Model interpretacije dediščine, prilagojen soudeležbi javnosti

Avtorji

  • Jelka Pirkovič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Luka Kocbek prevod

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.17.1.251-270

Ključne besede:

hermenevtika, semantika, kolektivni spomin, vrednotenje dediščine, participativni pristop, prilagodljivo upravljanje

Povzetek

Pri interpretaciji smo se najprej lotili teoretičnih modelov hermenevtike (hermenevtični cikel), semantike (trikotnik) in informacijskih znanosti ter modela pedagogike interpretacije dediščine. Za oblikovanje ustreznejšega modela interpretacije dediščine, ki ustreza zahtevam polnega sodelovanja javnosti, smo definirali ključne pojme (poleg same interpretacije dediščine): spomin, znanje in vrednote. Argumente za takšno izbiro smo razložili s treh vidikov: semantičnega (opredeljuje njihov trenutni pomen in etimologijo izrazov), nevroznanstvenega in dediščinskega (v Sloveniji in nekaterih drugih državah uporabljamo izraz heritologija – ki označuje interdisciplinarno področje dediščinskih študij). Prispevek se zaključi z orisom modela interpretacije dediščine, grafično predstavljenega v dveh diagramih: strukturnem v obliki Vennovega 3-krožnega diagrama s pripadajočo matriko in procesnim diagramom po vzorcu prilagodljivega upravljanja. Razprava predstavlja kritična vprašanja modela in opozarja na nekatere prednosti njegove praktične implementacije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ablett, P. G., Dyer, P. K, Heritage and hermeneutics: towards a broader interpretation of interpretation, Current Issues in Tourism 12 (3), 2009, pp. 209–233, http://dx.doi.org/10.1080/13683500802316063, accessed 24. 8. 2022. DOI: https://doi.org/10.1080/13683500802316063

Act Ratifying the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, 1/08.

Adams, S., On Ricoeur’s Shift from a Hermeneutics of Culture to a Cultural Hermeneutics, Études Ricoeuriennes / Ricoeur Studies 6 (2), 2015, pp. 130–153, http://ricoeur.pitt.edu, accessed 24. 8. 2022. DOI: https://doi.org/10.5195/errs.2015.312

Arthos, J., Who are we and who am I? Gadamer’s communal ontology as palimpsest, Communication Studies 51 (1), 2000, pp. 15–34, https://doi.org/10.1080/10510970009388507, accessed 24. 8. 2022. DOI: https://doi.org/10.1080/10510970009388507

Azzopardi, E. et al., What are heritage values? Integrating natural and cultural heritage into environmental valuation, People & Nature 00, 2022, pp. 1–16, DOI: 10.1002/pan3.10386, accessed 24. 8. 2022. DOI: https://doi.org/10.1002/pan3.10386

Berkes, F. et al., Rediscovery of Traditional Ecological Knowledge as Adaptive Management, Ecological Applications 10 (5), 2000, pp. 1251–1262. DOI: https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[1251:ROTEKA]2.0.CO;2

Dallmayr, F., Hermeneutics and inter-cultural dialog: linking theory and practice, Ethics & Global Politics 2 (1), 2009, pp. 23–39. DOI: https://doi.org/10.3402/egp.v2i1.1937

Darvill, T., Value Systems in Archaeology, in: Managing Archaeology (Cooper, M. A. et al., ed.), London - New York 1995, pp. 38–48.

Grima, R., But Isn’t All Archaeology Public Archaeology? Public Archaeology 15 (1), 2016, pp. 50–58, https://doi.org/10.1080/14655187.2016.1200350, accessed 24. 8. 2022. DOI: https://doi.org/10.1080/14655187.2016.1200350

Heying, H., Weinstein, B., A Hunter-Gatherer’s Guide to the 21st Century, New York 2021.

ICOMOS Australia, Burra Charter: Practice Note – Interpretation, 2013, https://australia.icomos.org/wp-content/uploads/Practice-Note_Interpretation.pdf, accessed 24. 8. 2022.

Kenter, J. O. et al., Loving the mess: navigating diversity and conflict in social values for sustainability, Sustainability Science 14, 2019, pp. 1439–1461, https://doi.org/10.1007/s11625-019-00726-4, accessed 24. 8. 2022. DOI: https://doi.org/10.1007/s11625-019-00726-4

Kohl, J., McCool, S., Future Has Other Plans: Planning Holistically to Conserve Natural and Cultural Heritage, Wheat Ridge, CO 2016.

Logan, W., Heritage interpretation, conflict and reconciliation in East Asia: global issues in microcosm, Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development 12 (1), 2022, pp. 5–18. DOI: https://doi.org/10.1108/JCHMSD-05-2021-0081

Logan, W., Reeves, K., Places of Pain and Shame: Dealing with ‘Difficult Heritage’, London – New York 2009. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203885031

Ludwig, T., Natur- und Kulturinterpretation - Amerika trifft Europa, Natur im Blick der Kulturen, Opladen 2011, pp. 99–114, http://www.interp.de, accessed 24. 8. 2022. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvbkjv5c.9

Maerker, A. K. et al. (eds.), History, Memory and Public Life: the past in the present, London - New York 2018. DOI: https://doi.org/10.4324/9781351055581

Maslow, A. H., The Farther Reaches of Human Nature, New York 1971, 2. ed. London 1976.

McGilchrist, I., The Matter with Things: Our Brains, Our Delusions and the Unmaking of the World, Wilmslow, Cheshire 2022.

Ogden, K. C., Richards, I. A., Meaning of Meaning, London 1923.

Ošlaj, B., Koronakriza, njene etične razsežnosti in dileme, Ars & Humanitas 15 (1), 2021, pp. 17–28, https://journals.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/10259, accessed 24. 8. 2022. DOI: https://doi.org/10.4312/ars.15.1.17-28

Pearce, M. T. et al., Neuroaesthetics: The Cognitive Neuroscience of Aesthetic Experience, Perspectives on Psychological Science 11 (2), 2016, pp. 265–279, https://doi.org/10.1177/1745691615621274, accessed 24. 8. 2022. DOI: https://doi.org/10.1177/1745691615621274

Perko, V., Arheologija za javnost – Public Archaeology, Arheo 25, 2008, pp. 113–130, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-07K7WY2F/e6fd8dc7-0008-4230-ad54-0e14593d31b6/PDF, accessed 24. 8. 2022.

Perko, V., Muzeologija in arheologija za javnost: muzej Krasa, Ljubljana 2014.

Pirkovič, J., Upravljane arheološke dediščine, Ljubljana 2022.

Potz, P., Scheffler, N., Integrated Approaches to Dissonant Heritage of the 20th Century, Berlin 2022, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-07K7WY2F/e6fd8dc7-0008-4230-ad54-0e14593d31b6/PDF, accessed 24. 8. 2022.

Rausch, C. et al. (eds.), Participatory Practices in Art and Cultural Heritage: Learning Through and from Collaboration, Cham, Švica 2022. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-05694-9

Ritakallio, L. et al., The Pursuit of Effective Working Memory Training: a Pre-registered Randomised Controlled Trial with a Novel Varied Training Protocol, Journal of Cognitive Enhancement 6, 2022, pp. 232–247, https://doi.org/10.1007/s41465-021-00235-2, accessed 24. 8. 2022. DOI: https://doi.org/10.1007/s41465-021-00235-2

Rumbaugh, J. et al., The Unified Modelling Language: Reference Manual, Boston 2003, https://www.utdallas.edu/∼chung/Fujitsu/UML_2.0/Rumbaugh--UML_2.0_Reference_CD.pdf, accessed 24. 8. 2022.

Slack, S. Interpreting Heritage, London - New York 2020. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003000112

Slovar slovenskega knjižnega jezika, second, updated and partially revised edition, www.fran.si, accessed 24. 8. 2022.

Snoj, M., Slovenski etimološki slovar, www.fran.si, accessed 24. 8. 2022.

Šola, T., Eseji o muzejima i njihovoj teoriji: prema kibernetičkom muzeju, Zagreb 2003.

Tilden, F., Interpreting our heritage, Chapel Hill 1977 (third edition).

de la Torre, M. (ed), Heritage Values in Site Management: Four Cases, Los Angeles 2005, http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/heritage_values_vl.pdf, accessed 24. 8. 2022.

Tuđman, M., Teorija informacijske znanosti, Zagreb 1990.

UNESCO, UN –CBD, Joint Program: Florence Declaration on the Links between Biological and Cultural Diversity, Florence 2014, https://www.landscapeunifi.it/land/wp-content/uploads/2013/10/UNESCO-CBD_JP_Florence_Declaration.pdf, accessed 24. 8. 2022.

UNESCO, Interpretation of Sites of Memory. Paris 2018, http://openarchive.icomos.org/id/eprint/2053/1/activity-933-3.pdf, accessed 24. 8. 2022.

Uredba o varstvenih območjih dediščine, Uradni list RS, 69/22.

Verschuuren, B., Brown, S. (eds.), Cultural and Spiritual Significance of Nature in Protected Areas: Governance, Management and Policy, Routledge, London - New York 2018. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315108186

WIPO (World Intellectual Property Organization), Policy – Traditional Knowledge. https://www.wipo.int/tk/en/tk/, accessed 24. 8. 2022.

Zadravec, J., Socijalna inkluzija – projekt, Varaždinski učitelj - digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje 4 (6), 2021, pp. 1–7, https://hrcak.srce.hr/file/371436, accessed 24. 8. 2022.

Objavljeno

6. 09. 2023

Kako citirati

Pirkovič, J. (2023). Model interpretacije dediščine, prilagojen soudeležbi javnosti. Ars & Humanitas, 17(1), 251-270. https://doi.org/10.4312/ars.17.1.251-270