Dva obraza hindujske Vélike Boginje

Lakṣmī in Kālī

Avtorji

  • Nina Petek Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.17.1.229-249

Ključne besede:

hindujske boginje, tantrična metafizika, šaktizem, Lakṣmī, Kālī

Povzetek

Članek predstavi večplastno identiteto hindujske boginje Mahādevī, dinamičnega ženskega absoluta religijske tradicije šaktizma, filozofski temelji katere so omajali številne predpostavke uveljavljenih religijskih in družbenih norm. Šaktizem je vse do danes ostal integralni del filozofsko-religijske krajine kompleksne totalitete hinduizma, hkrati pa sega tudi onkraj ožjih religijskih kontekstov in kritično preizprašuje normativne vzorce patriarhalne družbene stvarnosti. V prvem poglavju članek oriše začetke oblikovanja kulta boginje od najzgodnejšega obdobja indijske civilizacije do purāṇ, nato pa oriše ključne ideje mita o boginji, kot je predstavljen v delu Devīmāhātmya, v katerem je boginja prvič v duhovni zgodovini Indije opredeljena kot Vrhovna Resničnost, ki v sebi spaja vsa nasprotja. Interpretacija najpomembnejših segmentov mita o boginji je osnovana na proučitvi sprememb v metafiziki, zlasti prehoda iz predtantričnega dualističnega metafizičnega sistema v nedualnega v tantri. Temu sledi oris dveh vej šaktizma, ki sta se oblikovali iz dveh na videz nezdružljivih polov identitete vrhovne boginje, in sicer na eni strani kot dobrohotne matere in poslušne žene, na drugi pa kot divje, neusmiljene in neodvisne ženske, kar je v zadnjem poglavju podrobneje prikazano na primeru dveh boginj, Lakṣmī in Kālī.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aditi Devi, In Praise of Kali. Approaching the Primordial Adya Kali Through the Song of Her Hundred Names, Mumbai 2015.

Clark, S. R., Representing the Indus Body: Sex, Gender, Sexuality, and the Anthropomorphic Terracotta Figurines from Harappa, Asian Perspectives, 42 (2), 2003, pp. 304–328. DOI: https://doi.org/10.1353/asi.2003.0036

Doniger O‘Flaherty, W., Women, Androgynes, and Other Mythical Beasts, Chicago 1982.

Flood, G., The Tantric Body: The Secret Tradition of Hindu Religion, London 2005. DOI: https://doi.org/10.5040/9780755626304

Flood, G., An Introduction to Hinduism, Cambridge 2018.

Goldberg, E., The Lord Who Is Half Woman: Ardhanārīśvara in Indian and Feminist Perspective, Albany, New York 2002. DOI: https://doi.org/10.1353/book9033

Griffith, R. T., The Hymns of the Ṛgveda, Kotagiri 1889.

Kinsley, D., Hindu Goddesses: Visions of the Divine Feminine in the Hindu Religious Tradition, Berkeley 1988.

Mārkaṇḍeyapurāṇa, Penguin E-book (transl. Debroy, B.), 2019.

Marshall, J., Mohenjo-Daro and the Indus Civilization: Being an Official Account of Archaeological Excavations at Mohenjo-daro Carried Out by the Government of India Between the Years 1922 and 1927, London 1931.

Menon, U., Mahadevi as Mother. The Oriya Hindu Vision of Reality, in: Seeking Mahādevī: Constructing the Identities of the Hindu Great Goddess (ed. Pintchman, T.), Albany, New York 2001, pp. 37–54.

Narayanan, V., The Goddess Śrī: The Blossoming Lotus and Breast Jewel of Viṣṇu, in: The Divine Consort: Radha and the Goddesses of India (eds. Stratton Hawley, J., Wulff, D. M.), Berkeley 1982.

Petek, N., Bhagavadgita: Onstran vezi, tostran svobode [The Bhagavad-Gita. On the Farther Side of Ties, on the Inside of Freedom]. Maribor 2021.

Pintchman, T., Identity Construction and the Hindu Great Goddess, in: Seeking Mahādevī: Constructing the Identities of the Hindu Great Goddess (ed. Pintchman, T.), Albany, New York 2001, pp. 1–17.

Sherma Dasgupta, R., Sacred Immanence: Reflections of Ecofeminism in Hindu Tantra, in: Purifying the Earthly Body of God: Religion and Ecology in Hindu India (ed. Nelson, L. L. E.), Albany, New York 1998, pp. 89–132.

Śivapurāṇa, Wisdom Library E-book (transl. Shastri, J. L.), 2018.

Objavljeno

6. 09. 2023

Kako citirati

Petek, N. (2023). Dva obraza hindujske Vélike Boginje: Lakṣmī in Kālī. Ars & Humanitas, 17(1), 229-249. https://doi.org/10.4312/ars.17.1.229-249