Budistični realizem za moderne čase

Idejno-zgodovinska branja esejev Mojstra dharme Taixuja o realizmu

Avtorji

  • Jan Vrhovski Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.16.2.111-133

Ključne besede:

budizem, moderna znanost, realizem, republikansko obdobje Kitajske, Taixu

Povzetek

V zgodnjih 30. letih 20. stoletja, ko je bil projekt znanstvene modernizacije v budističnih krogih v polnem razmahu, je Mojster dharme Taixu spisal serijo esejev o »realizmu« (Xianshi zhuyi, 1928–1931). Ti eseji predstavljajo eno izmed globljih serij spisov, ki pričajo o njegovem razumevanju povezav med znanostjo in budistično epistemologijo/ontologijo, s tem pa posledično pričajo tudi o vlogi njegovega pojmovanja znanstvenega budizma za moderne čase. Poleg njegovih premislekov o zgoraj omenjenem odnosu med znanostjo in budizmom je v tej pomembni seriji spisov Taixu prav tako podal svoje, bolj ali manj kritične, obravnave tokov moderne filozofije na Kitajskem, vključno z Russllovim »novim realizmom« in materializmom.

Ta članek poskuša podati zgoščeno branje izbranih Taixujevih del, in sicer z namenom osvetliti pojmovanje moderne zahodne filozofije v okviru kitajskega budističnega modernizma v republikanskem obdobju ter glavne teoretske značilnosti Taixujevega razumevanja t. i. znanstvenega budizma. Prek proučevanja gradiva bom dospel do novih vpogledov v sicer popolnoma spregledane vidike širše idejne sfere kitajskega budizma iz republikanskega obdobja, kar pa se tiče širšega zgodovinskega in idejnega konteksta Taixujevih del, pa bo analiza, ki jo podajam v tem članku, obravnavana v okviru mojega prihajajočega članka o Taixujevi filozofiji, ki bo objavljen v reviji Buddhist Studies Review.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Chen, Q. 陳濟博, Ji Taixu dashi yu Luosu xiansheng zhi tanhua 記太虛大師與羅素先生談話 [A Recording of the Conversation between Master Taixu and Bertrand Russell], Haichao yin 海潮音 10 (2), 1929, pp. 1–4.

D’Amato, M., Why the Buddha Never Uttered a Word?, in: Pointing at the Moon: Buddhism, Logic, Analytic Philosophy (eds. D’Amato, M., J. L. Garfield, T. F. Tillemans), Oxford 2009, pp. 42–56. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195381559.003.0004

Dessein, B., The Heritage of Taixu: Philosophy, Taiwan, and Beyond, Asian Studies 8 (3), 2020, pp. 251–277. DOI: https://doi.org/10.4312/as.2020.8.3.251-277

Goodell, E., Taixu’s Youth and Years of Romantic Idealism, 1890–1914, Chung-Hwa Buddhist Journal [Zhonghua Foxue xuebao 中華佛學學報] 21, 2008, pp. 77–121.

Hammerstrom, E., The Science of Chinese Buddhism: Early Twentieth-Century Engagements, New York 2015. DOI: https://doi.org/10.7312/columbia/9780231170345.001.0001

Huizhao 慧沼, Cheng Weishilun liaoyi deng 成唯識論了義燈, Taishō Shinshū Daizōkyō 大正新脩大藏經 (ed. Takakusu Junjuro), 43 (1832), Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, Tokyo 1988, http://tripitaka.cbeta.org/T43n1832 (accessed: 24. 10. 2016).

Kalupahana, D. J., A History of Buddhist Philosophy – Continuities and Discontinuities, Honolulu 1992. DOI: https://doi.org/10.1515/9780824844530

Pittman, D. A., Toward a Modern Chinese Buddhism: Taixu’s Reforms, Honolulu 2001.

Taixu 太虛, Dacheng Fofa de zhenyi – xianshi zhuyi de – jingjin zhuyi de 大乘佛法的真義——現實主義的——精進主義的 [The True Meaning of Mahāyāna Buddhad­harma – Realistic and Progressivist], Haichao yin 海潮音 7 (11), 1926, pp. 3–5.

Taixu 太虛, Xianshi zhuyi 現實主義 [Realism], Haichao yin 海潮音 9 (5), 1928a, pp. 1–19.

Taixu 太虛, Xianshi zhuyi (xu shangqi) 現實主義(續上期 [Realism (Continued)], Haichao yin 海潮音 9 (6), 1928b, pp. 1–14.

Taixu 太虛, Xianshi zhuyi (xu shangqi) 現實主義(續上期 [Realism (Continued)], Haichao yin 海潮音 9 (7), 1928c, pp. 1–19.

Taixu 太虛, Xianshi zhuyi (xu shangqi) 現實主義(續上期 [Realism (Continued)], Haichao yin 海潮音 9 (8), 1928d, pp. 1–14.

Taixu 太虛, Xianshi zhuyi (xu shangqi) 現實主義(續上期 [Realism (Continued)], Haichao yin 海潮音 9 (9), 1928e, pp. 1–12.

Taixu 太虛, Xianshi zhuyi (xu shangqi) 現實主義(續上期)[Realism (Continued)], Haichao yin 海潮音 9 (10), 1928f, pp. 13–26.

Taixu 太虛, Foxue yu xin sixiang 佛學與新思想 [Buddhism and New Thought], (recorded by Li, C. 李傳書 and Ye, Y. 葉玉甫), Nanyang zhongxue xiaofanhui huikan 南洋:南洋中學校友會會刊 2 (5), 1931, pp. 6–9.

Vrhovski, J., A Few Important Landmarks in the Chinese Debates on Dialectical and Formal Logic from the 1930s, Asian Studies 9 (2), 2021, pp. 81–103. DOI: https://doi.org/10.4312/as.2021.9.2.81-103

Vrhovski, J., The Subject’s Guide to the Realms of Karma – Notes on Reading the Work of Dharma Master Taixu, Buddhist Studies Review (forthcoming in 2023).

Zhang, S. 張申府 [Songnian 崧年], Luosu 羅素 [Russell], Xin qingnian 新青年 8 (2), 1920, pp. 1–6.

Zhang, S. 張申府, Zhang Shenfu wenji 張申府文集——第三卷 [Collected Works of Zhang Shenfu – Volume 3], Shijiazhuang 2005.

Objavljeno

29. 12. 2022

Kako citirati

Vrhovski, J. (2022). Budistični realizem za moderne čase: Idejno-zgodovinska branja esejev Mojstra dharme Taixuja o realizmu. Ars & Humanitas, 16(2), 111-133. https://doi.org/10.4312/ars.16.2.111-133