selekcijah obeh nagrad. Na koncu avtor poda nekatere preliminarne sklepe in predloge za nadaljnje raziskave na to temo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bassnett, S., Venuti, L., Pedersen, J., Hostová, I., Translation and creativity in the 21st century, World Literature Studies, 14(1), 2022, pp. 3-17. https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.1.1 DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.1.1

Büchler, A., Trentacosti. G., Publishing translated literature in the United Kingdom and Ireland 1990–2012: Statistical report. Literature Across Frontiers, 2015. http://www.lit-across-frontiers.org/wp-content/uploads/2013/03/Translation-Statistics-Study_2015_Final.pdf

Chitnis, R., Stougaard-Nielsen, J., Atkin, R., Milutinovic, Z. (eds.), Translating the literatures of small European nations. Liverpool, 2020. https://doi.org/10.2307/j.ctvvb7kq9 DOI: https://doi.org/10.3828/liverpool/9781789620528.001.0001

Chitnis, R., Stougaard-Nielsen, J., Introduction, in: Translating the literatures of small European nations (eds. Chitnis, R., Stougaard-Nielsen, J., Atkin, R., Milutinovic, Z.), Liverpool, 2020. pp. 1-8. DOI: https://doi.org/10.3828/liverpool/9781789620528.003.0001

Cronin, M., Translation and Identity, London & New York, 2006. https://doi.org/10.4324/9780203015698 DOI: https://doi.org/10.4324/9780203015698

Crowards, T., Defining the category of ‘small’ states. Journal of International Development, 14(2), 2002, pp. 143-179. https://doi.org/10.1002/jid.860 DOI: https://doi.org/10.1002/jid.860

Czech Centre London, Susanna Roth Translators Award 2022 – Call for Entries, 2022. https://london.czechcentres.cz/en/program/cena-susanny-roth-vyzva-k-ucasti-na-8-rocniku-souteze

Czech Literary Centre, Susanna Roth Award, 2023. https://www.czechlit.cz/en/major-awards/susanna-roth-award/

Dahl, A., Svahn, E., The consecration of languages through translation awards in Sweden (1970–2015). Meta, 66(3), 2021, pp. 642-664. https://doi.org/10.7202/1088354ar DOI: https://doi.org/10.7202/1088354ar

Demir, F., Süslü, N.E., Post-Millennium Nobel Literature Prizes in the context of global literary trends. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 61(1), 2021, pp. 103-121. https://doi.org/10.26650/TUDED2021-869869 DOI: https://doi.org/10.26650/TUDED2021-869869

Dimitroulia, T., Literary translation awards and the dynamics of the translation system. Conference paper, Greece in Translation, University of Oxford (5-6 October), 2012. https://ikee.lib.auth.gr/record/279776/?ln=en

Dionísio da Silva, G., Translation awards in Brazil: Revisiting the literary/nonliterary debate. In: Recharting Territories: Intradisciplinarity in Translation Studies (eds. Dionísio da Silva, G., Radicioni, M.), Leuven 2022, pp. 175-200. https://doi.org/10.2307/j.ctv2q4b064.11 DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv2q4b064.11

Dublin Literary Award, About, 2023. https://dublinliteraryaward.ie/about/

Heilbron, J., Towards a sociology of translation: Book translations as a cultural world-

system. European Journal of Social Theory, 2(4), 1999, pp. 429-444. https://doi.org/10.1177/136843199002004002 DOI: https://doi.org/10.1177/136843199002004002

Heilbron, J., Obtaining world fame from the periphery. Dutch Crossing, 44(2), 2020, pp. 136-144. https://doi.org/10.1080/03096564.2020.1747284 DOI: https://doi.org/10.1080/03096564.2020.1747284

Heilbron, J., Sapiro, G., Outline for a sociology of translation. In: Constructing a Sociology of Translation (eds. Wolf, M., Fukari, A.) Amsterdam 2007, pp. 93-107. https://doi.org/10.1075/btl.74.07hei DOI: https://doi.org/10.1075/btl.74.07hei

Heino, A., Investigating literary translators’ translatorship through narrative identity. In: Literary Translator Studies (eds. Kaindl, K., Kolb, W., Schlager, D.), Amsterdam & Philadelphia 2021, pp. 123–135. https://doi.org/10.1075/btl.156.06hei DOI: https://doi.org/10.1075/btl.156.06hei

Hoyte-West, A., Translation prizes and national identity: A case study of the Ramon Llull Prize for Literary Translation. In: National Identity in Translation (eds. Harmon, L., Osuchowska, D.), Berlin 2019, pp. 215–226. https://doi.org/10.3726/b16040 DOI: https://doi.org/10.3726/b16040

Hoyte-West, A., The EBRD Literature Prize: Exploring geographical and linguistic diversity in a new translation award, Ezikov Svyat (Orbis Linguarum), 20(3), 2022a, pp. 412–421. https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v20i3.12 DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v20i3.12

Hoyte-West, A., Literary translators as an elite: A preliminary overview, Sociologia și asistența socială: cercetare și profesionalizare, 2022b, pp. 184-190.

Kullberg, C., Watson, D. (eds.), Vernaculars in an Age of World Literatures. New York & London, 2022. https://doi.org/10.5040/9781501374081 DOI: https://doi.org/10.5040/9781501374081

Linn, S., Pride and prejudice: The Martinus Nijhoff Prize for Translations 1955-2020. In: Literary Prizes and Cultural Transfer (eds. Broomans, P., Sanders, M., den Toonder, J., Bijl, E., Eelde, 2021, pp. 187-209. https://doi.org/10.2307/j.ctv23wf37q.11 DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv23wf37q.11

Mac Síthigh, D., Official status of languages in the United Kingdom and Ireland. Common Law World Review, 47(1), 2018, pp. 77-102. https://doi.org/10.1177/147377951877364 DOI: https://doi.org/10.1177/1473779518773642

Mann, L., Kiaer, J., Çakır, E., Online Language Learning: Tips for Teachers. Cham, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91418-9 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-91418-9

Mikolič Južnič, T., Moe, M. Z., & Žigon, T., Literary translators for languages of low diffusion: market needs and training challenges in Slovenia. The Interpreter and Translator Trainer, 15(2), 2021, pp. 243-259. https://doi.org/10.1080/1750399X.2020.1868174 DOI: https://doi.org/10.1080/1750399X.2020.1868174

OCCT, The Oxford-Weidenfeld Prize, 2023a. https://occt.web.ox.ac.uk/the-oxford-weidenfeld-prize

OCCT, Entry requirements, 2023b. https://occt.web.ox.ac.uk/entry-requirements-0

OCCT, Previous Prize Years, 2023c. https://occt.web.ox.ac.uk/past-winners

Office for National Statistics, Language, England and Wales: Census 2021, 2022. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/language/bulletins/languageenglandandwales/census2021

Research in Poland, Polish Nobel Prize Laureates, 2023. https://researchinpoland.org/polish-nobel-prize-winners/

Roig-Sanz, D., Rotger, N., Global Literary Studies through concepts: Towards the institutionalisation of an emerging field. In: Global Literary Studies: Key Concepts (eds. Roig-Sanz, D., Rotger, N.), Berlin, Boston, 2023, pp. 1-36. https://doi.org/10.1515/9783110740301-001 DOI: https://doi.org/10.1515/9783110740301-001

Sapiro, G., The sociology of translation: A new research domain. In: A Companion to Translation Studies (eds. Bermann, S., Porter, C.), Wiley Blackwell 2014, pp. 82-94. https://doi.org/10.1002/9781118613504.ch6 DOI: https://doi.org/10.1002/9781118613504.ch6

Svahn, E., Pengar och prestige, men inte publicitet? Översättarpriser i Sverige 1862–2019. Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, 142, 2022, pp. 240-271.

The Society of Authors, Translation Prizes, 2023a. https://www2.societyofauthors.org/prizes/translation-prizes/

The Society of Authors, About Us. 2023b. https://societyofauthors.org/about-us

The Society of Authors, History, 2023c. https://societyofauthors.org/About-Us/History

University of Warwick, The Warwick Prize for Women in Translation, 2023a. https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/womenintranslation/

University of Warwick, Shortlist 2017, 2023b. https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/womenintranslation/winner2017/shortlist2017/

University of Warwick, Shortlist 2018, 2023c. https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/womenintranslation/winner2018/shortlist2018/

University of Warwick, Shortlist 2019, 2023d. https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/womenintranslation/winner2019/shortlist2019/

University of Warwick, Shortlist 2020, 2023e. https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/womenintranslation/winner2020/shortlist2020/

University of Warwick, Shortlist 2021, 2023f. https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/womenintranslation/winner2021/shortlist2021/

University of Warwick, Shortlist 2022, 2023g. https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/womenintranslation/shortlist2022/

University of Warwick, The 2017 Warwick Prize for Women in Translation, 2023h. https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/womenintranslation/winner2017/

University of Warwick, The 2018 Warwick Prize for Women in Translation, 2023i. https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/womenintranslation/winner2018/

University of Warwick, The 2019 Warwick Prize for Women in Translation, 2023j. https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/womenintranslation/winner2019/

University of Warwick, The 2020 Warwick Prize for Women in Translation, 2023k. https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/womenintranslation/winner2020/

University of Warwick, The 2021 Warwick Prize for Women in Translation, 2023l. https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/womenintranslation/winner2021/

University of Warwick, The 2022 Warwick Prize for Women in Translation, 2023m. https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/womenintranslation/winner2022/

Zlatnar Moe, M., Žigon, T., Mikolič Južnič, T., Center and Periphery: Power Relations in the World of Translation. Ljubljana, 2019.

Objavljeno

6. 09. 2023

Številka

Rubrika

Študije – Drugi del: Center in periferija

Kako citirati

Hoyte-West, A. (2023). Prisotnost manjših literatur pri dveh britanskih nagradah s področja literarnega prevajanja. Ars & Humanitas, 17(1), 77-92. https://doi.org/10.4312/ars.17.1.77-92