Smrt in ljubezen

Motivika vanitas in memento mori v izdajah Alciatijeve Emblemate

Avtorji

  • Tine Kaluža Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Notranjski muzej Postojna

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.17.2.183-213

Ključne besede:

Alciati, memento mori, vanitas, emblemi, ljubezen, smrt

Povzetek

V prispevku avtor analizira ikonografijo vanitas in memento mori v izdajah emblemske knjige Andree Alciatija Emblematum Liber. Osnovo pregledanega fonda predstavljajo temeljne latinske izdaje Alciatija (Augsburg 1531, Pariz 1534, Benetke 1546, Lyon 1547, Lyon 1551, Frankfurt 1567, Antwerpen 1577, Pariz 1583, Padova 1621), vendar se nezanemarljiva odstopanja v vsebini emblemov pojavljajo tudi v drugih dostopnih izdajah 16. in 17. stoletja (Pariz 1536, Pariz 1539, Pariz 1542, Lyon 1549, Lyon 1551, Lyon 1556, Frankfurt ob Majni 1566/67, Pariz 1584, Najera 1615, Ženeva/Köln 1615). Motivika minljivosti je v Alciatijevih emblemih spretno prepletena z motiviko ljubezni in prijateljstva, kar ob Alciatijevem črpanju navdiha iz grške in rimske antike v duhu renesančnega humanizma omogoča ustvarjanje izvirnih ikonografskih motivov in interpretacij. V slednjih je prav jukstapozicija motivike smrti in ljubezni izhodišče za oblikovanje novih vsebin v ikonografiji minljivosti. Prav emblemske knjige se zaradi moralno-didaktične in mestoma satirične naravnanosti zgodnjenovoveških emblemov izkažejo kot eden od ključnih medijev za razvoj in posredovanje tovrstnih vsebin. Prispevek poskuša na primeru ikonološke analize petih emblemov (Tumulus meretricis, Senex pulleam amans, De Morte & Amore, In Formosam fato praeraptam ter In mortem praeraptam) osvetliti slabo raziskano Alciatijevo inovativno interpretacijo in nadgradnjo motivike minljivosti. Ta je zaradi kombiniranja ustaljenih visokosrednjeveških makabrističnih ikonografskih motivov z alegorično govorico zgodnjenovoveških emblemov prežeta z motivi, ki se pred Alciatijevo knjigo niso mogli razviti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Anđeliković Grašar, J., Milovanović, B., Female Power that Protects. Examples of the Apotropaic and Decorative Functions of the Medusa in Roman Visual Culture from the Territory of the Central Balkans, Beograd 2017.

Aries A., The Hour of Our Death. The Classic History of Western Attitudes Toward Death Over the Last One Thousand Years, New York 2008.

Bath, M., Speaking pictures. English emblem books and Renaissance culture, London 1994.

Bull, M., The Mirror of the Gods. Classical Mythology in Renaissance Art, London 20052, pp. 191–192.

Calmann, G., The Picture of Nobody: An Iconographical Study, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 23, 1960, 60–104.

Carlisle, R. M., From ‘Art of Memory’ to Naturalism: Andrea Alciato and the Development of the Early Modern Emblem, Comitatus: A Journal of Medieval and Renaissance Studies XLIX, 2018, pp. 165–187.

Czarski B., Concerning Ancient Coins and Emblems. Some Notes on the Second Book of Alciato, v Emblems and Impact I (ed. McKeown S.), Cambridge 2017, pp. 393–418.

Daly, P. M. in drugi, Andreas Alciatus, 1. The Latin Emblems, Indexes and Lists (Index Emblematicus), Toronto 1985.

De Girolami Cheney, L., The Symbolism of the Skull in Vanitas: Homo Bulla Est, Cultural and Religious Studies, 6/V, pp. 267–284, La Coruna 2018.

Drysdall, D. L., The Emblems in two unnoticed items of Alciato’s correspondence, Emblematica II, 2001, pp. 379–392.

Dunas, J., “De Morte et Amore: A Story-Telling Emblem and Its Dimensions,” v The Art of the Emblem: Essays in Honor of Karl Josef Höltgen, (ed. Bath, M.), New York 1993, pp. 39–70.

Enenkel, K. in drugi, v: Emblems and the Natural World. Intersections: Interdisciplinary Studies in Early Modern Culture (ur. ENENKEL, K.), Leiden 2017.

Engel, E. M., Death Slips Onto the Renaissance Stage: Morris Dancing, Mimed Moors, and Nascent Rituals in Fletcher and Shakespeare, Brill 2007, p. 269.

Goscilo, H., The Mirror in Art. Vanitas, Veritas and Vision, Studies in 20th and 21th Century Literature, 34/II, Ohio 2010.

Green, H, Andrea Alciati and his Book of Emblems. A Biographical and Bibliographical Study, London 1872.

Hirsch, B. D., From Jew to Puritan: The Emblematic Owl in Early English Culture, This Earthly Stage: World and Stage in Late Medieval and Early Modern England (ed. Hirsch), Turnhout 2011, pp. 131–172.

Kinch A., Imago mortis. Mediating Images of Death in Late Medieval Culture, Boston 2013.

Landwehr, J., French, Italian, Spanish and Portuguese Books of Devices and Emblems 1534 1827, Utrecht 1976.

Le Maire, J., Trois Contes Intitulez de Cupido et D’Átropos: Le Premier Conte, v Oeuvres (ed. Stecher, J.) Louvain 1885, III, pp. 39–43.

Manning, J., The emblem, London 2002.

Manning, J., A bibliographical approach to the illustrations in sixteenth-century editions of Alciato’s Emblemata, v Andrea Alciato and the Emblem Tradition. Essays in Honor of Virginia Woods Callahan (ed. Daly, P.), New York 1989, pp. 127–176.

McKeown, S., The International Emblem: From Incunabula to the Internet: Selected Proceedings of the Eighth International Conference of the Society for Emblem Studies, 28th July–1st August, 2008, 2010 p. 23.

Melnikova-Grigorjeva, J., An owl and a mirror: On Bosch’s visual motif’s meaning, Sign Systems Studies 38, I/IV, 2010, p. 220.

Neaves, L., The Greek Anthology, London 1874, p. 60.

Praz, M., Studies in seventeenth-century imagery, Roma 1964.

Rawles, S., Layout, typography and chronology in Chrestien Wechel’s editions of Alciato, An Interregnum of the Sign. The Emblematic Age in France. Essays in Honour of Daniel S. Russell (ed. Graham D.), Glasgow 2001, pp. 49–71.

Russell, D., Emblematic structures in Renaissance French culture, Toronto 1995.

Russell, D., Companion to Emblem Studies, New York 2008, p. 160.

Scholz, B. F., The 1531 Augsburg edition of Alciato’s Emblemata: A survey of research, Emblematica V, pp. 213–254.

Seidel, L. in drugi, Metamorphosis of a Death Symbol: The Transi Tomb in the Late Middle Ages and the Renaissance, The American Historical Review 80/V, 1975.

Selig, K. L., The Spanish translations of Alciato’s Emblemata, Modern Language Notes, LXX, 1955, pp. 354–359.

Tung, M., A concordance to the fifteen principal editions of Alciati, Emblematica I, 1986, pp. 319–339.

Tung, M., Variorum edition of Alciato, Idaho, https://www.emblems.arts.gla.ac.uk/alciato/tung variorum.php

Villing, A. C., The Iconography of Athena in Attic Vase-painting from 440–370 BC, Oxford 1992, doktorska disertacija, p. 77.

Prenosi

Objavljeno

21.12.2023

Kako citirati

Kaluža, T. (2023). Smrt in ljubezen: Motivika vanitas in memento mori v izdajah Alciatijeve Emblemate. Ars & Humanitas, 17(2), 183–213. https://doi.org/10.4312/ars.17.2.183-213