Estetika vsakdanjega življenja ter dihotomija med rutino in karizmo

Avtorji

  • Stella Aslani Univerza v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.17.2.241-255

Ključne besede:

estetika vsakdanjega življenja, umetnost, življenje, dihotomija, spekter rutine in karizme

Povzetek

Estetika vsakdanjega življenja v svojem bistvu temelji na domnevni dihotomiji med umetnostjo in življenjem, pri čemer življenje obravnava kot nekaj rutinskega, umetnost pa kot izstop iz rutine, kot nekaj karizmatičnega. Različni avtorji estetike vsakdanjega življenja uporabljajo različne besede za opis te dihotomij. Ossi Naukkarinen na primer v članku »Kaj je ‘vsakdanje’ v estetiki vsakdanjosti« uporablja preprosto besedi vsakdanjost in nevsakdanjost, Arto Haapala pa v članku »O estetiki vsakdanjosti: domačnost, tujost in pomen kraja« uporablja izraza domačnost in tujost. Avtorja predlagata tudi različne načine za premostitev te dihotomije. Vendar pa, kot je razvidno iz članka, pravo vprašanje ni, kako premostiti dihotomijo, temveč ali dihotomija sploh obstaja. Poleg tega članek predlaga spremembo smeri prihodnjih raziskav estetike vsakdanjega življenja in osredotočenje na odtenke, ki obstajajo na spektru rutina–karizma in karizma–rutina, kar je podprto z akademskimi raziskavami in osebnim pričevanjem avtorice članka o umetniškem projektu. Poleg tega posledice tega premika presegajo meje estetike vsakdanjega življenja.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Dewey, J., Art as Experience, New York 2005.

Haapala, A., On the Aesthetics of the Everyday: Familiarity, Strangeness and the Meaning of Place, The Aesthetics of Everyday Life, 2005, 39–56.

Haapala, A., The Everyday, Building, and Architecture: Reflections on the Ethos and Beauty of our Built Surroundings, Cloud-Cuckoo-Land: International Journal of Architectural Theory 22(36), 2017, 171–182.

Huizinga, J., Homo Ludens: A Study of the Play Element in Culture, Boston 1955.

Leddy, T., Experience of Awe: An Expansive Approach to Everyday Aesthetics, Contemporary Aesthetics 13, 2015 <https://digitalcommons.risd.edu/liberalarts_contempaesthetics/vol13/iss1/8/>

Mandoki, K., Everyday Aesthetics: Prosaics, The Play of Culture and Social Identities, Aldershot 2007.

Naukkarinen, O., What is ‘Everyday’ in Everyday Aesthetics?, Contemporary Aesthetics 11, 2013 < https://digitalcommons.risd.edu/liberalarts_contempaesthetics/vol11/iss1/14/ 04 June 2023>

Saito, Y., Everyday Aesthetics, Oxford 2007. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199278350.001.0001

Saito, Y., Aesthetics of the Everyday, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2019 <https://plato.stanford.edu/entries/aesthetics-of-everyday/>

Schiller, F., On the Aesthetic Education of Man, New York 2004.

Schopenhauer, A., The World as Will and Representation, New York 1969.

Weber, M., On Charisma and Institution Building, Chicago 1968.

Objavljeno

21. 12. 2023

Kako citirati

Aslani, S. (2023). Estetika vsakdanjega življenja ter dihotomija med rutino in karizmo. Ars & Humanitas, 17(2), 241-255. https://doi.org/10.4312/ars.17.2.241-255