Prevodi in njihov doprinos k oblikovanju evropske kulturne dediščine

Avtorji

  • Yves Chevrel Univerza Sorbonne, Pariz, Francija
  • Petruša Golja prevod

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.17.1.11-23

Ključne besede:

zgodovina prevodov, kulturni transferji, evropska kulturna dediščina, znanosti, interdisciplinarnost

Povzetek

Možnosti, za katere se je odločila šesterica del, objavljenih med leti 2004 in 2019, nas spodbujajo k izoblikovanju zgodovine, ki bo prikazala doprinos prevodov k evropski kulturni dediščini. Ti predstavljajo vlogo kulturnih transferjev na področjih religije in filozofije, zgodovinopisja, prava in znanosti. Zgodovina prevodov, ki neprekinjeno krožijo po Evropi, je tako še posebej ustrezno orodje za razumevanje oblikovanja »evropske civilizacije«.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Albrecht, J. / Plack, I., Europäische Übersetzungsgeschichte, Tübingen, Narr, 2018.

Ampère, Jean-Jacques, Mélanges d’histoire littéraire et de littérature, I, Pariz, Michel Lévy Frères, 1867.

Bourdieu, P. (ur.), »Le marché des biens symboliques«, L’Année sociologique, št. 22, 1971, 49–126.

Cassin, Barbara (ur.), Vocabulaire européen des philosophies. Le dictionnaire des intraduisibles, Pariz, Le Seuil/Le Robert, 2004.

Chalvin, A. et al. (ur.), Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane. Des origines à 1989, Presses Universitaires de Rennes, 2019.

Chevrel Y. & Masson J.-Y. (ur.), Histoire des traductions en langue française, 4 knjige, Lagrasse, Verdier, 2012–2019.

Darwin, Charles, L’Origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, ou la lutte pour l’existence dans la nature, Pariz, C. Reinwald & Cie, 1873, iii.

Darwin, Charles, L’Origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, ou la lutte pour l’existence dans la nature, Pariz, C. Reinwald & Cie, 1876, iii.

Espagne, M., »Bildung«, v: Cassin, B. (ur.), Vocabulaire européen des philosophies, Le Robert/Seuil, 2004, 195–204.

Guizot, F., Cours d’histoire moderne. Histoire générale de la civilisation en Europe depuis la chute de l’Empire romain jusqu’à la Révolution française, Bruselj, L’Imprimerie des Vandooren Frères, 1828.

Lafarga, F./Pegenaute, L. (ur.), Historia de la traducción en España, Salamanca, Ambos mundos, 2004.

Langevin, P., [Uvodnik], La Pensée. Revue du rationalisme (CERM), št. 1, april–junij 1939.

Peter, F. in Gillespie, Stuart (ur.), The Oxford History of Literary Translation in English, 4 knjige, Oxford University Press, 2006–2010.

Riikonen, H. K. et al. (ur.), Suomennoskirjallisuuden historia, Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2 zvezka, 2007.

Vallotton, F. »Une histoire européenne du livre et de l’édition: enseignements et perspectives«, Histoire et civilisation du livre, 8. knjiga: »Pour une histoire transnationale du livre«, 2012, 31–51.

Prenosi

Objavljeno

6. 09. 2023

Številka

Rubrika

Študije – Prvi del: Zgodovina prevajanja in literarna zgodovina

Kako citirati

Chevrel, Y. (2023). Prevodi in njihov doprinos k oblikovanju evropske kulturne dediščine. Ars & Humanitas, 17(1), 11-23. https://doi.org/10.4312/ars.17.1.11-23