Praznina, etika, nihilizem

Budizem mahāyāna in klasični daoizem

Avtorji

  • Sebastijan Pešec

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.16.2.77-89

Ključne besede:

budizem mahāyāna, klasični daoizem, praznina, svoboda, nihilizem

Povzetek

V članku bom orisal nekatere ontološke lastnosti budizma mahāyāna in klasičnega daoizma, s posebnim ozirom na pojmovanje praznine. Ta ontološki koncept ima v obeh tradicijah pomembne etične in soteriološke implikacije, ki jih bom na kratko predstavil in jih med seboj primerjal ter navedel nekatere podobnosti in razlike med obema tradicijama. Med eksplikacijo teh tem se bosta pojavili dodatni vprašanji, ki se nanašata na precej pogosta predsodka, izhajajoča zlasti iz evropske filozofske tradicije. Prvi očita budizmu in daoizmu, da sta filozofsko manjvredna zaradi neločljivega prepletanja filozofije in religije ter tudi teorije in prakse. To prepletanje bom zagovarjal skozi optiko razumevanja mahajanskega budizma in klasičnega daoizma kot simbolnih form. Drugi očitek se nanaša na nihilizem, natančneje na nihilizem moči in odgovornosti. Mahajanski budizem in klasični daoizem bom najprej zagovarjal na ontološki, nato pa še na soteriološko-etični ravni ter pokazal njun nenihilistični značaj in nenihilistične možnosti interpretacije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bennett C., In Search of the Sacred. Anthropology and the Study of Religions, London, New York 1996.

Chai, D., Daoism and Wu, Philosophy Compass 9/10, 2014, str. 663–671.

Damdul, G. D., Ontological Reality: Quantum Theory and Emptiness in Buddhist Philosophy, v: Quantum Reality and Theory of Śūnya (ur. Bhatt, S. R.), Singapur 2019, str. 345–349.

Dargyay, L., What is Non-existent and what is Remanent in Śūnyatā, Journal of Indian Philosophy 18 (1), 1990, str. 81–91.

Garfield, J. L., Empty Words. Buddhist Philosophy and Cross-Cultural Interpretation, New York 2001.

Goodman, C., Consequentialism, Agent-Neutrality, and Mahāyāna Ethics, Philosophy East and West 58 (1), 2008, str. 17–35.

Hall, D. L., in drugi, Thinking from the Han. Self, Truth, and Transcendence in Chinese and Western Culture, Albany 1998.

Huang, Y., The Ethics of Difference in the Zhuangzi, Journal of the American Academy of Religion 78 (1), 2010, str. 65–99.

Laozi, Dao de jing (prev. Milčinski, M.), Ljubljana 2009.

Mou, B., Moral Rules and Moral Experience: a Comparative Analysis of Dewey and Laozi on Morality, Asian Philosophy 11 (3), 2001, str. 161–178.

Nāgārjuna, Temeljni verzi o srednji poti (prev. Bajželj A., S. Vörös, G. Kvartič), Ljubljana 2018.

Ošlaj, B., Homo diaphoricus: uvod v filozofsko antropologijo, Ljubljana 2004.

Petek, N., Na pragu prebujenja. Svetovi sanj v budizmu, Ljubljana 2022.

Pohl, K. H., The Wisdom of the Unsayable in the Chinese Tradition, v: Wisdom and Philosophy. Contemporary and Comparative Approaches (ur. Moeller, H. G., in drugi), London 2016.

Silva, J. A. da, Compassion in Mahayana Buddhism, Revista Portuguesa de Filosofia 52 (1–4), 1996, str. 813–830.

Zhuang Zi, Klasik dežele južne rože (prev. Milčinski, M.), Ljubljana 2004.

Zhuangzi, Zhuangzi. The Essential Writings with Selections (prev. Ziporyn, B.), Indianapolis, Cambridge 2008.

Prenosi

Objavljeno

29. 12. 2022

Kako citirati

Praznina, etika, nihilizem: Budizem mahāyāna in klasični daoizem. (2022). Ars & Humanitas, 16(2), 77-89. https://doi.org/10.4312/ars.16.2.77-89