Feministična drža pri prevajanju književnosti o spolnem nasilju

Avtorji

  • Antonia Montes Univerza v Alicanteju, Španija

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.17.1.183-197

Ključne besede:

feministično prevajanje, feministične prevajalske strategije, spolno nasilje

Povzetek

Namen tega članka je osredotočiti se na feministično prevajanje kot koncept prevajanja, katerega cilj je odkrito se upreti patriarhalnim strukturam v prevajalskem procesu in z uporabo določenih feminističnih prevajalskih praks delovati proti asimetriji med spoloma. Zlasti spolno nasilje nad ženskami je tema, ki je prisotna tudi v nemški književnosti. Z analizo kratke zgodbe Volksfest Ferdinanda von Schiracha (2010) in njenega prevoda v španščino je mogoče pokazati, kako feministično prevajanje izpodbija tako imenovane „nevtralne in objektivne“ prevajalske postopke, pri katerih so bile izvedene le jezikovno obvezne spremembe. Članek se ukvarja tudi z usposabljanjem za književno prevajanje, saj bi se zlasti študenti morali zavedati, da feministične teme, kot je spolno nasilje, zahtevajo posebno prevajalsko pozornost, ki jo izpolnjuje feministični prevodoslovni pristop.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arrojo, R., Fidelity and the Gendered Translation, TTR 7 (2), 1994, 147-163. DOI: https://doi.org/10.7202/037184ar

Baker, M., Translation as an Alternative Space for Political Action, Social Movement Studies, 12 (1), 2013, 23–47. http://dx.doi.org/10.1080/14742837.2012.685624 DOI: https://doi.org/10.1080/14742837.2012.685624

Brisset, A., Translation and Redevelopment in Post-communist Europe, Southern African Linguistics and applied Language Studies 31(4), 2013, 415-433. DOI: https://doi.org/10.2989/16073614.2013.864440

Butler, J., A cross-disciplinary roundtable on the feminist politics of translation. Castro, O.; Ergun, E. (eds.): Feminist Translation Studies. Local and Transnational Perspectives. London, 2017, 113-130.

Castro, O.; Ergun, E. (eds.), Feminist Translation Studies. Local and Transnational Perspectives, London 2017. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315679624

Castro, O.; Spotturno, M L., Feminismos y traducción: apuntes conceptuales y metodológicos para una traducción feminista transnacional, Mutatis Mutandis 13(1), 2020, 11-44. DOI: https://doi.org/10.17533/udea.mut.v13n1a02

Castro, O., Ergun, E.; Flotow von, L., Spotturno, M. L., Towards Transnational Feminist Translation Studies, Mutatis Mutandis 13(1), 2020, 2-10. DOI: https://doi.org/10.17533/udea.mut.v13n1a01

Chamberlain, L., Gender and the Metaphorics of Translation. In: Venuti, L. (ed.), Rethinking Translation. Discourse, Subjectivity, Ideology. Londres, Nueva York, ([1988]1992, 57-74. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429432385-4

Costa, C.; Alvarez S., Dislocating the Sign: Toward a Translocal Feminist Politics of Translation. Signs. Journal of Women in Culture and Society, 39(3), 2014, 557-563. DOI: https://doi.org/10.1086/674381

Ergun, E., Feminist translation ethics, Koskinen, K.; Pokorn, N. K. (eds.), The Routledge Handbook of Translation and Ethics, London, 2020, 114-130. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003127970-10

Flotow von, L., Feminist Translation: Contexts, Practices and Theories, TTR 4(2), 1991, 69-84. DOI: https://doi.org/10.7202/037094ar

Flotow von, L.; Scott J. W., Gender Studies and Translation Studies: ‘Entre braguette’ – Connecting the Transdisciplines. In Gambier, Y.; Doorslaer van, L. (eds.), Border Crossings. Translation Studies and Other Disciplines, Amsterdam, Philadelphia, 2016, 349-373. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.126.17von

Godard, B., Theorizing Feminist Discourse/Translation. In: Bassnett, S.; Lefevere, A. (eds.), Translation, History and Culture. Londres, New York, 1990, 87-96. https://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html .

Kronschläger, T., Sex, Macht und Gewalt in Romanen der Gegenwart, Der Deutschunterricht, 4, 2021, 21-33.

Lotbinière-Harwood, S., Re-Belle et Infidèle. La traduction comme pratique de reécriture au féminin-The body bilingual. Translation as a rewriting in the feminine. Toronto 1991.

Milevski, U., Stimmen und Räume der Gewalt. Erzählen von Vergewaltigung in der deutschen Gegenwartsliteratur. Bielefeld 2016.

Schirach, Ferdinand von (2017). Volksfest. In Schuld. München, 7-18.

Schirach, Ferdinand von (2012). Fiestas. In Culpa, 9-17.

Simon, S., Gender in Translation. London, New York 1996.

Tymozcko, M., Trajectories of Research in Translation Studies, Meta, 50, 4, 2005, 1082-1097. DOI: https://doi.org/10.7202/012062ar

Objavljeno

6. 09. 2023

Številka

Rubrika

Študije – Četrti del: Aktualna družbena vprašanja in njihov odmev v prevodih

Kako citirati

Montes, A. (2023). Feministična drža pri prevajanju književnosti o spolnem nasilju. Ars & Humanitas, 17(1), 183-197. https://doi.org/10.4312/ars.17.1.183-197