Praksa akademske in aplikativne arheologije v Sloveniji iz perspektive socialne epistemologije

Avtorji

  • Predrag Novaković Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.17.2.41-58

Ključne besede:

slovenska arheologija, arheološka praksa, socialna epistemologija, akademska arheologija, preventivna arheologija, aplikativna arheologija

Povzetek

V relativno številni bibliografiji arheološke teorije in epistemologije je bil vpliv prakse na epistemologijo arheologije nekoliko slabše raziskan, čeprav je v zadnjih treh desetletjih prav v arheološki praksi pršlo do korenitih sprememb. Omenili bomo samo tri medseboj povezane trende: izjemna količinska rast arheološkeg terenskega dela, več kot 90% vseh terenskih projektov se izvaja v okviru varstva dediščine in da je arheologija dejansko postala podatkovno gnana veda, ki so ustvarili nove okoliščine, ki predstavljajo izziv za tradicionalno epistemologijo in zahtevajo premislek iz perspektive socialne epistemologije. V prispevku želimo preučiti določene socialno-epistemološke vidike sodobne arheološke prakse v Sloveniji, kjer sta se oblikovali dve različni skupini raziskovalcev, akademski arheologi in terenski strokovnjaki. Razlika med obema skupinama je pričela izrazito naraščati od konca devetdesetih let, ko je bila v Slovenijo vpeljana preventivna arheologija, kot rezultat zakonodajnih sprememb na področju varstva kulturne dedičine in nastajanja tržnega modela v arheologiji. Te spremembe so odprle serijo vprašanj o epistemičnih učinkih v novih okoliščinah, npr. kako ti dve skupini raziskovalcev prispevata k arheološkem znanju, kako je strukturirano in organizirano njuno pridobivanje znanja, kateri družbeni dejavniki učinkujejo na pridobivanje znanja, in vprašanje o oblikah epistemične asimetrije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bapty, I., Yates, T. (eds.), Archaeology after Structuralism, Routledge 1990.

Binford, L., Introduction, in: For Theory Building in Archaeology (ed. Binford, L.), Academic Press, New York 1977, p. 1–100.

Bradley, R., Bridging the Two Cultures – Commercial Archaeology and the Study of Prehistoric Britain, The Antiquaries Journal 86, 2006, p. 1–13. DOI: https://doi.org/10.1017/S0003581500000032

Collingwood, R., The Idea of History, Oxford 1946.

van der Dussen, J. (2018), Collingwood on the Relationship Between Metaphysics and History, in: Collingwood on Philosophical Methodology, (eds. Dharamsi, K., D'Iro G., Leach, S.), Palgrave, MacMillan 2018, p. 77–109. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-02432-1_4

Feyerbend, P., Against Method, London, Verso 1975.

Foucault, M., Order of Things, Pantheon Books 1971 [1966].

Goldberg, S., Foundations and Applications of Social Epistemology. Collected Essays, Oxford University Press 2021. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780198856443.001.0001

Goldman A., Knowledge in a Social World, Oxford University Press 1999. DOI: https://doi.org/10.1093/0198238207.001.0001

Goldman, A., O’Connor, C., Social Epistemology. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (ed. Zalta, E. N.), 2019, https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/epistemology-social/, 2019.

Hannibalsson, A., Epistemology and Practice, Társadalom és gazdaság Közép- és Kelet-Európában / Society and Economy in Central and Eastern Europe, Vol. 20, 3, 1999, p. 210–217.

Hanson, N.R., Patterns of Discovery, Cambridge University Press 1981 [1958].

Hardwig, J., Epistemic dependence, The Journal of Philosophy, 82, 7, 1985, p. 335–349. DOI: https://doi.org/10.2307/2026523

Hardwig, J. (1991), The role of trust in knowledge, The Journal of Philosophy 88 (12), p. 693–708. DOI: https://doi.org/10.2307/2027007

Hodder, I. (1986), Reading the past, Cambridge University Press.

Holtorf, C., Karlsson, H. (eds.), Philosophy and Archaeological Practice. Perspectives for the 21st Century, Göteborg, Bricoleur Press 2000.

Kiekebusch, A., Siedlungsarchäologie, in: Reallexicon der Vorgeschichte, Berlin, De Gruyter 1928, p. 102–117.

Kincheloe, J. L. (2011), A Critical Complex Epistemology of Practice, Counterpoints 352, Regenerating the Philosophy of Education: what happened to soul?, p. 219–230.

Kuhn, T., The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press 1962.

Leach, S., Collingwood and Archaeological Theory, in: Collingwood on Philosophical Methodology (eds. Dharamsi, K., D'Iro G., Leach, S.), Palgrave, MacMillan 2018, p. 249 – 248. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-02432-1_11

Lorber, Č., Novaković, P., Internationalisation as a long-term strategic project of the post-war renewal of the Yugoslav archaeology (1950-1971), Etnoantropološki problemi 15, 3, 2020, p. 689 – 715. DOI: https://doi.org/10.21301/eap.v15i3.3

Lowther, G., Epistemology and Archaeological Theory, Current Anthropology 3, 5, 1962, p. 495–509. DOI: https://doi.org/10.1086/200320

Mannheim K., Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge, New York, Harcourt, Brace 1936.

McGuire, R. (1993), Archaeology and Marxism, Archaeological Method and Theory, Vol. 5, Springer 1993, p. 101–157.

Novaković, P., Methodological Challenges in 'Hostile' Environments of Preventive Archaeology, in: Proceedings from the 5th Conference Methodology and Archaeometry, (ed. Miloglav, I.), Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb, Croatian Archaeological Society, Zagreb 2019a, p. 9–23. DOI: https://doi.org/10.17234/9789531757799.2

Novaković, P., O epistemologiji u arheologiji: kritika teksta Arheološko iskopavanje iz epistemološke perspektive Marka Porčića, Etnoantropološki problemi 14, 2, 2019b, p. 769–787.

Olsen, B., In Defense of Things. Archaeology and ontology of objects, Lanham: Altamira Press 2010.

Plakias, A., Relativism. The Most Ecumenical View?, in: Social Epistemology and Relativism (eds. Ashton N., Kusch, M., McKenna R., Sodoma, K. A.), Routledge 2020, p. 47–65. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429199356-5

Pravilnik o arheoloških raziskavah, Uradni list RS 3/13, 11. 1. 2013.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o arheoloških raziskavah, Uradni list RS 56/22, 22. 4. 2022.

Quine, W. V., Main Trends in Recent Philosophy: Two Dogmas of Empiricism, The Philosophical Review 60, 1, January 1951, p. 20–43. DOI: https://doi.org/10.2307/2181906

Rorty, R., Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University Press 1979.

Shanks, M., Tilley, C., Social Theory and Archaeology. University of New Mexico Press 1987.

Trigger, B., Marxism in Contemporary Western Archaeology. In: Archaeological method and theory, Vol. 5, Springer 1993, p. 159–200.

Trigger, B., Archaeology and Epistemology: Dialoguing across the Darwinian Chasm. American Journal of Archaeology 102, 1, 1998, p. 1–34. DOI: https://doi.org/10.2307/506135

Wagenknecht, S., A Social Epistemology of Research Groups, Palgrave, MacMillan 2016. DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-52410-2

Watson, P.J., Leblanc, S.A., Redman, C., Explanation in Archaeology: An Explicitly Scientific Approach, Columbia University Press 1971.

Objavljeno

21. 12. 2023

Kako citirati

Novaković, P. (2023). Praksa akademske in aplikativne arheologije v Sloveniji iz perspektive socialne epistemologije. Ars & Humanitas, 17(2), 41-58. https://doi.org/10.4312/ars.17.2.41-58