Prostor absolutne ničnosti

Približevanje k (ne-)sebstvu v Nishidovi filozofiji

Avtorji

  • Tara Peternell

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.16.2.135-150

Ključne besede:

basho, absolutna ničnost, sebstvo, Nishida Kitarō, kjotska šola

Povzetek

Članek bo v ospredje obravnave postavil nekaj temeljnih, vseprisotnih in ponavljajočih se motivov v filozofiji predstavnika kjotske šole, Nishide Kitarōja. Ti motivi so bili nenehno podvrženi predelavi s strani avtorja skozi celotno trajanje njegovega življenja. Pri tem se bom pretežno osredotočila na zgodnje in srednje obdobje njegovega pisanja, v katerem prvotno opredeli pojme, kot so čisto izkustvo, basho [場所] in absolutna ničnost, ki bodo okvirno razdelani v mojem pisanju v namen obravnave problematike individualnega jaza in dejanskega sebstva v odnosu do sveta. Tema obravnave prispe do vrhunca napetosti v Nishidovi zastavitvi bashoja, ki stremi k odpravi vrzeli med subjektom in objektom, torej k njuni neprebojni združitvi v enost navkljub njuni drugačnosti, a vseeno omogočujoč, da v svoji skupnosti ohranita individualno avtonomnost. To početje bi na končni točki morda utegnilo poroditi zmožnost za odkritje tistega, kar se razkriva v uvidu v naravo sveta, za katero bom poskusila pokazati, kako se zrcali prek Nishidove absolutne ničnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Adorno, T., in drugi, Dialektika razsvetljenstva: filozofski fragmenti, Ljubljana 2006.

Bashō, M., Haiku o žabi, http://知ったこと.com/archives/3463.html (dostop: 31. 8. 2022).

Carter, R., The Kyōto School: An Introduction, New York 2013.

Davis, B. W., The Kyōto School, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2019, https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/kyoto-school/ (dostop: 29. november 2022).

Heidegger, M., Na poti do govorice, Ljubljana 1995.

Heisig, J., in drugi, Japanese Philosophy: A Sourcebook, Honolulu 2011.

Krummel, J., Nishida Kitarō’s Chiasmatic Chorology: Place of Dialectic, Dialectic of Place, Bloomington 2015.

Lermontov, M. J., Pesmi in pesnitve, Ljubljana 1963.

Maraldo, J., The Place and Significance of Nishida’s Philosophy in Europe and North America, Tetsugaku Companion to Nishida Kitarō (ur. Matsumaru, H., in drugi), Cham 2022, str. 117–131.

Milčinski, M., Azijske filozofije in religije, Ljubljana 2013a.

Milčinski, M., Telo-duh v filozofsko-religijskih tradicijah, Ljubljana 2013b.

Nakajima, Y., Pure Experience, v: Tetsugaku Companion to Nishida Kitarō (ur. Matsumaru, H., in drugi), Cham 2022, str. 1–13.

Nishida, K., An Inquiry Into the Good, New Haven 1990.

Nishida, K., Place and Dialectic: Two Essays by Nishida Kitarō, Oxford 2012.

Nishitani, K., Nishida Kitarō: The Man and His Thought, Nagoya 2016.

Wargo, R., The Logic of Nothingness: A Study of Nishida Kitarō, Honolulu 2005.

Prenosi

Objavljeno

29. 12. 2022

Kako citirati

Prostor absolutne ničnosti: Približevanje k (ne-)sebstvu v Nishidovi filozofiji. (2022). Ars & Humanitas, 16(2), 135-150. https://doi.org/10.4312/ars.16.2.135-150