Med arheologijo in antropologijo

Kolektivni spomin, liminalni prostori in mitska pokrajina

Avtorji

  • Katja Hrobat Virloget Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Oddelek za antropologijo in kulturne študije, Koper

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.17.2.21-40

Ključne besede:

interdisciplinarnost, arheologija, antropologija, ljudsko izročilo, liminalni prostori, mitska pokrajina

Povzetek

Članek premišlja možnosti interdisciplinarnosti med arheologijo in kulturno antropologijo oz. etnologijo. Kar se je še pred nekaj desetletji zdelo nemogoče zaradi izmuzljivosti in netočnosti ljudskega izročila, kot ga je videla arheološka stran, je v novejšem času ponudilo nove perspektive v razumevanju prostora, ključnega koncepta, ki povezuje obe humanistični vedi. Članek predstavlja nekatere temeljne teoretske koncepte, ki omogočajo sodelovanje arheologije in antropologije. Ključni elementi te zveze so prostor, ljudsko izročilo, ki o njem govori, in kolektivni spomin. Percepcija prostora v ljudskem izročilu omogoča boljše razumevanje nekaterih arheoloških objektov. Ustno izročilo, ki je vsajeno v prostor, nam lahko pomaga pri razumevanju kontinuitete simbolnih vrednosti krajev kot so liminalni prostori oziroma elementi mitske pokrajine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Anttonen, V., The Sacred, in: Guide to the Study of Religion (eds. Braun, W., Mccutcheon, R. T.), London, New York 2000, p. 271–282.

Anttonen, V., Sacred sites as markers of difference: Exploring cognitive foundations of territoriality, in: Dynamics of Tradition: Perspectives on Oral Poetry and Folk Belief (ed. Tarkka, L.), Helsinki 2003, p. 291–305.

Bacqué, M.-F., Conclusion: Les vertus psychologiques des rites funéraires, in: Mourir aujourd’hui. Les noveaux rites funéraires (ed. Bacque M.-F.), Paris 1997, p. 245–274.

Basso, K. H., Wisdom Sits in Places: Landscape and Language among the Western Apache, Albuquerque 2002.

Baudry, P., Le sens de la ritualité funéraire, in: Mourir aujourd’hui. Les noveaux rites funéraires (ed. by Bacque M.-F.), Paris 1997, p. 223–244.

Belaj, V., Hod kroz godinu. Mitska pozadina hrvatskih narodnih običaja i vjerovanja, Zagreb 1998.

Belaj V., Belaj J,. Sveti trokuti. Topografija hrvatske mitologije, Zagreb 2014.

Bourdieu, P., Outline of a Theory of Practice, Cambridge 1977. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511812507

Casey, E. S., How to Get from Space to Place in a Fairly Short Strech of Time; Phenomenological Prolegomena, in: Senses of Place (eds. Feld, S., Basso, K. H.), Santa Fe, New Mexico 1996, p. 13–52.

Čok, B.,. V siju mesečine, Ljubljana 2012.

Delavigne, R., Sur les expressions angevines. “Aller à Brion bijer le cul de la Vieille”; étude ethno-mythique de littérature orale, in: Actes du colloque de langue et littérature orales dans l’Ouest de la France, Angers, le 14 mai 1982, Angers 1982.

Dilke, O. A. W. The Roman land surveyors. An introduction to the Agrimensores, Newton Abbot 1971.

Dragan, R., La répresentation de l’espace de la société traditionnelle. Les mondes renversés, Paris 1999.

Dundes, A. (ed.), The Sacred Narrative: Reading in the Theory of Myth, Berkeley 1984. DOI: https://doi.org/10.1525/9780520352131

Eliade, M., Myth and Reality, New York. 1963.

Eliade, M., Patterns in Comparative Religion, New York 1974.

Fabietti, U., Matera, V., Memorie e identità. Simboli e strategie del ricordo, Rome 1999.

Gensburger, S., Memory and space. (Re)reading Halbwachs, in: The Routledge Handbook of Memory and Place (eds. De Nardi, S., Orange, H., High, S., Koskinen-Koivisto, E.), London, New York 2020, p. 69–76.

González-Ruibal, A., Ethnoarchaeology or simply archaeology?, World Archaeology 48, 5 2016, p. 687–692. DOI: https://doi.org/10.1080/00438243.2016.1209125

Grafenauer, I., Zveza slovenskih ljudskih pripovedk z retijskimi – A, Slovenski etnograf 10, 1957, p. 97–112.

Grafenauer, I., Zveza slovenskih ljudskih pripovedk z retijskimi – C, Slovenski etnograf 12, 1959, p. 135–148.

Guettel Cole, S., Landscapes, Gender, and Ritual Space. The Ancient Greek Experience, Berkeley, Los Angeles, London 2004. DOI: https://doi.org/10.1525/california/9780520235441.001.0001

Halbwachs, M., Les cadres sociaux de la mémoire, Paris 1994 [1925].

Halbwachs, M., La topographie légendaire des évangelis en terre sainte. Etude de mémoire collective, Paris 1971.

Halbwachs, M., Kolektivni spomin, Ljubljana 2001 [transl from. La mémoire collective, Paris 1950].

Harte, J., Haunted Lanes, The Ley Hunter 121, 1994, p. 1–7.

Hrobat, K., Šembilja na rimskih cestah. O ustnem izročilu in arheoloških raziskavah, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Archaeology, Ljubljana, unpublished Graduation Thesis, 2003.

Hrobat, K., Use of Oral Tradition in Archaeology, European Journal of Archaeology 10, 1, 2007, p. 31–56. DOI: https://doi.org/10.1177/1461957108091481

Hrobat, K., Ko Baba dvigne krilo. Prostor in čas v folklori Krasa, Ljubljana 2010a.

Hrobat, K., Mrtva počivala na Krasu v primerjavi z mirili, in: Mirila: kulturni fenomen (eds. Pleterski, A., Pavel Šantek, G.). Ljubljana 2010b, pp. 37–44.

Hrobat Virloget, K., “Emplaced” tradition: the continuity of folk tradition and the landscape, Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje 41, 2, 2012, p. 41–52. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2012410203

Hrobat Virloget, K., The snooty Baba in the Landscape of Karst, Slovenia: about a Slavic Ambivalent Female Mythical Figure, Cosmos 29, 2013, p. 141–171.

Hrobat Virloget, K., Conceptualization of Space Through Folklore. On the Mythical and Ritual Significance of Community Limits, in: Archaeological Imaginations of Religion (eds. by Meier, T., Tillessen, P.), Budapest 2014, p. 359–382.

Hrobat Virloget, K., Caves as entrances to the world beyond, from where fertility is derived: the case of SW Slovenia, Studia mythologica Slavica 18, 2015, p. 153–163. DOI: https://doi.org/10.3986/sms.v18i0.2837

Hrobat Virloget, K., Mitska krajina: razmisleki in smernice za Mitski park, in Mitska krajina: iz različnih perspektiv (ed. Hrobat Virloget, K.), Koper 2021a, p. 17–55. DOI: https://doi.org/10.26493/978-961-293-060-8.17-55

Hrobat Virloget, K., Etnološka recepcija starovercev: odgovor z druge strani 1. Etnolog 23, 2021b, p. 197–204.

Hrobat Virloget, K., Etnološka recepcija starovercev: odgovor z druge strani 2. Etnolog 31, 2021, p. 207.

Hrobat, K., Lipovec Čebron, U., Križišča niso nikoli sama. Mejni prostori na Krasu in v Istri, Studia mythologica Slavica 11, 2008, p. 25–37. DOI: https://doi.org/10.3986/sms.v11i0.1686

Ingold, T., The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill, London, New York 2000.

Jaisson, M., Temps et espace chez Maurice Halbwachs (1925–1945), Revue d’hisoire des sciences humaines 1, 1999, p. 163–178. DOI: https://doi.org/10.3917/rhsh.001.0163

Jonker, G., The Topography of Remembrance. The Dead, Tradition and Collective Memory in Mesopotamia, Leiden, New York, Köln 1995. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004378902

Jordan, P., Material Culture and Sacred Landscape. The Anthropology of the Siberian Khanty. Oxford 2003.

Katić, M., Mirila: porijeklo i značenje, in: Mirila: kulturni fenomen (eds. by Pleterski, A., Pavel Šantek, G.), Ljubljana 2010, p. 15–36.

Katić, M., 2017. Smrt u dalmatinskom zaleđu. Mirila od rituala do teatra, Zagreb 2017.

Katičić, R., Gazdarica na vratima: tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine, Zagreb 2011.

Kockel, U., Putting the Folk in Their Place: Tradition, Ecology, and the Public Role of Ethnology, Anthropological Journal of European Cultures 17, 1, 2008, p. 5–23. DOI: https://doi.org/10.3167/ajec.2008.01701002

Kozorog, M., Etnološka recepcija starovercev, Etnolog 30, 2020, p. 111–123.

Kremenšek, S., Slavec Gradišnik, I., Etnologija in druge vede, in: Slovenski etnološki leksikon (ed. Baš, A), Ljubljana 2004, p. 118.

Kvideland, R., Establishing Borders: The Narrative Potential of a Motif, in: Boundaries & Thresholds (ed. Ellis Davidson, H.), Gloss 1993, p. 13–20.

Leach, E,. Kultura i komunikacija. Logika povezivanja simbola, Beograd 1983 (transl. from Culture and Communication. The Logics by which Symbols are Connected. Cambridge 1976). DOI: https://doi.org/10.2307/3031916

Lehr, U., The magic of the time of death. A contribution to the study of funeral customs on the Carpathian village, Etnolog 9, 1, 1999, p. 117–126.

Lévi-Strauss, C., The Savage Mind, Chicago 1966.

Lévi-Strauss, C., Tristi tropici. L’aventura dell’antropologo, Milano 2004 [Transl. from Tristes tropiques, Paris, 1955].

Lowentahl, D., The Past is a Foreign Country, Cambridge 1995.

Ložar - Podlogar, H., Šege ob smrti na slovenskem podeželju, Etnolog 9/1,1999, p. 101–115.

Medvešček, P., Iz nevidne strani neba: Razkrite skrivnosti staroverstva, Ljubljana 2015.

Menalo, R., Spila Nakovana. Ilirsko svetište na Pelješcu / Spila Nakovana. An Illyrian sanctuary on the Pelješac peninsula. Dubrovnik 2005.

Mencej, M., Pomen vode v predstavah starih Slovanov o posmrtnem življenju in šegah ob smrti, Ljubljana 1997.

Mencej, M., Water and Death in Slavic Folk Beliefs and Customs, in: Symposia: Journal for Studies in Ethnology and Anthropology (ed. Fifor, M.). Craiova, Aius 2004, p. 183–197.

Mencej, M., Funkcije povedk o nočnih srečanjih s čarovnicami in njihova vloga v konstrukciji prostora in časa, Studia mythologica Slavica 8, 2005, p. 167–186. DOI: https://doi.org/10.3986/sms.v8i0.1753

Mencej, M., Konceptualizacija prostora v pripovedih o nadnaravnem poteku časa, Studia mythologica Slavica 12, 2009, p. 187–206. DOI: https://doi.org/10.3986/sms.v12i0.1671

Mihelič, M., Z lune na luno. Kamenodobni ‘odmevi’ v ustnem izročilu Zahodne Slovenije?, Arheo 30, 2013, p. 67–98.

Naumov, G., Sadot, pečkata i kućata vo simbolička relacija so matkata i ženata (neolitski predloški i etnografski implikaciji), Studia mythologica Slavica 9, 2006, p. 59–95. DOI: https://doi.org/10.3986/sms.v9i0.1730

Neil, M. N., Wayside Death Cains in Ireland, Belaoideas 16, 1/2, 1946, p. 49–63. DOI: https://doi.org/10.2307/20522127

Nora, P., Between memory and history. Les lieux de memoire, Representations 26, 1989, p. 7–24. DOI: https://doi.org/10.2307/2928520

Novaković, P., Osvajanje prostora. Razvoj prostorske in krajinske arheologije, Ljubljana 2003.

Novaković, P., Quo vadis archaeologia?, Ars et Humanitas XVII, 2, 2023, (in press).

Palavestra, V., Narodna predanja o starom stanovništvu u dinarskim krajevima, Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hecegovine u Sarajevu, Etnologija XX/XXI, 1966, p. 5–86.

Palavestra, V., Historijska usmena predanja naroda u Bosni i Hercegovini, Godišnjak Instituta za književnost, 1990, p. 183–189.

Panjek, A., Kulturna krajina in okolje Krasa: o rabi naravnih virov v novem veku, Koper: 2015.

Petrović, S., Srpska mitologija. Mitologija razkršća (IV. knjiga), Niš 2000.

Pleterski, A., Strukture tridelne ideologije v prostoru pri Slovanih, Zgodovinski časopis 50, 2, 1996, p. 163–185.

Pleterski, A., Šantek, G. Pavel (eds.), Mirila. Kulturni fenomen, Ljubljana 2010.

Pleterski, A., Kulturni genom. Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe, Ljubljana 2014. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503606

Pleterski, A., Kulturni genom. Mitična zgodba in mitična pokrajina, Ljubljana 2023.

Počkar, V., Mrtve priče. Pisni del raziskovalne naloge, Osnovna šola Srečka Kosovela, Sežana, mentor Danilo Ravbar, Sežana, unpublished research, 2020/21.

Puhvel, M., The Mystery of the Cross-Roads, Folklore 87, 1976, p. 167–177. DOI: https://doi.org/10.1080/0015587X.1976.9716030

Radenković, L., Simbolika sveta u narodnoj magiji južnih Slovena, Beograd 1996.

Risteski, L. S., Space and Boundaries between the worlds, EthnoAnthropoZoom 1, 2001, p. 154–179. DOI: https://doi.org/10.37620/EAZ0010155r

Risteski, Ljupčo S. Kategorite prostor i vreme vo narodnata kultura na Makedoncite, Skopje 2005.

Schwartz, A., Holtorf, C., ‘As long as I’ve known it…’: on folklore and archaeology, in: Archaeology and folklore (eds. Schwartz, A., Holtorf, C.), London, New York 1999.

Segaud, M., Anthropologie de l’espace. Habiter, fonder, distribuer, transformer, Paris 2008.

Sinamai, A., Pots, tunnels, and mountains: myth, memory, and landscape at Great Zimbabwe, Zimbabwe, in: The Routledge Handbook of Memory and Place (eds. De Nardi, S., Orange, H., High, S., Koskinen-Koivisto, E.), London, New York 2020, pp. 148–157. DOI: https://doi.org/10.4324/9780815354260-18

Slapšak, B., Možnosti študija poselitve v arheologiji, Arheo 17, Ljubljana 1995.

Slapšak, B., Kojić, S., Šembilja – hudič na gorečem vozu, Glasnik Slovenskega etnološkega društva 16, 1976, p. 27.

Slapšak, B., Hrobat, K., Detecting Ritual Landscape in Oral Tradition: the case of Rodik-Ajdovščina, Histria Antiqua 13, 2005, p. 301–310.

Slapšak B., Slapšak S., The Mythological Landscape of Rodik: Oral Tradition and Archaeology of a Village on the Fringes of Karst, in: L’antropologo »classico« entre bêtes et dieux, Omaggi a Ezio Pellizer (vol. 2), Gaia 25, 2022, https://journals.openedition.org/gaia/2710. DOI: https://doi.org/10.4000/gaia.2710

Slavec Gradišnik, I., Etnologija na Slovenskem: med čermi narodopisja in antropologije, Ljubljana 2000. DOI: https://doi.org/10.3986/9616358200

Šmitek, Z., Mitološko izročilo Slovencev. Svetinje preteklosti, Ljubljana 2004.

Šmitek, Z., Šelest divjine. Zeleno dno našega kozmosa, Ljubljana 2019.

Šmitek, Z., Jezernik, B., Antropološka tradicija na Slovenskem, Etnolog 2/53 (2/2), 1992, p. 259–266.

Šprajc, I., O razmerju med arheologijo in etnologijo, Ljubljana 1982.

Thompson, T. F., The Irish Sí Tradition: Connection Between the Disciplines, and What’s in a World? Journal of Archaeological Method and Theory 11, 4, 2004, p. 335–368. DOI: https://doi.org/10.1007/s10816-004-1418-0

Thor Carlson, K., Naxaxalhts’i, Stó:lō history from stone and fire, in: The Routledge Handbook of Memory and Place (eds. De Nardi, S., Orange, H., High, S., Koskinen-Koivisto, E.), London, New York 2020, p. 138–147.

Toplak, C., Družbeno-politični vidiki zahodnoslovenske naravoverske skupnosti, in: Staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo (eds. Babič, S., Belak, M.), Ljubljana, 2022, p. 47–70.

Van Gennep, A., Les Rites de Passage, Paris 1981; 1993 [1909].

Vernant, J.-P., Mito e pensiero presso i Greci. Studi di psicologia storica, Torino 2001 (transl. from Mythe et pensée chez les Grecs. Études de psychologie historique, Paris 1965).

Viazzo, P. P., Introduzione all’antropologia storica, Roma, Bari 2000.

Vilkunna, J., The Karsikko and Cross-Tree Tradition of Finland: The Origins, Change and End of the Custom, Ethnologia Europaea 23, 1993, p. 135–152. DOI: https://doi.org/10.16995/ee.1214

Vince-Pallua, J., 2018. A Newly Discovered Figurative Representation of the Mythical Baba – ‘Old Baba Vukoša’ in St. Mary Church of Gračišće in Istria, in: Sacralization of Landscape and Sacred Places (eds. Belaj, J., Belaj, M., Krznar, S., Sekelj Ivančan T, Tkalčec, T.), Zagreb, 2018, Zagreb: Institute of Archaeology, p. 105−116.

Vukanović, T. P., Studije iz Balkanskog folklora III, Vranjski glasnik VII, 1971, p. 165–274.

Young, S., Public bogies and supernatural landscapes in North-Western England in the 1800s, Time and Mind 14, 4, 2020, p. 399−424. DOI: https://doi.org/10.1080/1751696X.2020.1827576

Objavljeno

21. 12. 2023

Kako citirati

Hrobat Virloget, K. (2023). Med arheologijo in antropologijo: Kolektivni spomin, liminalni prostori in mitska pokrajina. Ars & Humanitas, 17(2), 21-40. https://doi.org/10.4312/ars.17.2.21-40