Vzpon ljubljanske šole dokumentarnega filma na TV Ljubljana (1981–1990) in zaton dokumentarizma

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.17.1.271-284

Ključne besede:

TV Ljubljana, javni medij, dokumentarni film, produkcija dokumentarnega filma

Povzetek

Članek obravnava specifično obdobje produkcije dokumentarnega žanra na TV Ljubljana, znano kot obdobje ljubljanske šole dokumentarnega filma (1981–1990). Težišče raziskave so predvsem produkcijski pogoji in omejitve, v katerih so nastajali dokumentarni filmi, ter prakse in rutine ustvarjalcev, da bi analizirali, kako so se produkcijske prakse odražale v formi in stilu dokumentarnih filmov. Dokumentarni filmi tega obdobja so se namreč začeli oddaljevati od reportaž z aktualno politično vsebino in razlagalnim načinom reprezentacije ter se vedno bolj približevali participatornemu in observacijskemu načinu reprezentacije. Rutine in praske so postajale bolj profesionalne, predvsem so novinarji začeli pisati scenarije in sodelovati z nadarjenimi režiserji iz AGRFT. Kljub finančnim in produkcijskim omejitvam, ki so v ustvarjalni proces postavljale številna birokratska opravila, ter samocenzuri ustvarjalcev, so pod vodstvom urednika Draga Pečka in s sodelovanjem režiserjev nastali številni avtorski dokumentarni filmi, ki so bili prepoznavni v jugoslovanskem prostoru. Zaradi spremenjenih medijskih razmer je vodstvo javne televizije smer razvoja medija po letu 1990 videla bolj v zabavnih programih, kar je pomenilo, da je dokumentarizem začel izgubljati nekdanji pomen v imenu gledanosti in marketinških prihodkov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Biressi, A. and Nunn, H., Reality TV. Realism and revelation, New York 2005.

Bordwell, D. and Thompson, K., Film Art: An Introduction, New York 2010.

Caldwell, J.T., “Both Sides of the Fence”. Blurred Distinctions in Scholarship and Production (a Portfolio of Interviews) in: Production studies. Cultural studies of media industries, (ed. Mayer et al.), New York, London 2009, pp. 214­229.

Caldwell, J.T., Production culture. Industrial reflexivity and critical practice in film and television, New York, London 2008. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv11sn72d

Casetti, F., Oko 20. stoletja: Film, izkustvo, modernost, Ljubljana 2013.

Chaney, D., Pickering, M., Authorship in Documentary: Sociology as an Art form in Mass Observation, in: Documentary and Mass Media (ed. Corner, J.), London, New York 1990, pp. 29­44.

Corner, J. (ed.), Documentary and the Mass Media. London, New York 1990.

Cottle, S. (ed.), Media Organisation and Production, London 2003. DOI: https://doi.org/10.4135/9781446221587

Dwyer, P., Understanding Media Production, London, New York 2019, pp. 1­23. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315298054-1

Ellis, J., Documentary and Truth on Television of 1999, in: New Challenges for Documentary, (ed. Rosenthal, A. et al., 2nd edition), Manchester, New York 2005, pp. 342­360.

Fond vodstvo TVS I-66, Vtisi – za primerjavo ali posnemanje (delovni in organizacijski postopki na televizijah v V. Britaniji), Ljubljana1981, unpublished.

Hesmodhalgh, D. (ed.), Media Production, Maidenhead, New York 2006, pp. 49­90.

Holt, J., Perren, A., Media Industries. History, Theory, and Method, Singapore 2009, pp. 1­20.

Kilborn, R. and Izod, J., An Introduction to Television Documentary. Confronting Reality. Manchester, New York 1997.

Mayer, V., Bringing the Social Back In. Studies of Production Cultures and Social Theory, in: Production studies. Cultural studies of media industries (ed. Mayer, V. et al.), New York 2009, pp. 15­24.

Nichols, B. (2nd edition), Introduction to Documentary, Bloomigton, Indiana 2010.

Nichols, B., The Voice of Documentary. V Rosenthal, A. and Corner, J. (ed.). New Challenges for Documentary, (2nd edition) Manchester, New York 2005, pp. 17­33.

Pohar, L., Televizija prihaja v Slovenijo, in: Televizija prihaja: spominski zbornik o začetkih televizije na Slovenskem (ed. Pohar, L.), Ljubljana1993, pp. 21­48.

Pušnik, M., Udomačenje televizije na Slovenskem. Javnost (Ljubljana), volume 15, supl., Ljubljana 2008, pp. 113­131. DOI: https://doi.org/10.1080/13183222.2008.11008991

Rezec Stibilj, T., Slovenski dokumentarni film 1945­1958. Ljubljana 2005.

RTV Ljubljana, Predlog programov RTV Ljubljana za leto 1979, Ljubljana 1979.

RTV Ljubljana, Programsko-produkcijski načrt TOZDa TV Ljubljana za leto 1982, Ljubljana 1981.

RTV Ljubljana, Programsko-produkcijski načrt TOZDa TV Ljubljana za leto 1983, Ljubljana 1983

RTV Ljubljana, Programsko-proizvodni načrt Tozd-a TV Ljubljana za leto 1986, Ljubljana 1986.

RTV Ljubljana, publikacija ob 60-letnici radia in 30-letnici televizije na Slovenskem, Ljubljana 1988.

RTV Ljubljana, Programi radia in televizije za leto 1989, Ljubljana, 1989.

RTV Slovenija, Načrt televizijskih programov za leto 1994, Ljubljana 1993.

RTV Slovenija, Poročilo o prilagajanju delovanja in vodenja televizijskih programov RTV Slovenija določilom Statua RTV Slovenija in poročilo o priprava Programsko produkcijskega načrta televizijskih programov RTV Slovenija za leto 1996, Ljubljana 1995.

Šprah, A., Prizorišče odpora. Sodobni dokumentarni film in zagate postdokumentarne kulture, Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, Ljubljana 2010.

Objavljeno

6. 09. 2023

Kako citirati

Stamboldžioski, K. (2023). Vzpon ljubljanske šole dokumentarnega filma na TV Ljubljana (1981–1990) in zaton dokumentarizma. Ars & Humanitas, 17(1), 271-284. https://doi.org/10.4312/ars.17.1.271-284