Heidegger in Hisamatsu

Na poti k vzajemni drugosti

Avtorji

  • Janko Lozar Mrevlje Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.16.2.151-163

Ključne besede:

Heidegger, Hisamatsu, bit, nič, drugost

Povzetek

Članek prinaša vnovičen razmislek o nenavadni vzajemnosti evropske in japonske misli, ki se je zgodila Heideggrovi fenomenologiji in japonski, kjotski budistični misli Shin’ichija Hisamatsuja. Odgovor na vprašanje, zakaj je Heidegger vzbudil takšno zanimanje pri japonskem mislecu, je tudi odgovor na vprašanje, kaj je tisto, s čimer je Heidegger tako nenavadno izstopil iz evropske filozofske tradicije. Če drži, da je japonski misli odpiranje za evropsko filozofijo pomagalo, da doseže svoje lastno bistvo, vsekakor drži tudi obratno: tisto izmuzljivo nenavadno budistične misli (vsaj) evropskim fenomenologom pomaga jasneje razbrati Heideggrovo resnico biti. Fenomenologija resnice biti zgolj v okviru evropske filozofije se lahko izgublja v repetitivno negativnih opredelitvah, ko mora vedno znova dokazovati in kazati, da osredotočenost na zgolj bivajoče ne zadošča in da bit ni nikoli isto kot bivajoče. S to negativno potjo pa ostaja v primežu primata bivajočega. Zato bi lahko dejali, da Hisamatsu s svojo mislijo o niču Heideggrovo resnico biti sprošča v njenem bistvu kot njenem zjasnjenju mimo odpravljanja, ukinjanja, zanikanja bivajočega. Heideggru je bilo jasno, da evropska in japonska misel nikoli ne bosta stopili druga drugi za hrbet v čisto očitnost resnice drugega. Še več – da je taka ambicija v osnovi zgrešena. Drugi je tisti, ki naj ostane drugi ravno zato, da me razkriva v moji lastni enkratnosti. Enigmatičnost drugega je tista, ki pomaga k večji, boljši razjasnitvi mene samega. Zahod in Vzhod v tem oziru – to je tudi osnovna ambicija pričujočega članka – ne prinašata vzajemnosti kot istosti, pač pa vzajemno drugost, ki vzpodbuja rast lastnega. Če torej evropska pot pelje od bivajočega k biti, je – po trkih z japonskim polnim ničem – evropska pot pravzaprav še toliko bolj pot od biti k bivajočemu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Braak, A. van der, Hisamatsu Shin’ichi: Oriental Nothingness, v: The Dao Companion to Japanese Buddhist Philosophy (ur. Kopf, G.), Dordrecht 2019, str. 635–647.

Caputo, J. D., Heidegger and Theology, v: The Cambridge Companion to Heidegger (ur. Guignon, C. B.), Cambridge 1993, str. 270 –288.

Heidegger, M., Kaj je metafizika, v: Izbrani spisi, Ljubljana 1967, str. 93–147.

Heidegger, M., Evropski nihilizem, Ljubljana 1971.

Heidegger, M., Heraklit, Frankfurt ob Majni, 1979.

Heidegger, M., Vom Wesen der Wahrheit: zu Platons Höhlengleichnis und Theätet, Frankfurt ob Majni, 1988.

Heidegger, M., Identiteta in diferenca, Maribor 1990.

Heidegger, M., Na poti do govorice, Ljubljana 1995a.

Heidegger, M., Uvod v metafiziko, Ljubljana 1995b.

Heidegger, M., Predavanja in sestavki, Ljubljana 2003.

Heidegger, M., Bremer und Freiburger Vorträge, Frankfurt ob Majni, 2005.

Hisamatsu, S., Memories of my Student Life: An Autobiographical Essay, The FAS Society Journal, 1985, str. 14–24. [Z manjšimi dodatnimi popravki objavljeno na internetni strani zenbudističnega združenja FAS, http://www.fas.x0.com/writings/hisamatsu/memoriesofmysutsudent.html] (dostop: 12. 9. 2022).

Hisamatsu, S., Polnost niča. Satori, Maribor 1995.

Hisamatsu, S., Critical Sermons of the Zen Tradition: Hisamatsu’s Talks on Linji, Honolulu 2002.

Hisamatsu, S., M. Heidegger, Umetnost in mišljenje, Phainomena 39/40, 2002, str. 5–9.

Hribar, T., Budistični nič in/ali budistična praznina, v: Hisamatsu, S., Polnost niča. Satori, Maribor 1995, str. 67–114.

Ives, C., True Person, Formless Self: Lay Zen Master Hisamatsu Shin’ichi, v: Zen Masters (ur. Heine, S.), Oxford 2010, str. 217–238.

Kirchner, T. Y. (ur.), The Record of Linji, Honolulu 2009.

Lin, M., Heidegger’s (Dis)Engagement with Asian Languages, Journal of Chinese Philosophy, 2008, str. 319–337.

Lozar Mrevlje, J., Vedrenje vedrine, Ljubljana 2011.

Masao, A., Hisamatsu’s Philosophy of Awakening, The Eastern Buddhist 14 (1), 1981, str. 26–42.

May, R., Heidegger’s Hidden Sources, London 1989.

Svigaris, Ž., Search for Fundamentals of Intercultural Dialogue: Hisamatsu and Heidegger, v: Japan and Europe in Global Communication (ur. Mickunas, A.), Vilna 2014, str. 57–76.

Prenosi

Objavljeno

29. 12. 2022

Kako citirati

Lozar Mrevlje, J. (2022). Heidegger in Hisamatsu: Na poti k vzajemni drugosti. Ars & Humanitas, 16(2), 151-163. https://doi.org/10.4312/ars.16.2.151-163